×

Edgars Bertrams

Dienvidkurzemes novadā iekļautās Rucavas novada pašvaldības izpilddirektors
26143329
edgars.bertrams@rucava.lv

Sandra Vītola

Kancelejas vadītāja
29143718
dome@rucava.lv, sandra.vitola@rucava.lv

Anna Ančenko

Domes sekretāre
63467054, 25904988
sekretare@rucava.lv, anna.ancenko@rucava.lv

Ilze Feodosova

Klientu apkalpošanas speciāliste
26951335
ilze.feodosova@rucava.lv

Santa Zuļģe

Juriste
29904301
santa.zulge@rucava.lv

Gunta Timbra

Rucavas bibliotēkas vadītāja
63467269
gunta.timbra@rucava.lv

Evita Freimane - Vaitele

Finanšu nodaļas vadītāja
25904976
evita.freimane-vaitele@rucava.lv

Ināra Reine

Finanšu analītiķe
29411046
inara.reine@rucava.lv

Mārīte Sproģe

Grāmatvede
20397912
marite.sproge@rucava.lv

Santa Korna

Attīstības nodaļas vadītāja
25994489
santa.korna@rucava.lv

Dace Mieme

Projektu koordinatore
22326450
dace.mieme@rucava.lv

Uldis Maisiņš

Arhitekts
29226651
uldis.maisins@rucava.lv

Uģis Cepurītis

Būvinspektors
29947693
ugis.cepuritis@rucava.lv

Evita Kalēja

Teritorijas plānotāja
29622190
evita.kaleja@rucava.lv

Jānis Skuja

Pašvaldības policijas vecākais inspektors
29464997
policija@rucava.lv

Arturs Mežainis

Pašvaldības policijas vecākais inspektors
29464997
policija@rucava.lv

Natālija Grauduže

Tūrisma organizatore
29134903
tic@rucava.lv

Paula Aleksandra Pasīte-Muiteniece

Tūrisma organizatore
28624354
paulapasite@gmail.com

Sandra Vītola

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
29143718
dzimtsaraksti@rucava.lv
Apmeklētājus klātienē pieņem iepriekš sazinoties pa telefonu

Edgars Riežnieks

Komunālās daļas vadītājs
28373224
edgars.rieznieks@rucava.lv
Prombūtnē no 10.05.2021.

Andris Rozenbahs

komunālās daļas vadītāja pienākumu izpildītājs
26932149

Sanita Cepleniece

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
25904979
sanita.cepleniece@rucava.lv

Daiga Grenovska

Sociālā dienesta vadītāja
20390819
daiga.grenovska@rucava.lv

Ligita Freimane

Sociālā darbiniece
29272642
ligita.freimane@rucava.lv

Inga Ābele

sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
27008127
inga.abele@rucava.lv

Staņislava Skudiķe

Rucavas Kultūras nama direktore
25904980
stanislava.skudike@rucava.lv

Edmunds Aizkalns

Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītājs
29550101
edmunds.aizkalns@rucava.lv

Liena Trumpika

Rucavas pamatskolas direktore
63467115, 63461229, 20044585
skola@rucava.lv

Sandra Malakauska

Sikšņu pamatskolas direktore
63453394, 22306823
sandra.malakauska@rucava.lv

Līga Jaunzeme

Pirmsskolas izglītības iestāde
63467007, 25904981
rucavazvanins@inbox.lv

Agija Kaunese

Pārvaldes vadītāja
27050269
agija.kaunese@rucava.lv

Evelīna Klievēna

Pārvaldes sekretāre
63453401, 29900135
dunika@rucava.lv

Landra Valdmane

Tautas nama vadītāja
27010330
tautasnams@rucava.lv

Agnese Volmane

Bērnu un jauniešu dienas centra vadītāja
26875152
agnese.volmane@rucava.lv

Rasma Juzupa

Sikšņu bibliotēkas vadītāja
63400854
rasma.juzupa@rucava.lv

Vaclovs Malakausks

Dunikas pagasta sporta un atpūtas centra vadītājs
28249683

Gunārs Brakšs

Ugunsdzēsējs Rucavas pagastā
29103287

Jānis Tiļugs

Ugunsdzēsējs Dunikas pagastā
29297247


Nosūtīt e-pastu pašvaldībai