×

AGIJA KAUNESE

Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldes vadītāja
27050269
agija.kaunese@dkn.lv

Ilze Feodosova

Klientu apkalpošanas speciāliste
26951335
ilze.feodosova@dkn.lv

Santa Zuļģe

Iepirkumu speciāliste
29904301
santa.zulge@kp.dkn.lv

Gunta Timbra

Rucavas bibliotēkas vadītāja
63467269
gunta.timbra@rucava.lv

Evelīna Klievēna

Grāmatvede, kasiere
20397912
evelina.klievena@dkn.lv

Dace Mieme

Vecākā komercdarbības speciāliste
22326450
dace.mieme@rucava.lv
Atvaļinājumā

Natālija Grauduže

Rucavas Tūrisma informācijas centra vadītāja
29134903
rucava@dienvidkurzeme.travel

Sandra Vītola

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece
29143718
sandra.vitola@dzimts.dkn.lv

Edgars Riežnieks

Pārzinis
28373224
edgars.rieznieks@kp.dkn.lv

Daiga Grenovska

Sociālā darbiniece
20390819
daiga.grenovska@rucava.lv

Ligita Freimane

Sociālā darbiniece
29272642
ligita.freimane@rucava.lv

Staņislava Skudiķe

Pasākumu organizators Rucavas Kultūras namā un Sikšņu tautas namā
25904980
stanislava.skudike@rucava.lv

Liena Trumpika

Rucavas pamatskolas direktore
63467115, 63461229, 20044585
skola@rucava.lv

Sandra Malakauska

Sikšņu pamatskolas direktore
63453394, 22306823
sandra.malakauska@rucava.lv

Līga Jaunzeme

Pirmsskolas izglītības iestāde
63467007, 25904981
rucavazvanins@inbox.lv

Agnese Volmane

Klientu apkalpošanas speciālists, kasiere
63453401, 29900135
dunika@parvalde.dkn.lv

Rasma Juzupa

Sikšņu bibliotēkas vadītāja
63400854
rasma.juzupa@rucava.lv

Vaclovs Malakausks

Dunikas pagasta sporta un atpūtas centra vadītājs
28249683

Gunārs Brakšs

Ugunsdzēsējs Rucavas pagastā
29103287

Jānis Tiļugs

Ugunsdzēsējs Dunikas pagastā
29297247


Nosūtīt e-pastu pašvaldībai