×

Datums: 22.11.2018


Rucavas novada dome izsludina

struktūrvienības “Tradicionālās kultūras centra” vadītājs (-a) vakanci

darbam uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlama kultūras vai tūrisma vadības jomā);
 • vēlama pieredze darbā tūrisma un/vai kultūras jomā;
 • vēlama pieredze vadošā amatā vai projektu vadībā;
 • vadības prasmes, augsta pašmotivācija, precizitāte un organizētība;
 • prasme izteikt, argumentēti aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • komunikācijas, sadarbības un plānošanas prasmes;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office, biroja tehniku);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • svešvalodu prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā (angļu, krievu valoda);
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • Vadīt struktūrvienību “Tradicionālās kultūras centrs”, plānot un atbildēt par tās darbības rezultātiem.
 • Nodrošināt struktūrvienības “Tradicionālās kultūras centrs” attīstību, darbību, budžeta un darba plāna izpildi.
 • Plānot, īstenot Tradicionālās kultūras centra galvenos uzdevumus nemateriālā kultūras mantojuma statusa saglabāšanai.
 • Organizēt komandas darbu, sadarbību ar citām iestādēm struktūrvienības “Tradicionālās kultūras centrs” darbības mērķu īstenošanai.

Jums piedāvāsim:

 • Profesionālos izaicinājumus un iespēju attīstīt, popularizēt Tradicionālo kultūru Rucavas novadā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • dinamisku un izaicinošu darba vidi, un kompetentu kolēģu atbalstu;
 • darbam nepieciešamo resursu nodrošināšanu;
 • jūsu ieguldījums tiks novērtēts ar amatam atbilstošu, konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu – mēnešalga  850,00 EUR (brutto);
 • Normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas nedēļā

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • struktūrvienības Tradicionālās kultūras centrs “” attīstības redzējums (līdz 2 A4 lapām);
 • dzīves un darba gaitu apraksts;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai rekomendācijas (ja ir).

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un struktūrvienības attīstības redzējumu iesniegt vai nosūtīt Rucavas novada domei līdz 02.11.2020. Adrese:  „Pagastmāja”,  Rucava,  Rucavas pagasts,   Rucavas   novads,   LV-3477,   e-pasts dome@rucava.lv. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 26713517