×

Datums: 22.11.2018


Rucavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakanto Rucavas novada sociālā dienesta SOCIĀLĀ DARBINIEKA/CES ĢIMENĒM AR BĒRNIEM amatu

Nepilna laika darbs- 20  stundas nedēļā.

Atlīdzība -  350 EUR

Galvenie pienākumi:

 • Veikt sociālo darbu ar mērķi palīdzēt vecākiem uzņemties atbildību un atbilstošas rūpes par saviem bērniem.
 • Izvērtēt ģimenes sociālās problēmas un to cēloņus, sadarbībā ar ģimeni un kolēģu komandu izstrādāt individuālo ģimenes sociālās rehabilitācijas plānu, atbilstoši kuram veikt tālāko darbu ar ģimeni.
 • Sekmēt aktīvu sadarbību ar pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestāžu, u.c. speciālistiem.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
 • prasme pielietot normatīvos dokumentus, sagatavot administratīvo aktu projektus,
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
 • vēlama prasme strādāt ar sociālās palīdzības pabalstu administrēšanas programmu SOPA;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • tiks ņemti vērā dokumenti par apmācībām risku novērtēšanā ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un Bērnu tiesību aizsardzībā;

Pretendents līdz 2019.gada 20.decembrim aicināts iesniegt:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • sūtot pa pastu vai personīgi -   Rucavas novada sociālais dienests, „Līvas”, Sikšņi, Dunikas pagasts, Rucavas novads, LV-3480;
 • sūtot elektroniski uz  e-pastu soc@rucava.lv.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.