×
Rucavas novada dome

Rucavas novada dome

Datums: 03.12.2018


Adrese: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Banka: AS “SEB banka”,

Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,

SWIFT kods: UNLALV2X

Tālruņi: 63467054

E-pasts: pasts@dkn.lv

DARBA LAIKI:

  RUCAVAS NOVADA DOME DUNIKAS PAGASTA PĀRVALDE
PIRMDIENA 8.30-17.00 8.30-17.00
OTRDIENA 8.30-19.00 8.30-19.00
TREŠDIENA 8.30-17.00 8.30-17.00
CETURTDIENA 8.30-17.00 8.30-17.00
PIEKTDIENA 8.30-14.00 8.30-14.00
 

         Pusdienas pārtraukums

                no 12.00 līdz 12.30

           (izņemot piektdienas)

Pusdienas pārtraukums

no 12.00 līdz 12.30