×
17DEC

"Eridanas" Koncertprogramma “SAJŪTI ZIEMASSVĒTKUS”

17.12.2021 | 18.00 Skatīt visus pasākumus
Duvzares Vēstis

Duvzares Vēstis

Datums: 19.03.2019


Pašvaldības izdevums “Duvzares Vēstis” iznāk no 2010. gada janvāra vienu reizi mēnesī, tirāža – 750 eksemplāri.

Izdevums ir bezmaksas.

Izdevumu veido sekretāre Anna Ančenko, tālr. 25904988; e-pasts: anna.ancenko@rucava.lv

Informācija tiek apkopota līdz katra mēneša 25. datumam.


17DEC

"Eridanas" Koncertprogramma “SAJŪTI ZIEMASSVĒTKUS”

17.12.2021 | 18.00 Skatīt visus pasākumus