×
Duvzares Vēstis

Duvzares Vēstis

Datums: 19.03.2019


Pašvaldības izdevums “Duvzares Vēstis” iznāk no 2010. gada janvāra vienu reizi mēnesī, tirāža – 750 eksemplāri.

Izdevums ir bezmaksas.

Izdevumu veido sekretāre Anna Ančenko, tālr. 25904988; e-pasts: anna.ancenko@rucava.lv

Informācija tiek apkopota līdz katra mēneša 25. datumam.