×
22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus
Duvzares Vēstis

Duvzares Vēstis

Datums: 19.03.2019


Pašvaldības izdevums “Duvzares Vēstis” iznāk no 2010. gada janvāra vienu reizi mēnesī, tirāža – 750 eksemplāri.

Izdevums ir bezmaksas.

Izdevumu veido sekretāre Santa Ķūse, tālr. 25904988; e-pasts: santa.kuse@rucava.lv

Informācija tiek apkopota līdz katra mēneša 25. datumam.


22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus