×

Datums: 22.11.2018


Rucavas ambulance "ZVANIŅŠ"

ĢIMENES ĀRSTS ĢIMENES ĀRSTS MEDMĀSA

DZIDRA TRUMPIKA

63461236, 29423290

 dztrum@inbox.lv

VIJA STEPANOVA

63461236, 29489657

vistep@inbox.lv 

AGRA PUTRE

63461236

 

Adrese: "Zvaniņš", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477

Pacientu pieņemšanas darba laiks:

ĀRSTNIECĪBAS PERSONAS VĀRDS, UZVĀRDS P O T C S
Dzidra Trumpika 08.00-16.00 - 08.00-16.00 - 08.00-10.00 -
Vija Stepanova - 08.03-16.00 - 08.30-16.00 - -
Agra Putre 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 -

Katru dienu ambulatorās pieņemšanas pirmā stunda paredzēta pacientiem bez iepriekšēja pieraksta akūtas saslimšanas gadījumā.
Mājas vizītes var pieteikt katru darba dienu līdz plkst.15.00.

Pacientu iemaksas:
 • Ģimenes ārsta ambulators apmeklējums – EUR 2,00;
 • Pacientu līdzmaksājums pie ģimenes ārsta personām no 65 gadu vecuma - 1 eiro;
 • Elektrokardiogrāfiskais izmeklējums     – EUR 1.42;
 • Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta mājas vizīti – 2,85 eiro.
No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:
 • bērni;
 • grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
 • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 • personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
 • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 • personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 • personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
 • personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 • personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo noteikumu 1. un 7.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;
 • personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 • personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 • orgānu donori;
 • personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 • I grupas invalīdi;
 • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 • patvēruma meklētāji.

Maksas pakalpojumu cenrādis pieejams ŠEIT.

Pieejamas bezmaksas vakcīnas:
 • Ērču encifalīta vakcīna bērniem vecumā  no 1-18 gadiem;
 • Difterijas un stingumkrampju vakcīna.

SIA "LĪCIJA" APTIEKA

Darba laiks:

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 19.00-16.00

Adrese: "Zvaniņš", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Kontakti: 29883377


Rucavas novada pašvaldības aģentūra ‘’ Dunikas ambulance’’

ĢIMENES ĀRSTS ĀRSTA PALĪGS MEDMĀSA
VIJA STEPANOVA

63461236, 29489657

vistep@inbox.lv 

Gundega Zeme

29904461

gundega.zeme@rucava.lv

Alise Jēkabsone

29902229

dunika_amb@inbox.lv

Pacientu pieņemšana:

P. -

O. -

T. -

C.

P. 8:30 – 15:30

Pacientu pieņemšana:

P. 14:00 – 15:00

O.  8:30 – 11:00

T. 16:00 – 17:00

C. 13:00 – 15:00

P. 15:30 – 16:30

Pacientu pieņemšana: 

P. 9:00 – 16:00

O. 9:00 – 16:00

T. 9:00 - 16:00

C. 9:00 – 16:00

P. 9:00 – 16:00

Adrese: ‘’ Līvas ‘’, Dunikas pagasts, Rucavas novads LV – 3480

Iestāde atvērta katru darba dienu no 9:00 – 16:00. Mājas vizītes un pakalpojums aprūpe mājās tiek nodrošināta katra darbu dienu pēc plkt. 16:00.

Lūdzu pieteikt mājas vizītes līdz 12:00


Pieejamie pakalpojumi:

Pieņemšana pie ārsta palīga

Mājas vizītes

Inkekcijas vēnā

Injekcijas muskulī un subkutāni

Infiltrācijas blokādes

Glikēmija asinīs

Holesterīna + triglecirīdu līmenis asinīs

Elektrokardiogrammas

Asins analīzes vakuetē

Mikroalbumīns + kreatinīns urīnā

Ausu skalošana

Locītavu stabilizācijas pārsēja uzlikšana

Pārsiešanas

Diegu/skavu izņemšana


Veselības aprūpe mājās.

Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās var saņemt pacienti, kuriem ir noteiktas saslimšanas. Tā ir medicīniska aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.

Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.

Veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:

 • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
 • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;

Veselības aprūpe mājās ietver šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

 • medikamentu ievadīšanu;
 • ādas bojājuma aprūpi;
 • urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, mākslīgās atveres aprūpi, tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi, kuru vienam pacientam apmaksā ne vairāk kā piecas reizes (izņemot traheostomas, gastrostomas, nefrostomas, cistostomas aprūpi, kuru valsts apmaksā atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu skaitam);
 • enterālu barošanu caur zondi;
 • ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju

 


SIA ‘’ RETĒJS ‘’ CENTRA APTIEKA, DUNIKAS FILIĀLE

Darba laiks:

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
8:30 – 14:00

13:00 – 16:00

8:30 – 16:00

8:30 – 13:00

8:30 – 15:00

Adrese:  ‘’ Līvas ‘’, Dunikas pagasts, Rucavas novads LV – 3480