×

IZSOLES

Datums: 07.09.2021


Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Pie Kosa”, Priekules pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai“Pie Kosa”, Priekules pagastā, Dienvidkurzemes novadā,  kadastra apzīmējums 6482 008 0161 0,35 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

Izsole notiks 2021. gada 01.decembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 29.novembrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 76 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

IZSOLES NOTEIKUMI


Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē telpas nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli nedzīvojamas telpas daļai (garāža Nr.7) no būves “Garāžas”, Bunkā, Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē telpas nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli nedzīvojamas telpas daļai (garāža Nr.7) no būves “Garāžas”, Bunkā, Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā,  kadastra apzīmējums 6464 005 0096 001 17,6 mplatībā.

Izsole notiks 2021. gada 17.novembrī plkst. 11.30, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 15.novembrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 0,30 EUR/m2 mēnesī bez PVN.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

IZSOLES NOTEIKUMI


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI- Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība rīko (otrās kārtas) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma atsavināšanai:

- Celtnieku iela 9, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr. 6413 0020143, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 64130020143, kopējo platību 0,1448 ha.

 Sākumcena – 18569.00 euro, solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1856,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

 Kontaktpersona Anna Brūkle, tālr. 63453658;

     Samaksa par pirkumu - 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.10.2021. plkst.13.00 līdz 11.11.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 22.10.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 22.11.2021. plkst.13.00.

     Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Dienvidkurzemes novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

Atsavināšanas metode - elektroniska izsole izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Tālr. uzziņām 63498261, 63453658.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 22.10.2021. izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, kas norādīta izsoles objektam.


Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai “Jasmīni”, Kalētu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, kadastra apzīmējums 6464 001 0122 0,6 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

Izsole notiks 2021. gada 13.oktobrī plkst. 11.30, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 11.oktobrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 69 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

IZSOLES NOTEIKUMI


Dienvidkurzemes novada pašvaldība organizē atkārtotu nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienības daļai “Puķes”, Virgas pagastā, Dienvidkurzemes novadā,  kadastra apzīmējums 6498 001 0236 4,7 ha platībā.

Īpašuma lietošanas veids – lauksaimniecība.

Izsole notiks 2021. gada 22.septembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā. Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties var klātienē jebkurā apvienoto novadu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv .

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2021. gada 20.septembrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 68 EUR par 1 ha gadā bez PVN.

Norēķināšanās par nosolīto objektu – saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

Izsoles noteikumi