×

Pakalpojumi

Datums: 07.02.2019


Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Rucavas novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • Pašvaldība nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu:   dome@rucava.lv
  • iesniegumu iestādei var iesniegt, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • E-ADRESE vienota un droša saziņa ar valsti
  • Iesnieguma veidlapa.

 

Rucavā darbojas Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centrs VPVKAC.

 

Rucavas novada pašvaldibas un to struktūrvienību pakalpojumi apkopoti sadarbībā ar portālu Latvija.lv, kas nodrošina visu informāciju par valsts un pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas iespējām un nosacījumiem.

Saistošie noteikumi "Par Rucavas novada pašvaldības nodevām" nosaka Rucavas novada pašvaldības nodevu uzlikšanas kārtību, apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, maksāšanas laika posmu un samaksas termiņus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību un tās kontroles mehānismu un līdzekļu izmantošanas mērķi.

 

Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Nodevas objekts

Fiziskām personām

 EUR

Juridiskām personām EUR

1.

I grupas ēkas būvniecība

20,00

40,00

2.

II grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību <100 m2

50,00

100,00

3.

II grupas  ēkas būvniecība ar kopējo platību 100≤250 m2

75,00

150,00

4.

II grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību 250<m2

100,00

200,00

5.

III grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību <100 m2

75,00

100,00

6.

III grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību 100≤250 m2

100,00

200,00

7

III grupas ēkas būvniecība ar kopējo platību 250<m2

150,00

300,00

8.

Publiskas ēkas būvniecība

100,00

300,00

9.

I grupas inženierbūves būvniecība

20,00

40,00

10.

II grupas inženierbūves būvniecība

100,00

220,00

11.

III grupas inženierbūves būvniecība

150,00

350,00

12.

Torņi un masti virs 18 m, kā arī elektrostacijas ( elektrību ražojošas būves ) ar maksimālo elektrisko jaudu virs 1 MW

680,00

1250,00

13.

Izziņas izsniegšana par būves dabā neesamību

20,00

40,00

14.

Cita veida izziņas sniegšana

15,00

30,00

No nodevas samaksas atbrīvo politiski represētās personas un personas ar I un II invaliditātes grupu.

Nodevas likmi samazina par 50% :

  • fiziskai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta un nekustamais īpašums atrodas Rucavas novadā;
  • juridiskai personai, kuras LR Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Rucavas novadā.

 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie maksas pakalpojumi

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro

  (bez PVN)

1.

Laulības reģistrācija, ja  tajā piedalās laulības reģistrācijas dalībnieki ( laulības slēdzēji un liecinieki, amatpersonas ) Dzimtsarakstu nodaļas telpās :

 

1.1.

Ja viena vai abas personas dzīvesvietu deklarējušas Rucavas novadā vismaz 6 ( sešus ) mēnešus

 

0,00

1.2.

Ja abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas citā novadā

10,00

2.

Svinīga ceremonija – laulības reģistrācija, dzimšanas reģistrācija vai kāzu jubilejas atzīmēšana, piedaloties ceremonijas dalībniekiem un viesiem, ja apsveikuma runu, muzikālo pavadījumu nodrošina Dzimtsarakstu nodaļa :

 

2.1.

Ja viena vai abas personas dzīvesvietu deklarējušas Rucavas novadā vismaz 6 ( sešus ) mēnešus

 

0,00

2.2.

Ja abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas citā novadā

60,00

3.

Svinīga laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā ( ar apsveikumu uzrunu dzejā/prozā, muzikāla pavadījuma nodrošināšanu):

 

 

3.1.

Ja viena vai abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas Rucavas novadā vismaz 6 ( sešus ) mēnešus pirms vienošanās noslēgšanas

70,00

3.2.

Ja abas reģistrējamās personas dzīvesvietu deklarējušas citā novadā

150,00

4.

Dzimšanas un laulības apliecību izsniegšana vāciņos

Pēc faktiskajām vāciņu izgatavošanas izmaksām

5.

Iesnieguma sagatavošana un nosūtīšana ( pēc personas lūguma ) uz citām dzimtsarakstu nodaļām

10,00

 

Sociālā dienesta sadzīves pakalpojumu punkta sniegtie maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Veļas mazgāšana ( 1 cikls ) ar pulveri

 

1.1.

Trūcīgām personām un ģimenēm

1,00

1.2.

Nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti

1,65

1.3.

Citām Rucavas novadā deklarētām personām

2,07

1.4.

Krīzes situācijā nonākušajām personām

Bez maksas

2.

Duša ( 30 minūtes )

 

2.1.

Trūcīgām personām un ģimenēm

0,50

2.2.

Nestrādājošiem, vientuļiem pensionāriem un personām ar invaliditāti

0,58

2.3.

Citām Rucavas novadā deklarētām personām

0,83

2.4.

Krīzes situācijā nonākušajām personām

Bez maksas

 

Ķāķišķes Ģimenes centra sniegtie maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Interneta izmantošana

0,23

 

 Komunālās daļas sniegtie maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Viena kilograma veļas mazgāšana, žāvēšana un gludināšana

2,55

2.

Rucavas centra kapu kapliča :

 

2.1.

Dvieļu īre

0,71

2.2.

Kapličas īre

2,85

 

Ēdināšanas izdevumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro 

1.

PII “Zvaniņš” :

 

1.1

Brokastis

0.36

1.2.

Pusdienas

0.90

1.3

Launags

0.36

2.

Rucavas pamatskola :

 

2.1

Pusdienas

0.90

2.2.

Launags

0,36

3.

Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu

 

3.1.

Brokastis

0.36

3.2.

Pusdienas

0.90

3.3.

Launags

0,33

4.

Ēdienu atlikumi ( Rucavas pamatskola)

0,01 par vienu litru ( bez PVN)

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem (Rucavas pagastā)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru

0,46

2.

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru

0,94

3.

Ūdensapgādes pakalpojums vienam cilvēkam mēnesī ( ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem)

2.76

4.

Kanalizācijas pakalpojums vienam cilvēkam mēnesī ( ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem)

5.64

5.

Ūdensapgādes pakalpojums lopu dzirdināšanai, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem, vienai liellopu vienībai

Liellops 1.38

Teļš 0.69

Cūka 0.21

Zirgi 1.10

Aitas 0.14

Vistas, tītari, pīles,

 zosis 0.01

6.

Aprēķinu grāmatiņa ūdenim un kanalizācijai

0,44

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem (Dunikas pagastā)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru

0,52

2.

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru

0,56

3.

Ūdensapgādes pakalpojums vienam cilvēkam mēnesī ( ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem)

3.12

4.

Kanalizācijas pakalpojums vienam cilvēkam mēnesī ( ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem)

3.36

5.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs mājlopu dzirdīšanai

Liellops 1.56

Teļš 0.78

Cūka 0.23

Zirgi 1.25

Aitas 0.16

Vistas, tītari, pīles,

zosis 0.02

 

Apkures tarifs ( Dunikas pagastā )

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Apkures tarifs par vienu kvadrātmetru par kopējo platību, atskaitot balkonu un lodžiju platību

1,00

 

Rucavas kultūras nama telpu noma

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (ar PVN)

1.

Rucavas novada iedzīvotājiem :

 

1.1.

Skatītāju zāle ( diennaktī)

28,46

1.2.

Virtuve ( diennaktī )

14,23

2.

Iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem:

 

2.1.

Skatītāju zāle ( diennaktī )

56,91

2.2.

Virtuve ( diennaktī)

14,23

3.

Rucavas kultūras nama telpu noma sporta pasākumiem ( dienā )

7,11

 

Dunikas tautas nama telpu noma

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Rucavas novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rucavas novadā un juridiskai personai, kuru LR Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Rucavas novadā :

 

1.1.

Lielā zāle ( diennaktī)

18,00

1.2.

Mazā zāle ( diennaktī )

12,00

1.3.

Virtuves bloks ( diennaktī )

12,00

1.4.

Virtuves bloka trauki un inventārs

3,42

2.

Fiziskām personām, kuru deklarētā dzīves vieta nav Rucavas novadā un juridiskai personai, kuru LR Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese vai struktūrvienība nav reģistrēta Rucavas novadā :

 

2.1.

Lielā zāle ( diennaktī)

35,00

2.2.

Mazā zāle ( diennaktī )

24,00

2.3.

Virtuves bloks ( diennaktī )

24,00

2.4

Virtuves bloka trauki un inventārs

7,00

Dunikas sporta zāles noma

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Telpu noma par stundu citu novadu iedzīvotājiem ( grupai)

7,11

 

Interešu izglītība

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro 

1.

Vecāku līdzfinansējums Rucavas novada Mākslas studijas pakalpojumu nodrošināšanai vienam dalībniekam no 18 gadu vecuma par vienu nodarbību

1,42

2.

Vecāku līdzfinansējums Nīcas mūzikas skolas Rucavas filiāles pakalpojumu sniegšanai vienam audzēknim mēnesī

7,11

 

Pašvaldības aģentūra “Dunikas ambulance” maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro 

1.

Pieņemšana pie feldšeres (ārpus ģimenes ārsta darba laika)

1,42

2.

Pieņemšana pie medmāsas

0,70

3.

Mājas vizītes

3,00

4.

Injekcijas vēnā

0,70

5.

Injekcijas muskulī

                                                        

 

6.

Injekcijas ar sistēmu

1,50

7.

Injekcijas mājās

3,00+ injekcijas veids

8.

Glikēmija asinīs

0,70

9.

Holesterīna līmenis asinīs

1,50

10.

Urīna analīze ar stripu

0,60

11.

Elektrokardiogramma

1,50

12.

Asins analīze vakuetē

0,70

13.

Auss skalošana

1,50

14.

Pārsiešana

0,60

15.

Diegu izņemšana

1,50

16.

Inhalācijas ar nebulaizeru

0,70

17.

Dokumentu kopēšana

0.05

 

 Saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu pievienotās vērtības nodoklis par pakalpojumu nav jāmaksā.

No maksas par pakalpojumu atbrīvotas Rucavas  novada trūcīgās ģimenes (personas), uzrādot sociālā dienesta izsniegtu izziņu ,bērni līdz 18 gadiem un represētās personas.

 

Centrālās administrācijas sniegtie maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Maksa euro  (bez PVN)

1.

Kopēšana A4 l lapa ( melnbalta)

0,06

2.

Kopēšana A3 l lapa ( melnbalta)

0,11

3.

Printēšana A4 l lapa ( melnbalta)

0,06

4.

Printēšana A4 l lapa ( krāsaina) – cena atkarīga no krāsu pārklājuma)

0,36-4,71

5.

Skanēšana A4 1 lapa

0,36

6.

Faksa nosūtīšana

0,36