×
RND 2019/4
Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
16.04.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.04.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju, objekta apskati: Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, tālr. 29799081, e-pasts raimonda.abelite@rucava.lv .

Piezīmes

Izmaiņas iepirkumu norisē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/1364

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/3
Ēkas "Centra dzirnavas" daļas vienkāršota atjaunošana Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
21.03.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.04.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju, objekta apskati: Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte - Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 29799081, e-pasts raimonda.abelite@rucava.lv .

Piezīmes

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/2
Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
25.03.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

50000,00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

16.04.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju: izpilddirektors Edgars Bertrams, tālr. 26143329, e-pasts:edgars.bertrams@rucava.lv

Piezīmes

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/1
Rucavas novada grants ceļu pārbūve Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
22.02.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

20.03.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju: Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte - Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 29799081, e-pasts raimonda.abelite@rucava.lv .

Piezīmes

Pielikumi

Statuss

Aktīvs