×
RND 2019/10
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
17.10.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

41900.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

28.10.2019 plkst. 15:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: iepirkumu speciālists, tālr. 29904301, e-pasts: iepirkumi@rucava.lv.

Piezīmes

Iepirkuma dokumentiem ir brīva un tieša elektroniskā piekļuve Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1392.

Statuss

Aktīvs


RND 2019/9
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
14.10.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

"Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts,Rucavas novads

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

28.10.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Iepirkumu speciālists, tālr. 29904301, e-pasts: iepirkumi@rucava.lv.

Piezīmes

Iepirkuma dokumentiem ir brīva un tieša elektroniskā piekļuve Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1392

Statuss

Aktīvs


RND 2019/8
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
27.09.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

41900.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.10.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Iepirkumu speciālists, e-pasts: iepirkumi@rucava.lv, tālr.29904301. Komunālās daļas vadītājs, tālr. 28373224 e-pasts edgars.rieznieks@rucava.lv

Piezīmes

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS. Iepirkuma dokumentiem ir tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/27876.

Statuss

Aktīvs


RND 2019/7
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
30.09.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.10.2019 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Iepirkumu speciālists, tālr. 29904301, e-pasts: iepirkumi@rucava.lv

Piezīmes

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS. Iepirkuma dokumentiem ir tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/27871

Statuss

Aktīvs


RND 2019/6
Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
19.06.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

22000.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.07.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: iepirkumu speciālists, tālr. 29904301, e-pasts: iepirkumi@rucava.lv. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: komunālās daļas vadītājs, tālr.28373224, e-pasts edgars.rieznieks@rucava.lv.

Piezīmes

Iepirkuma dokumentiem ir tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1392.

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/5
Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu
30.05.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

41900.00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.06.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: iepirkumu speciālists, tālr. 29904301, e-pasts: iepirkumi@rucava.lv. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: izpilddirektors, tālr.26143329, e-pasts edgars.bertrams@rucava.lv

Piezīmes

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22305

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/4
Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
16.04.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.04.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju, objekta apskati: Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte, tālr. 29799081, e-pasts raimonda.abelite@rucava.lv .

Piezīmes

Iepirkuma dokumentiem ir tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1392.

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/3
Ēkas "Centra dzirnavas" daļas vienkāršota atjaunošana Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
21.03.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.04.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju, objekta apskati: Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte - Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 29799081, e-pasts raimonda.abelite@rucava.lv .

Piezīmes

Iepirkuma dokumentiem ir tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1392.

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/2
Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
25.03.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

50000,00

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

16.04.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju: izpilddirektors Edgars Bertrams, tālr. 26143329, e-pasts:edgars.bertrams@rucava.lv

Piezīmes

Iepirkuma dokumentiem ir tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1392.

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND 2019/1
Rucavas novada grants ceļu pārbūve Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
22.02.2019

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

20.03.2019 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Santa Zuļģe, tālr. 29904301, e-pasts: santa.zulge@rucava.lv. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju: Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte - Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 29799081, e-pasts raimonda.abelite@rucava.lv .

Piezīmes

Iepirkuma dokumentiem ir tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1392.

Pielikumi

Statuss

Aktīvs