×
RND/2017/17
Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
21.12.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.01.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/16
Degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
19.12.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.01.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

Atklāts konkurss

Statuss

Aktīvs


RND/2017/15
Par jaunas vieglās automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
04.11.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

16.11.2017 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/14
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
10.09.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

21.09.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/13
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
13.08.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

24.08.2017 plkst. 12:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/12
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
13.07.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

27.07.2017 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/11
Papes ostas attīstības koncepcijas 2018.-2028. gadam izstrāde
30.07.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.08.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/10
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
29.06.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

13.07.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/09
Lietotas traktortehnikas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
29.06.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

00.00.0000 plkst. 00:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā, ņemot vērā PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punkta nosacījumus

Statuss

Aktīvs


RND/2017/08
Ielu apgaismojuma būvniecība Rucavas novadā
25.05.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

08.06.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/07
Komerctransporta piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
18.04.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

01.06.2017 plkst. 11:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/06
Komerctransporta piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
13.04.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.05.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/05
Specializētā autotransporta piegāde Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām
13.04.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.05.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/04
Lietotas traktortehnikas piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
30.03.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

13.04.2017 plkst. 11:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/03
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
16.02.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

02.03.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 8.2' panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/02
Malkas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm 2017./2018. gada apkures sezonai
16.02.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

16.02.2017 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 8.2' panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2017/01/ELFLA
Spēļu laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un uzstādīšana PII “’Zvaniņš”
09.02.2017

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

23.02.2017 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 8.2' panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs