×

Datums: 19.03.2019


Nekustamā īpašuma speciāliste

DZINTRA BĻINOVA

Nekustamā īpašuma speciāliste
25904975
dzintra.blinova@rucava.lv

Adrese:

"Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Rucavas novada domes ēkā, otrā stāvā, 28.kabinetā.

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-18.00 08.08-13.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00-12.30, izņemot piektdiena

Aicinu ieskatīties savos nomas līgumos un laikus iesniegt iesniegumus par nomas līguma  termiņu pagarināšanu, kuriem tas nepieciešams!

PIEEJAMIE PAKALPOJUMI:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana Rucavas novadā.

Darījumi ar lauksaimniecības zemi (fiziskai personai). 

Darījumi ar lauksaimniecības zemi (juridiskai personai).


12. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 696

(Pielikums MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

 

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

 

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs 

Licences/ atļaujas numurs 

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids 

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums 

no

līdz

 

SIA "Anšķini"

1

"Priežkalni" II laukums

03.07.2012

30.03.2020

pagarināta līdz 24.08.2035

Smilts-grants un smilts

03.07.2012

SIA "Grauds A.B.", "Ģelži"

10

"Mazklievēni 1"

26.05.2016.

01.10.2040

Smilts-grants un smilts

26.05.2016.

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

11

"Slamsti I"

02.08.2016

09.03.2026

Smilts-grants un smilts

02.08.2016

SIA "Grauds A.B.", "Ģelži"

1

"Dižklievēni"

31.01.2017

14.01.2041

Smilts-grants un smilts

31.01.2017

SIA "Jaunjoži", "Jaunjoži"

2

"Malakavas"

03.05.2017

08.10.2040

Smilts-grants un smilts

03.05.2017

SIA "CTB"

3

"Liepieni- 2003.g."

21.09.2018

21.12.2020

Smilts-grants un smilts

21.09.2018

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"

4

"Liepieni- LVM"

02.08.2017

09.03.2042

Smilts-grants un smilts

02.08.2017

SIA "Volarts"

1

"Priežkalni" -2013.gada izpētes iecirknis"

04.06.2018

30.05.2030

Smilts-grants un smilts

04.06.2018