×

Datums: 19.03.2019


 


12. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 696

(Pielikums MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 163 redakcijā)

 

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

 

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs 

Licences/ atļaujas numurs 

Atradnes/ licencētā objekta nosaukums

Licence/atļauja derīga

Zemes dzīļu izmantošanas veids 

Licences/ atļaujas izsniegšanas datums 

no

līdz

 

SIA "Anšķini"

1

"Priežkalni" II laukums

03.07.2012

30.03.2020

pagarināta līdz 24.08.2035

Smilts-grants un smilts

03.07.2012

SIA "Grauds A.B.", "Ģelži"

10

"Mazklievēni 1"

26.05.2016.

01.10.2040

Smilts-grants un smilts

26.05.2016.

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

11

"Slamsti I"

02.08.2016

09.03.2026

Smilts-grants un smilts

02.08.2016

SIA "Grauds A.B.", "Ģelži"

1

"Dižklievēni"

31.01.2017

14.01.2041

Smilts-grants un smilts

31.01.2017

SIA "Jaunjoži", "Jaunjoži"

2

"Malakavas"

03.05.2017

08.10.2040

Smilts-grants un smilts

03.05.2017

SIA "CTB"

3

"Liepieni- 2003.g."

21.09.2018

21.12.2020

Smilts-grants un smilts

21.09.2018

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"

4

"Liepieni- LVM"

02.08.2017

09.03.2042

Smilts-grants un smilts

02.08.2017

SIA "Volarts"

1

"Priežkalni" -2013.gada izpētes iecirknis"

04.06.2018

30.05.2030

Smilts-grants un smilts

04.06.2018