×

Datums: 22.11.2018


2018. gada Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji!

Rucavas novada iedzīvotāji tika aicināti izvirzīt kandidātus Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņemšanai. Kandidātu izvērtēšanai tika iesniegtas 175 anketas.

Rucavas novada pašvaldība ir pateicīga par ikviena iedzīvotāja atsaucību!

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus tika izvirzīti un domes sēdē apstiprināti šādi kandidāti:

Goda rucavnieks Viktors Čamans - Par darba mūža veltīšanu Rucavas izaugsmei, labklājībai un attīstībai. Par jauno speciālistu piesaistīšanu Rucavai, par atbalstu medicīnai un kultūrai. Par ieinteresētību un atsaucību pret vietējiem iedzīvotājiem.

Goda dunicnieks Miķelis Pelīte - Par mūža darbu mežkopja profesijā, par mīlestību uz mežu, par patriotismu uz dzimto vietu. "Mūžš manām cīm" sarakstīšanu. Par stipras un saliedētas ģimenes izveidošanu un optimismu jebkuros dzīves apstākļos.

Gada rucavnieks Staņislava Skudiķe - Par ilggadēju Rucavas kultūras dzīves veidošanu, par Rucavas novada popularizēšanu Latvijā un ārpus tās robežām.PAr aktīvu un ilggadēju pašdarības kolektīvu vadīšanu un to piedalīšanos XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos un "Baltica" festivālā.

Gada rucavnieks Aldis Preiss - Par Rucavas Kristus Pestītāja evanģēliski luteriskās baznīcas jumta remontdarbu organizēšanu, vadīšanu un pārraudzību, par atsaucību, apzinīgu un nesavtīgu darbu tās labā. Kā arī par Rucavas tīrumu apsaimniekošanu un ilggadēju darba nodrošināšanu vietējiem novada iedzīvotājiem.

Gada dunicnieks Jānis Vidējais - Par ilggadēju, apzinīgu un godprātīgu darbu Dunikas pagasta labā, par tās patriotisma un uzticības izpausmi. Par iedzīvotāju vajadzību izpratni, par spēju uzklausīt un sniegt atbalstu.  

Gada dunicnieks Tamāra Linde - Par aktīvu dalību Tautas frontes dibināšanā Dunikas pagastā, par ilggadēju, godprātīgu darbu Sikšņu pamatskolā. Par milzīgu atbildību, prasīgumu pret sevi, līdzcilvēkiem un atsaucību dazādos skolas un pagasta pasākumos.

Goda ģimene Velta un Jānis Laugaļi - Par stipras ģimenes izveidošanu, par trīs dēlu izaudzināšanu un 11 mazbērnu lološanu, par 50 kopā pavadītiem dzīves gadiem. Par saticību, draudzību un izpalīdzību. Par aktīvu iesaistīšanos Rucavas pagasta sabiedriskajā dzīvē un pašdarbības kolektīvu darbībā. 

Goda ģimene Liesmas Graudužas un Jana van der Veena ģimene - Par stipras ģimenes izveidošanu, par deviņu bērnu audzināšanu latviskā garā, par bērnu dabisku un radošu attīstīšanu. Par saticību, draudzību, sapratni un mīlestību. Par aktīvu iesaistīšanos visos Rucavas gadskārtas svētkos un par uzticību Rucavas novadam.

Novada uzņēmējs Gundars Vītols un Mārtiņš Meldrājs - Par uzņēmību un neatlaidību, veidojot veiksmīgu kokapstrādes uzņēmumu Rucavā, par ilggadēju darba nodrošināšanu vietējiem iedzīvotājiem. 

Novada uzņēmējs Guntis un Inita Grietēni - Par uzņēmību, neatlaidību un drosmi, veidojot savu saimniecību, par veiksmīgu, gudru un zinošu saimniekošanu. Par atsaucību, sirsnību un zināšanu sniegšanu citiem. Par palīdzību vecāka gadagājuma kaimiņiem.

Pateicības piešķirtas  Ritai Tiļugai, Dacei Ošeniecei, Dzintrai Skrubei,  motoklubam “Raķetnieki”, Vilmai Pričinai, Aleksandrai Maksakovai, Mārim Muiteniekam, Ausmai Vallijai Ašmanei.

Ar labu vārdu un pateicību pieteikuma anketās tika pieminēti arī Katrīna Vilma Pērkona, Ausma Padalka, Sandra Aigare, Agrita Vorobjova, Arnolds Aigars, Artis Ķūsis, Renārs Juzups, Zenta un Juris Krīgeni, Līga Ķuda, Aija Glužģe, Laima un Dzintars Veidemaņi, Gunta un Laimonis Kļavas, Natālija un Gatis Grauduži, Līga Ate, Marts Šnipkis, Kristīne Janeka, Gunita  Pričina, Inta Jaunciema, Inta Pērkona, Landra Valdmane, Alise Jēkabsone, Ruta Ķestere, “Rucavas muzikanti”, Valda Stadgale, Andris Aldzers, Maija Kāpostiņa, VDPK “Saksinis” kopā ar Agiju Kaunesi un Indru Štubi, Agnese Volmane, Dunikas ambulances kolektīvs un pašdarbības amatierteātra kolektīvs un Dace Solovjova.

Ikviena iedzīvotāja labais darbs dara novadu labāku, tāpēc turpināsim iesākto!