×

Datums: 22.11.2018


PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAŠVALDĪBAS POLICIJA

 

29464997
policija@rucava.lv

 

 

29464997
policija@rucava.lv

Adrese: "Centra dzirnavas", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 

Pašvaldības policijas NOLIKUMS

Pieņemšanas laiki:

DUNIKĀ RUCAVĀ
Katru otrdienu 10.00-12.00 Katru pirmdienu 14.00-16.00

Rucavas novada pašvaldības policijas priekšnieks aicina ziņot par:

  • personām, kas pārkāpj sabiedriskās kārtības noteikumus, sabiedriskā vietā lieto alkoholu, lamājās, kaujās utt.
  • automašīnām, kas novietotas neatļautā vietā, tai skaitā Baltijas jūras piekrastes kāpu zonā, dabas parka “Pape” teritorijā;
  •  personām, kas palikušas bezpalīdzības stāvoklī;
  • pieklīdušiem mājdzīvniekiem;
  • citiem administratīviem pārkāpumiem, kas atrodas pašvaldības policijas kompetencē;
  • pārkāpumiem bērnu tiesību jomā.

Palīdzības tālrunis 112 paredzēts tiem gadījumiem, kad pastāv briesmas Jūsu vai apkārtējo veselībai, dzīvībai un drošībai. Šis ir vienotais tālrunis visā Latvijas Republikas teritorijā, tas darbojas katru dienu, 24 stundas diennaktī.  Zvanot uz šo numuru Jūs:

  • varat izsaukt ugunsdzēsējus glābējus;
  • savienos ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;
  • savienos ar policiju;
  • savienos ar gāzes dienestu.

Palīdzības tālrunis 110 paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums. Arī šis tālrunis darbojas katru dienu un palīdzību var lūgt jebkurā diennakts laikā.


Ugunsdzēsēji Rucavas pagastā – 29103287

Ugunsdzēsēji Dunikas pagastā – 29297247


NOTEIKUMI

1. Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai skatīt šeit.

2. Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. skatīt šeit.

3. "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā” Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19

4. Rucavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi Rucavas novada pašvaldības saistošie notekumi Nr. 13

5. “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām” Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16

6. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss


Rucavas novada pašvaldības policijas kompetence administratīvo pārkāpuma lietās