×

Datums: 04.12.2018


Interešu izglītības pulciņi Rucavas pamatskolā 2020./2021.m.g.

Pulciņš

Nodarbību laiks

Dalībnieki

Skolotājs

Amatu mācība

Pirmdienās, 15.20

2.-9.klase

Arvils Roga

Jaunie satiksmes dalībnieki “Velo”

Pirmdienās, 13.40

4.un 5.klase

Daiga Gabrūna

Vispārējā fiziskā sagatavotība

Pirmdienās, 17.30

1.-9.klase

Daiga Gabrūna

Folkloras kopa Ķocītis

Trešdienās, 13.40

1.-9.klase

Liena Trumpika

Ansamblis

Otrdienās, 13.40

1.-5.klase

Ilze Franko

Šahs

Trešdienās, 13.00

1.-2.klase

3.-4.klase

5.-9.klase

Aija Dejus

Jaunsargi

Trešdienās, 14.00

4.-9.klase

Alvis Bardulis

Ķocīša vijole

Ceturtdienās, 13.20

1.-9.klase

Santa Grabovska

Bibliotēkas pulciņš

Pirmdienās, 10.00-16.30

Otrdienās, 13.00-16.00

1.-9.klase

Laura Sūnāksle

Svētdienas skola

Pirmdienās, 13.00

1.-3.klase

4.-9.klase

Daiga Gabrūna

 

 

  Interešu izglītības pulciņi Sikšņu pamatskolā 2020./2021.m.g.

Pulciņš

Nodarbību laiks

Dalībnieki

Skolotājs

Šaha un dambretes pulciņš

Pirmdienās, 12.55

1.-4.klase

5.-9.klase

Aija Dejus

Ansamblis

Otrdienās, 14.35

Ceturtdienās, 14.35

1.-4.klase

Renārs Juzups

Ansamblis

Ceturtdienās, 13.45

5.-6.klase

Renārs Juzups

Sporta pulciņš

Otrdienās, 13.45

1.-4.klase

Vaclovs Malakausks

Sporta pulciņš

Pirmdienās, 15.20

Otrdienās, 15.20

Trešdienās, 15.20

Piektdienās, 14.35

5.-9.klase

Vaclovs Malakausks

Jaunsargi

Ceturtdienās, 14.00

4.-9.klase

Alvis Bardulis

Teātra pulciņš

Ceturtdienās, 12.55

4.-5.klase

Valentīna Keirāne

Jauno korespondentu pulciņš “Starpbrīžu stāstiņi”

Trešdienās, 15.20

5.-9.klase

Agrita Brizga

Novadpētniecības un Latvijas vēstures pulciņš

Piektdienās, 15.20

8.-9.klase

Dace Virdziniece

Keramikas studija

Piektdienās, 15.00

( vienu reizi mēnesī)

1.-6.klase

Vineta Trumpeniece

Peldētapmācība

Ceturtdienās, 14.00

(vienu reizi mēnesī)

1.-6.klase

Treneri pelbaseinā “Ezerkrasts”