×

Datums: 29.01.2020


Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rucavas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas
saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantu

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RAS 30”


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RAS 30”  

Reģistrācijas numurs

42103022818
Juridiskā adrese:

Graudu iela 27, Liepāja, LV – 3401

Tālrunis:

+371 29262328

Pamatkapitāla lielums:

283 445.00 EUR

Valde:

valdes loceklis Indulis Ozoliņš

Rucavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs:

(5,27%) kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmajai daļai 1:

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.p. pirmā daļa, VPIL 88.p. pirmās daļas 2.punkts

Vispārējais stratēģiskais mērķi:

Reģionālā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta realizācija Liepājas rajonā.

Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

SIA “RAS 30” līdzdalība citās sabiedrībās:

SIA "Liepājas RAS" - 30.856%

Rucavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “RAS 30”: 

Rucavas novada domes izpilddirektors Edgars Bertrams

SIA “RAS 30”  izmaksātās dividendes Rucavas novada pašvaldībai: par 2020. gadu netiek izmaksātas.
SIA “RAS 30”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi): 2020.gadā –  
Ziņas, ka Rucavas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību SIA “RAS 30”:

nav

Ziņas par uzsākto SIA “RAS 30” reorganizāciju vai pārveidi:

nav

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SIA „RAS 30” 2020. gada pārskats:

Apskatīt

 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules slimnīca”


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Priekules slimnīca” https://www.priekulesslimnica.lv/

Reģistrācijas numurs

40003218218
Juridiskā adrese:

Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads, LV – 3434

Pamatkapitāla lielums:

477 493.00 EUR

Valde:

valdes locekle Tatjana Ešenvalde

Rucavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs:

(10.97712%) kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmajai daļai 1:

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.p. pirmā daļa, VPIL 8.p. pirmās daļas 2.punkts

Vispārējais stratēģiskais mērķi:

SIA  “Priekules  slimnīca”  pamatdarbības veids ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Uzņēmumā tiek piedāvāta iedzīvotāju medicīniskā  aprūpe  atbilstoši  veselības aprūpes bāzes  programmai.  Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir: ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana iedalītā limita apjomā; dienas stacionāra pakalpojumi iedalītā limita apjomā; diennakts steidzamās medicīnas palīdzības punkta pakalpojumi; stacionāro veselības aprūpes pakalpojumi(aprūpes gultas) iedalīto limitu apjomā; zobārstniecības pakalpojumi; medicīniskā mājas aprūpe.

SIA “Priekules slimnīca” līdzdalība citās sabiedrībās:

nav

Rucavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Priekules slimnīca”: 

Rucavas novada domes izpilddirektors Edgars Bertrams

SIA “Priekules slimnīca”  izmaksātās dividendes Rucavas novada pašvaldībai: par 2020. gadu netiek izmaksātas.
SIA “priekules slimnīca”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi): 2018.gadā – 328256.00 EUR
Ziņas, ka Rucavas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību SIA “Priekules slimnīca”:

nav

Ziņas par uzsākto SIA “Priekules slimnīca” reorganizāciju vai pārveidi:

nav

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SIA „Priekules slimnīca” 2020. gada pārskats:

Apskatīt

 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” https://liepaja.travel/

Reģistrācijas numurs

40003302839
Juridiskā adrese:

Rožu laukums 5/6,Liepāja, LV – 3401

Pamatkapitāla lielums:

266 680,00 EUR

Valde:

valdes locekle Inta Šoriņa

Rucavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs:

(1,8%) kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmajai daļai 1:

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.p. pirmā daļa, VPIL 88.p. pirmās daļas 2.punkts

Vispārējais stratēģiskais mērķi:

Pilnveidot detalizētas datubāzes   par tūrisma iespējām Liepājā un tās apkārtnē – veidošana un uzturēšana.   Popularizēt Lejaskurzemi  un  Liepāju  kā  tās  centru pilnveidojot  komunikāciju. Aktīvi piedalīties tūrisma attīstībā reģionā.

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” līdzdalība citās sabiedrībās:

nav

Rucavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”: 

Rucavas novada domes izpilddirektors Edgars Bertrams

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  izmaksātās dividendes Rucavas novada pašvaldībai: par 2020. gadu netiek izmaksātas.
SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi): 2018.gadā – 71620.00 EUR
Ziņas, ka Rucavas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”:

nav

Ziņas par uzsākto SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” reorganizāciju vai pārveidi:

nav

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” STATŪTI":

Apskatīt

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2020. gada pārskats:

Apskatīt