×

Datums: 04.12.2018


  Rucavas kultūras namu atklāja 1965.gada novembrī un tās pirmā vadītāja  bija Valda Stadgale. Svinīgo pasākumu vadīja arodbiedrības priekšsēdētājs Voldemārs Timbra un p/s “Rucava” direktors Jāzeps Rubīns. Kultūras namā darbojās jauktais koris, diriģente Anna Mago, jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Olga Dreija, amatierteātris, vadītāja A.Lūkina.

Kultūras namu vadījuši vairāki vadītāji, no 2004. gada to vada Staņislava Skudiķe. 2007.-2008. gadā kultūras namā notika renovācija- tika nosiltinātas  un nokrāsotas ārsienas, uzlikts jauns jumta segums, nomainīta apkures sistēma, nomainīti logi, izremontēta zāle, vestibils, aktieru telpas un elektrības instalācija. Kultūras namā notiek pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, mākslinieku koncerti, izrādes, sapulces, konferences, dažādas tikšanās, arī iespējama telpu īre. Vestibilā regulāri tiek izstādīti dažādu mākslinieku darbi.

Darba laiki:
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-13.00

Par citiem tikšanās laikiem, iepriekš vienojoties pa tālruni 25904980

Adrese: 

"Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Rucavas novada domes ēkā, pirmais stāvs, 6. kabinets

Rucavas Kultūras nama aktualitātes skatīt šeit!

Kultūras nama zāles izmantošanas grafiks:
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

17.00-18.30

(Sieviešu vokālais ansamblis) 

-

17.00-18.30

(Sieviešu vokālais ansamblis)

- -

18.30

(Etnogrāfiskais ansamblis)

19.00-22.00

(Amatierteātris)

-

19.00-22.00

(Amatierteātris)

-

19.30-20.30

(Funkcionālie treniņi)

-

19.30-21.30

(VPDK "Saksinis")

- -

Etnogrāfiskais ansamblis

Dziesmas, rotaļas, dejas, tautas tradīcijas, gadskārtu ieražas – tas viss, kas mantots no mūsu senčiem, tiek apzināts un izkopts ansamblī. Nu jau vairāki dziesmu teicēji atdusas Dzimtenes smiltājā, bet viņu mantojums tiek nests tālākām paaudzēm. Ansamblis dibināts 1982. gada rudenī, bet pirmā uzstāšanās bija 1983. gada aprīlī, kurš tiek arī uzskatīts par ansambļa dibināšanas laiku. Ansamblī dalībnieku vecums ir no 8 – 82 gadiem, tātad – bērni, jaunieši, vidējā un vecākā paaudze, kopā 16 dalībnieki. Šo daudzo gadu darbošanās laikā ir tapuši tematiski uzvedumi: „Zēģelīte”, „Talkā eimu, talkā teku”, „Līgavas lūkošana”, „Kūmas”, „Lieldieniņa liela sieva”, “Jāņa sēta”, „Mārtiņdiena”, „Ķekatā ļekatā”, u.c.

        Veiksmīgi ir realizēti divi Kultūrkapitāla fonda projekti: „Rucavas villaine” un „Rucavas villaine 2”, kā arī ar Tautas mākslas meistariem „Zītars”, izgatavotas kreklu saktiņas, dzintara kniepķeni  un dzintara krelles. Ansambļa dziesmas izskanējušas ne vien visos Latvijas novados, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Čehijā, Vācijā un Krievijā (Maskavā). Dziedāts ir visos Vasaras dziedāšanas svētkos Rīgā, arī visos Latvijā notikušajos “Baltica” festivālos.

"Kultūra ir mūsu maize un sāls, mūsu svētki un ikdiena, tā ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Kultūra mums ir nepieciešama tagad un arī turpmāk" teic vadītāja Staņislava Skudiķe


Rucavas amatierteātris

34 gadus Ārijas Ošenieces vadībā Rucavas amatierteātris gandrīz katru gadu iestudēja jaunu lugu, kuru ar nepacietību gaidīja pagasta un novada iedzīvotāji. Kolektīvs ar prieku pieņem uzaicinājumus braukt viesizrādēs uz citiem pagastiem. Kolektīva mērķis: veidojot izrādes, celt katra dalībnieka pašapziņu, veidot interesantāku, krāsaināku ikdienu, audzināt gudru, saprotošu skatītāju. 2018.gadā nomainījās režisori, tagad kolektīvu vada ilggadējā teātra pieredzējusī dalībniece Dace Dejus. Lai veicas!


Rucavas sieviešu vokālais ansamblis

Ansamblis dibināts 1983. gadā un veiksmīgi darbojas jau 37 gadus. Kolektīva dibinātāja un vadītāja Staņislava Skudiķe. Pastāvēšanas laikā apgūts plašs repertuārs, sākot ar klasiķu darbiem, latviešu komponistu jaunrades darbiem, tautas dziesmu apdarēm un dziedājumiem bez pavadījuma. Ansamblis aktīvi darbojas Rucavas novada kultūras dzīvē, kā arī piedalās Liepājas reģiona rīkotajos pasākumos. Ar labiem rezultātiem piedalās vokālo ansambļu skatēs. Kolektīvam ir laba sadraudzība ar Lietuvas ansambļiem, braucot apmaiņas koncerttūrēs.


Rucavas lauku kapela “Paurupīte”

Kolektīvs dibināts 2001.dada rudenī kā danču kluba "PAURUPE" sastāvdaļa, kapelas aizsācēji bija Jānis Pūķis un Imants Pričins. Pēc pāris gadiem kapela jau iekļāvās Latvijas Tautas mūzikas kolektīvu saimē ar līdz šim pazīstamo nosaukumu un statusu - Rucavas lauku kapela PAURUPĪTE. 

Mūsu kapela sastāva ziņā ir neliela, tādēļ vislielākā vērtība ir mūsu muzikanti. No Pūķu Jāņa esam mantojuši mīlestību un tautas mūziku - folkloras dančiem, optimismu, kā arī dažus mūzikas instrumentus. 

"Paurupīte" katru gadu piedalās dažādos pasākumos, 2018.gadā piedalījamies Balticas un Dziesmu svētku norisē, tautas mūzikas festivālos gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. Ar Rucavas novada domes atbalstu tika iegādāta viena vijole, kā arī uz 15.dzimšanas dienu tika darināti 6 skatuves tērpi.

Jāatzīst, ka šobrīt kapela skan arvien labāk un visur jūtamies gan gaidīti, gan atzinīgi novērtēti, teik vadītāja Inta Jaunciema.


Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saksinis”

Rucavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Saksinis" ir dibināts 2017.gada 13.septembrī. VPDK "Saksinis" mājvieta ir Rucava un kolektīva dejotāji galvenokārt ir no Rucavas novada un tuvākās apkārtnes, kurus vieno mīlestība pret tautas deju un vēlme tautas dejai būt par savu ikdienu un dzīvesveidu.

Godinot Rucavas apvida seno dialektu un stiprinot tā saglabāšanos mūsdienās, par Rucavas novada vidējās paaudzes tautu deju kolektīva nosaukumu ir izvēlēts skanīgais senvārds SAKSINIS, kas nozīmē dienvidrietumu vējš, jo Rucavas atrašanās vieta ir Latvijas dienvidrietumos.
Tautas deja cilvēkā izkopj pareizu stāju, ritma izjūtu, koordināciju, skatuves un uzstāšanās kultūru.
 
Kolektīvs aktīvi piedalās lielākos un mazākos kutūras pasākomos visā Liepājas apriņķī. Kolektīva vadītāja - Agija Kaunese, koncertmeistare - Indra Štube.

 

Katru trešdienu PII “Zvaniņš” pēcpusdienā no pulksten 15.00 līdz 16.30 visās vecuma grupās notiek deju pulciņš- vadītāja S.Skudiķe, koncertmeistare I.Jaunciema