×

Datums: 26.07.2021Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 16 400 eksemplāru. Izdots un izplatīts līdzšinējo Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Priekules, Durbes, Nīcas, Vaiņodes un Rucavas novadu pašvaldību informatīvo izdevumu vietā.