×

Datums: 22.03.2021


RUCAVAS TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS CENTRA VADĪTĀJS

Edmunds Aizkalns

29550101

edmunds.aizkalns@rucava.lv

Adrese: "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Rucavas novada domes ēkā, otrā stāvā, 20.kabinetā

Darba laiks: 

P O Tr C Pk S Sv
08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-17.00 08.00-18.00 08.00-13.00 - -

Rucavas Tradicionālās kultūras centrs, ir radies pateicoties Tradīciju kluba vadītājas Sandras Aigares 20 gadu darbībai,
Rucavas tradicionālās kultūras  centrs, ir Rucavas novada domes dibināta struktūrvienība, nodrošina pēctecīgu, mērķtiecīgu un atbildīgu iesāktā darba turpinājumu tradicionālās kultūras jomā, Rucavas tradicionālās kultūrtelpas uzturēšanai Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, tai skaitā Rucavas baltā sviesta statusa uzturēšanai ES aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, un to saistību izpildi.
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir starptautisko un Latvijas tiesību aktu sistēma kultūras mantojuma saglabāšanas jomā - Konvencija  par  nemateriālā  kultūras  mantojuma  saglabāšanu, Nemateriālā kultūras mantojuma likums un citi normatīvie akti.

RTKC MĒRĶI, PAMATVIRZIENS UN GALVENIE UZDEVUMI
Mērķi:
 Nostiprināt tradicionālās kultūras vērtības;
 Popularizēt Rucavas kultūrtelpu: novadu, vietu, kur sākas Latvija;
 Izglītot sabiedrību par tradicionālo kultūru kā vērtību.
Pamatvirziens:
 Rucavas tradicionālās kultūrtelpas elementu saglabāšana un  uzturēšana:
valoda un dziedāšana (vienbalsīgā);
Rucavas tautastērpa darināšanas un nēsāšanas manieres un atšķirības;
ģimenes godu, darbu un gadskārtu tradīcijas;
rokdarbi un  amatniecība;
kulinārais mantojums.
Rucavas iedzīvotāju sabiedrības attīstoša un izglītojoša procesa organizēšana,
ieviešot Tradicionālās kultūras vērtības mūsdienu lietojumā.