×
RND/2018/18
Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā
29.10.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.11.2018 plkst. 11:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/17
Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi
05.10.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

18.10.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/16
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
19.09.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

01.10.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Statuss

Aktīvs


RND/2018/15
Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā
30.08.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

13.09.2018 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Statuss

Aktīvs


RND/2018/14
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
23.08.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

06.09.2018 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Statuss

Aktīvs


RND/2018/13
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
17.08.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

28.08.2018 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Statuss

Aktīvs


RND/2018/12
Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
13.07.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

27.07.2018 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

IUB Grozījumi publicēti 13.07.2018. Atklāts konkurss

Statuss

Aktīvs


RND/2018/11
Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
20.06.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.07.2018 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/10
Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu
04.06.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.06.2018 plkst. 10:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/09
Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
25.05.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.06.2018 plkst. 13:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

Atklāts konkurss

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/08
Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
14.05.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.06.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

Grozījumi 23.05.2018. Atklāts konkurss

Statuss

Aktīvs


RND/2018/07
Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā
17.05.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

00.00.0000 plkst. 00:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā, ņemot vērā divdesmit pirmās daļas 3.punktu

Statuss

Aktīvs


RND/2018/06
Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
10.04.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

10.05.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

Atklāts konkurss

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/05
Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā
23.03.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

12.04.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/04
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rucavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ie
15.03.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

29.03.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Statuss

Aktīvs


RND/2018/03
Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
15.02.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

01.03.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

PIL 9.panta kārtībā

Pielikumi

Statuss

Aktīvs


RND/2018/01
Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
13.02.2018

Iestāde

Rucavas novada dome

Adrese

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Paredzamā līgumcena € (bez PVN)

-

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

08.03.2018 plkst. 14:00:00

Kontaktpersona

Piezīmes

Atklāts konkurss

Pielikumi

Statuss

Aktīvs