×
RND/2018/18
Video novērošanas kameru uzstādīšana Rucavas novadā
18.02.2019

Līguma izpildītājs

SIA “AE TECHNOLOGY”

Līguma izpildes termiņš

60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

12252.60

PielikumiRND/2018/17
Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi
25.10.2018

Līguma izpildītājs

Saimnieciskā darba veicējs Imants Ķuda

Līguma izpildes termiņš

36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz sasniedz līgumcenu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.

Līgumcena € (bez PVN)

Līgumcena nedrīkst pārsniegt 41999,00

PielikumiRND/2018/16
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
11.10.2018

Līguma izpildītājs

SIA "Sanitex", SIA "Sanitex"

Līguma izpildes termiņš

12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

Līgumcena € (bez PVN)

7677,76; 1123,74

PielikumiRND/2018/15
Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā
27.09.2018

Līguma izpildītājs

SIA "Liepājas Būve"

Līguma izpildes termiņš

Ne ilgāks par 150 (viens simts piecdesmit) kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas brīža.

Līgumcena € (bez PVN)

31556,81

PielikumiRND/2018/14
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
13.09.2018

Līguma izpildītājs

SIA "Bajards", SIA "Sanitex", AS "LPB" Maiznīca "Priekule"

Līguma izpildes termiņš

12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Līgumcena € (bez PVN)


RND/2018/13
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
22.08.2018

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2018/12
Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
10.08.2018

Līguma izpildītājs

SIA “Būvkompānija MBR”

Līguma izpildes termiņš

Līguma izpildes laiks 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas brīža

Līgumcena € (bez PVN)

246444.33


RND/2018/11
Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
03.07.2018

Līguma izpildītājs

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma “Evija”

Līguma izpildes termiņš

12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

Līgumcena € (bez PVN)

Dīzeļdegviela 0,876 euro litrā

PielikumiRND/2018/10
Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu
17.05.2019

Līguma izpildītājs

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Līguma izpildes termiņš

Līguma izpildes laiks 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža

Līgumcena € (bez PVN)

Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju – 19.59 EUR/m2, Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde – 3.00 EUR/m2, Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde – 5,75 EUR/m2

PielikumiRND/2018/09
Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
15.06.2018

Līguma izpildītājs

SIA “Volarts”

Līguma izpildes termiņš

12 (divpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas brīža

Līgumcena € (bez PVN)

Grants materiāls – 4,50 EUR/1m3, Transporta pakalpojums- 0,20 EUR/1km, piegādājot 1m3 grants materiālu

PielikumiRND/2018/08
Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.
18.06.2018

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2018/07
Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā
17.05.2018

Līguma izpildītājs

SIA "Aland"

Līguma izpildes termiņš

Ne ilgāks par 90 (deviņdesmit) kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas brīža.

Līgumcena € (bez PVN)

33383.93

PielikumiRND/2018/06
Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
10.05.2018

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2018/05
Būvdarbu veikšana Papes bākas stāvlaukumā
12.04.2018

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2018/04
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Rucavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ie
19.04.2018

Līguma izpildītājs

SIA “Global Project”

Līguma izpildes termiņš

Kopējais līguma izpildes termiņš 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma noslēgšanas.

Līgumcena € (bez PVN)

21120,66


RND/2018/03
Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
05.03.2018

Līguma izpildītājs

SIA „ARDALA"

Līguma izpildes termiņš

Automašīnas piegādes laiks 16 (sešpadsmit) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

16800,00

PielikumiRND/2018/01
Elektroenerģijas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
15.03.2018

Līguma izpildītājs

SIA“Geton Energy”

Līguma izpildes termiņš

36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Līgumcena € (bez PVN)

43019,77

Pielikumi