Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut. draudzē jūlijā Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
1.jūlijā

Kapusvētki Šuķenes kapos

14.00

1.jūlijāKapusvētki Kalvaitu kapos16.00

8.jūlijā6.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem14.00
Ar Svēto Vakarēdienu
8.jūlijāKapusvētki Palapju kapos16.00

21.jūlijāKapusvētki Sudargu kapos13.00