Dievkalpojumi Rucavas Ev.-lut. draudzē jūlijā Drukāt


Datums Nosaukums Laiks (plkst.) Piezīmes
1.jūlijā5.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
4.jūlijā

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00Ar Svēto Vakarēdienu
8.jūlijā6.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
11.jūlijāTrešdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
15.jūlijā7.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
15.jūlijāKapusvētki Brušvitu kapos16.00

19.jūlijāCeturtdienas dievkalpojums18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
22.jūlijā8.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem. Marijas Magadalēnas piemiņas diena11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
22.jūlijāKapusvētki Vidussila kapos16.00

26.jūlijāCeturtdienas dievkalpojums. Apustuļa Jēkaba vecākā piemiņas diena18.00
Ar Svēto Vakarēdienu
28.jūlijāDievkalpojums veco ļaužu namā11.00

29.jūlijā

9.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem.

Iesvētības

11.00
Ar Svēto Vakarēdienu
29.jūlijāKapusvētki Nidas kapos14.00

29.jūlijāKapusvētki Kalna-Miemju kapos16.00


Rucavas draudzes mācītājs - prāvests Ainars Jaunskalže - mob.tālr. 26073978

23.novembrī