Neapbūvētās zemes vienības Drukāt

Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Vizuļi” 1,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840090015, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai

1. Izsoles objekts - Rucavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienība „Vizuļi” ar kadastra apzīmējumu 64840090015, 1,4 ha lielā platībā. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi. Izsoles sākuma cena pa 1 ha zemi ir 52,47  EUR (bez PVN) gadā.

2. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Rucavas novada domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2019. gada  14. februārī, plkst.10.00. Noteikumi šeit.


Rucavas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Egles” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840130045, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai

1. Izsoles objekts - Rucavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Egles” ar kadastra apzīmējumu 64840130045, 0,5 ha lielā platībā. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi. Izsoles sākuma cena par 0,5 ha zemi ir 28,00 EUR (bez PVN) gadā.

2. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Rucavas novada domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2019. gada 14. februārī, plkst. 11.00. Noteikumi šeit.

 

Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Lazdas” 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840040079, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai

1. Izsoles objekts - Rucavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Lazdas” ar kadastra apzīmējumu 64840040079, daļas 0,5 ha platībā. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi. Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir 46,48  EUR (bez PVN) gadā.

2. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles vieta un laiks – Rucavas novada  domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2019. gada  14. februārī, plkst. 13.00. Noteikumi šeit.

 

Rucavas novada pašvaldībai piekrītošas neapbūvētās zemes vienības „Jaunie Pumpuri” 1,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 64520120285, Dunikas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai

1. Izsoles objekts - Rucavas novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Jaunie Pumpuri” ar kadastra apzīmējumu 64520120285, 1,03 ha lielā platībā. Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi. Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir  44,27  EUR (bez PVN) gadā.

2. Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

3. Izsoles vieta un laiks –Rucavas novada domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2019. gada  14. februārī, plkst.14.00. Noteikumi šeit.

 

Dalībnieku reģistrācija izsolēm tiek veikta līdz 2019. gada 11. februāra, plkst. 17.00, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. Kontaktpersona par izsoles objektu ir Dzintra Bļinova, 25904975, e-pasts; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Izsoles noteikumi pieejami www.rucava.lv sadaļā Izsoles.