Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai Drukāt

04.06.2018.

Kurzemes plānošanas reģions aicina pieteikties dalībniekus diennakts piedzīvojumu nometnei personām, kuras apsver iespēju kļūt vai jau ir kļuvušas par aizbildni, adoptētāju vai audžuģimeni. Nometne notiks no 27. – 28. jūlijam Olaines novadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un viena dalībnieka līdzmaksājums ir tikai 20 EUR, bet ģimenes – 30-50 EUR!

Lasīt tālāk...
 
Uzsākas projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard) Drukāt


Interreg

2018.gada 29.maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai.

Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.

Lasīt tālāk...
 
Aicina pieteikties bērnus un vecākus līdzfinansētai vasaras nometnei Drukāt

29.05.2018.

Bērni, pusaudži un arī viņu vecāki aicināti pieteikties diennakts piedzīvojumu nometnei ŠURUM-BURUMS, kas notiks no 17.-21. jūlijam Aizputes novada Cīravā. Nometne tiek organizēta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros un tās dalībnieku līdzmaksājums ir tikai sākot no 50EUR!

Lasīt tālāk...
 
Uzsākta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Rucavas novadā Drukāt

logo

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām - sadarbības partneriem - uzsāk nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu (Reģ. Nr. 1-08/260/2018). Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda  valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 1. novembrim.

Lasīt tālāk...
 
Projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” Drukāt

14.05.2018.

lvaf

2018. gada 21. martā Rucavas novada dome saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve”. Projekts tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondam (LVAF) valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

Lasīt tālāk...
 
Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē Drukāt

08.05.2018.

27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē.

Par kopējo indikatīvo summu 7,3mlj eiro DI plānā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas risinājumi SBSP* attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās (Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās). Ar DI plānu un tajā iekļautajiem infrastruktūras risinājumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Lasīt tālāk...
 
Seminārs “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” programma Drukāt

24.04.2018.

logo

Pasākums tiek organizēts Ministru kabineta 2016. gada 17.maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projekta Nr.9.2.4.2/16/I/074 “Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

Izglītojošs seminārs “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” programma

Semināru vadīja Solvita Pekstiņa, Dunikas pagasta pārvaldes telpās 24.aprīlī

Semināra mērķis bija sniegt izglītojošu semināru “Sevis izprašana, personības attīstīšana un dzīves grūtību pārvarēšana” mērķa grupām (trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, jaunieši un citi riskam pakļautie novada iedzīvotāji) par apkārtējās vides ietekmi uz cilvēku, izprotot sevi un savu situāciju.

seminārs seminārs

Paldies dalībniekiem par atsaucību!

 
Seminārs “Bērnu motivācijas sistēma ģimenē” Drukāt

21.04.2018.

logo

Pasākums tiek organizēts Ministru kabineta 2016. gada 17.maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projekta Nr.9.2.4.2/16/I/074 “Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

21. aprīlī Dunikas pagasta pārvaldes telpās plkst. 10.00 – plkst.17.00 norisinājās izglītojošs seminārs “Bērnu motivācijas sistēma ģimenē”

Nodarbības vadīja Iveta Gēbele

Seminārs tika veidots kā dialogs, kura laikā mērķgrupa tika iepazīstināta ar teoriju par bērnu motivāciju, sasniegumiem un grūtību pārvarēšanu, par motivācijas sistēmas izstrādāšanu ģimenē. Semināra laikā bija darbs grupās, pieaugušie savstarpēji komunicēja, lai atrastu labāko risinājumu katrs savā situācijā. Vecāki spēja saskatīt savas grūtības un ieguva jaunu pieredzi šo grūtību risināšanā.

sem

Paldies dalībniekiem par atsaucību!

 
Seminārs “Veselīgs un sabalansēts uzturs - dzīvesprieka, veselības un enerģijas garants” Drukāt

20.04.2018.

logo

Pasākums tiek organizēts Ministru kabineta 2016. gada 17.maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projekta Nr.9.2.4.2/16/I/074 “Veselīgs Rucavas novads”, ietvaros.

Izglītojošs seminārs “Veselīgs un sabalansēts uzturs - dzīvesprieka, veselības un enerģijas garants”.

Semināru vadīs Gundega Rudzīte-Aniščenko

Projekta “Veselīgs Rucavas novads” ietvaros 17.maijā visiem interesentiem Dunikas pagasta pārvaldes telpās būs iespēja piedalīties izglītojošā, bezmaksas seminārā un meistarklasē par veselīgu uzturu un tā ietekmi uz veselību kā arī būs iespēja saņemt speciālista konsultācijas un praktiskus padomus uztura jomā.

Semināra laikā tiks kliedēti mīti par veselīgu uzturu, sniegti praktiski ieteikumi ikdienā noslogotiem cilvēkiem par mūsdienu uztura prasībām - ātri un veselīgi!

Pieteikšanās semināram pie Rucavas novada sociālā dienesta vadītājas p.i. Daigas Grenovskas pa mob. tālr. 20390819

 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 1 no 6