×

Dzejas dienas Rucavas saieta namā -

19.09.2020 | 13.00

Tūrisma festivāls Bārtas upē jeb Viena upe, četri novadi, četras iespējas

19.09.2020 | 10.30

Ekskursija pa Rucavas pagasta un Jūrmalciema senvietām gida Andra Grīnberga pavadībā.

26.09.2020 | 9.30

1 2 3