×
Papes ornitoloģiskā stacija

Papes ornitoloģiskā stacija

Datums: 25.03.2019


Kopš 1966.g. Papes ciema vidus daļā darbojas putnu novēošanas stacija, kur tiek gredzenoti un uzskaitīti migrējošie putni. Pirmos 2 gadus ķeršana notika tikai ar tīkliem, bet 1968.g., saņemot dāvanā no Ribači ornitoloģiskā stacionāra murdu, sāka izmantot to. 1992. g. un tā līdz šim laikam, tiek izmantots mazais "Helgolandes" murds. Gandrīz 40 sezonu laikā noķerti aptuveni miljons putnu no vairāk kā 130 putnu sugām, tomēr nepietiekošā darba spēka dēļ apgredzenoti tiek tikai aptuveni 70 %. Līdz šim laikam saņemtas vairāk kā 3000 ziņu par Papē gredzenoto putnu atradumiem no vairāk kā 31 valsts. Savukārt, stacionārā noķerti vairāk kā 2000 citur gredzenoto putnu. Vienlaicīgi ar migrējošo putnu ķeršanu un gredzenošanu Papes ornitoloģiskajā stacionārā veikti arī citi pasākumi migrācijas īpatnību noskaidrošanai: dienā migrējošo putnu vizuālās uzskaites, nakts migrantu novērojumi (balsu uzskaites, novērojumi ar teleskopu uz Mēness diska), kā arī 90-tos gados uzsāktas migrējošo pūču vizuālās nakts uzskaites starmetēja gaismā (unikāla metode, kāda līdz šim Eiropā izmantota tikai Papes stacionārā, idejas autors G. Graubics), noķerto putnu morfoloģisko un fizioloģisko parametru reģistrēšana (svars un spārna garuma mērījumi, spārnu formula, tauku rezerves, spalvu maiņa).

Pētīta arī putnu rudens migrācijas orientācija. Veikta atsevišķu sugu parazitārā izmeklēšana. Sākot ar 1981.g. speciāla vērība pievērsta neregulāro migrantu (invazīvo sugu) skaita dinamikas reģistrācijai. Īpaša uzmanība veltīta dažu sugu vai grupu lokālo migrācijas īpatnību izsekošanai. Pēdējos gados paralēli tam darbs Papē orientēts ar nolūku pētījumu datus izmantot migrācijas monitoringa ietvaros. Pateicoties putnu masveida ķeršanai Papē, Latvijas ornitofauna papildinājusies ar daudzām jaunām sugām, piemēram, Ūdeņu čipste (Anthus spinoletta), Pallasa ķauķis (Locustella certhiola), Sibīrijas ķauķītis (Phylloscopus proregulus), Dzeltensvītru ķauķītis (Phylloscopus inornatus), Meža stērste (Emberiza rustica), Mazā stērste (Emberiza pusilla) un vēl daudz citām.

Jāatzīmē arī Papē noķertie sikspārņi, kuru skaits bija sevišķi liels 1985.g. rudenī - 684 īpatņi, tai skaitā arī dažas ļoti retas sugas.

Interesentiem iepriekš piesakoties no augusta vidus līdz oktobra beigām, iespējams staciju apmeklēt un iepazīties ar ornitologu darbu. Ekskursijas piedāvā latviešu, krievu un angļu valodās. Kontakttālrunis ornitoloģiskajā stacijā +371 29236300. Pārējos mēnešos stacija slēgta.

Pape, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, GPS 56.165798, 21.017238