×
DIŽKOKI RUCAVAS NOVADĀ

DIŽKOKI RUCAVAS NOVADĀ

Datums: 31.01.2020


Dižkoki ir gan vietējo, gan intro-ducēto koku sugu vecākie un lielākie eksemplāri, mūsu valsts vecākās dzīvās būtnes. Vārds “dižs” nāk no Kurzemes ar nozīmi “liels”. Kopš 20. gs. vidus vārds “dižkoks” tautā tiek pieņemts visu valsts aizsargājamo, lielus izmērus sasniegušo un vēsturisko koku apzīmēšanai.

Lai arī ne vienmēr viegli pieejami, tie ir interesanti apskates objekti, kuru apskate un pareiza pārmērīšana ir izglītojoša un interesanta nodarbe jebkurā vecumā.

Dati par dižokokiem tiek apkopoti brīvi pieejamā interneta datu bāzē - dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols"

Dižkoku apzināšna un reģistrēšana lielākoties ir dabas mīļu un entuziastu rokās.

Daži ieteikumi šo dabas pieminekļu apzināšanai un dižkoku kritēriji:

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/SabM_R_06_Dizkoki.pdf

 

 

Daļa no Rucavas novadā esošajiem dižkokiem tika apsekota 2017. gada dabas entuziastu ekspedīcijā. Šeit arī minēti lielākie un dižākie koki Rucavas novadā:

Rucavas kapsētas liepa

Apkārtmērs – 5,19 m. Rucava, GPS 56.158889, 21.160686

Rucavas kapsētas īves

Apkārtmērs – 0,95 m un 0,82 m. Rucava, GPS 56.158719, 21.160851

Melnalkšņi

Apkārtmērs – 3,15 m, 3,02 m, 3,67 m un 4,60 m. Paurupes krastā, ēkas “Zvaniņš” teritorijā, Rucava, GPS 56.156993, 21.158019

Dzintarnieku (Miemju) liepa

Apkārtmērs – 7,02 m. Rucavas pagasts, GPS 56.168651, 21.183089

Dzintarnieku (Miemju) ozols

Apkārtmērs – 4,70 m. Rucavas pagasts, GPS 56.168037, 21.183860

Dardeģu kļava

Apkārtmērs – 4,39 m. Dunikas pagasts, GPS 56.251712, 21.308497

Spriķu ozoli

Apkārtmērs lielākajam – 5,71 m, mazākajam – 3,68 m. Dunikas pagasts, aiz Sedviņu kapiem, GPS 56.288249, 21.490664