×
ASTRAI RANCĀNEI-65

ASTRAI RANCĀNEI-65

Datums: 13.11.2019


                                  A.Rancāne

             LATVIJAI

Ir koki pielijuši smaga,sena zelta.

Pa gaišai lāsei arī kokos vīd.

Nav asu līniju.Nav krāsu drūzmas veltas,

 

Ar maigu dūmaku skar kailos laukus debess                  

Un saaužas ap krūmu puduriem,

Un,rūgti smaržodama,miklā zeme

Man pretī veras dzidriem dzelmeņiem.

Tur mana Latvija nāk brūni rudā sagšā,

 

Un saules krāsā atviz bizes gals:

Šis brīdis liels.Es droši pretī skatos.

Ar tevi būšu arī tad,kad sals.

 

15.novembrī plks.11:00 Sikšņu skolā piemiņas brīdis

ASTRAI RANCĀNEI-65

Skaitīsim Astras dzeju,dziedāsim dziesmas ar Astras vārdiem un dalīsimies atmiņās