×
Darba grupā “Drošība” diskutē par drošības uzlabošanu

Darba grupā “Drošība” diskutē par drošības uzlabošanu

Datums: 21.04.2021


Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 20. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Drošība”.

Seminārā piedalījās 37 dalībnieki – nozares speciālisti, atbilstošo institūciju pārstāvji no jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām un Liepājas pilsētas. 

Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām:

  • ceļu satiksmē,
  • sabiedriskajā kārtībā,
  • civilās un militārā aizsardzības jomā.

Darba grupu pārstāvji izteica priekšlikumus, kādi risinājumi, projekti un pasākumi nepieciešami, lai Dienvidkurzemē būtu droša dzīves un darba vide.   Kā būtiskākās problēmas tika uzsvērta ceļu satiksmes infrastruktūra, veloceliņu trūkums, glābšanas dienestu pie ūdens nepieciešamība un citas. 

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt: