×
Pašvaldība izsludina divas nekustamā īpašuma izsoles

Pašvaldība izsludina divas nekustamā īpašuma izsoles

Datums: 01.10.2019


1. Rucavas novada pašvaldība par brīvu cenu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jaunie Pieši” ar kadastra Nr.64520080086, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000589153, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 9,78 ha.

2. Pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Liedagi”-24 ar kadastra Nr.64849000077, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.213-24, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,2 m2 un  608/13658 kopīpašuma domājamā daļām no daudzdzīvokļu mājās un zemes.

Vairāk informācijas ŠEIT .