×
Jaunā mācību gada pirmā tikšanās

Jaunā mācību gada pirmā tikšanās

Datums: 28.08.2019


Ir atkal septembris …

Tāds rudenīgi saulains.

Ar lapu košajām krāsām un miglainajiem rītiem.

Un atkal tiekamies,

Lai dotos pretī nezināmajam.

 

Radošu, veiksmīgu un izturības pilnu jauno mācību gadu skolēniem, pedagogiem un vecākiem!

 

 

2. septembrī uz jaunā mācību gada pirmo tikšanos visi tiek gaidīti 

Sikšņu pamatskolā pulksten 9.00

Rucavas pamatskolā

Pulksten 9.00 mācību gada sākumam veltīts dievkalpojums Rucavas ev.lut. baznīcā

Pulksten 10.00 skolas svinīgā sanāksme

PII “Zvaniņš” pulksten 9.00

PII “Purenīte” pulksten 9.00