×
Joprojām var pieteikties uz pāri palikušajiem zvejas rīkiem Baltijas jūrā un Papes ezerā

Joprojām var pieteikties uz pāri palikušajiem zvejas rīkiem Baltijas jūrā un Papes ezerā

Datums: 12.03.2020


Rucavas novada pašvaldība organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā. Var pieteikties zvejas nomas tiesībām uz pāri palikušajiem 2500 zivju āķiem zvejai Baltijas jūras piekrastē un 36 zivju murdiem zvejai Papes ezerā. Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz Rucavas novada domei adresēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un apjoms. Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā: dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus zvejai Baltijas jūras piekrastē un Papes ezerā var saņemt “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 2.stāvā 28.kabinetā. Tālr.29904301.