×
22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus
Konkurss

Konkurss "Sakoptākā sēta Dunikas pagastā"

Datums: 06.05.2020


Lai veicinātu Dunikas pagasta teritorijas ainavas veidošanu, sakopšanu un popularizēt pagasta tēlu Dunikas tautas nams un Dunikas pagasta pārvalde organizē konkursu "Sakoptākā sēta Dunikas pagastā". Konkursā var piedalīties jebkurš Dunikas pagasta iedzīvotājs. Pieteikšanās konkursam līdz 15.jūnijam, sūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: tautasnams@rucava.lv vai personīgi iesniedzot Dunikas pagasta pārvaldē. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties spiežot uz zemāk norādīto linku:

Konkursa "Sakoptākā sēta Dunikas pagastā" nolikums


22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus