×
Kuršu Iniciatīvas fonds aicina  līdz 24.martam piedalīties aptaujā par Papes ciema simboliku!

Kuršu Iniciatīvas fonds aicina līdz 24.martam piedalīties aptaujā par Papes ciema simboliku!

Datums: 29.01.2020


Sveiciens visiem, kam Pape sirdī!

Daudz ir diskutēts un sapņots par Papes ciema simboliku, kā ciema atpazīstamības simbola nepieciešamību, bet vienmēr šis jautājums tika nolikts malā kā ne tik svarīgs. Šobrīd projekta "Viedo ciemu attīstība piekrastes teritorijās"/Nr. 19-00-F043.0443-000001/ biedrība "Liepājas rajona partnerība" un nodibinājums "Kuršu iniciatīvu fonds"  izsludina aptauju par Papes ciema simbolikas izveidi, kas būs šīs unikālās piekrastes vietas identitātes un vienotības zīme.

 

Nolikums aptaujai
par PAPES ciema vizuālās identitātes — ģerboņa un karoga skiču izstrādi.

1. Aptaujas mērķi

1.1. Izveidot Papes ģerboņa un karoga skices kā unikālas ciema atpazīstamības zīmes, kas simbolizētu Papes ciemu kultūrvēsturiskās vērtības, piekrastes dabas vērtības un tradīcijas.

1.2. Iesaistīt sabiedrību Papes ciema simbolikas skiču izveidē.

2. Nosacījumi

2.1. Papes simbolikas izstrādē un priekšlikumu iesniegšanā var piedalīties ikviens.

2.2. Izstrādājot Papes ciema ģerboni un karogu, nav vēlams izmantot Latvijas vai citas pasaules valsts un Rucavas novada ģerboņa un karoga krāsu salikumus un elementus.

 

3. Priekšlikumi Papes ciema simbolikas skicei

3.2. Ģerbonis

Kam vajadzētu būt Papes ciema ģerbonī?

Kas simbolizē Papes ciemu? Piem. putns, zivis, zirgs, bāka, laiva, niedru bunte, utt.

Kādām krāsām vajadzētu būt Papes ciema ģerbonī?

Vai ģerbonī jābūt nosaukumam — PAPE?

Vai ģerbonī ir jābūt kādam tekstam?

3.3. Karogs

Kādām krāsām  jābūt Papes ciema karogā?

Kādam krāsu salikumam ir jābūt Papes ciema karogā?

Kādām krāsu attiecībām ir jābūt Papes ciema karogā?

Simbols karogā: kas varētu simbolizēt Papi Papes ciema karogā? 

 

4. Papes ciema simbolikas skiču priekšlikumi

4.1. Vēlams izstrādāt un iesniegt jau gatavas Papes ciema ģērboņa un karoga skices !

4.2. Vēlams veidot viegli uztveramu un atpazīstamu ģerboni un karogu, kas būtu universāli lietojams kā Papes ciema atpazīstamības zīme.

4.3. Ģerboņa un karoga skicei nepieciešams pievienot autora idejas pamatojumu.

4.4. Ģerbonim un karogam jābūt viegli izpildāmam dažādās tehnoloģijās (datordizains, gravēšana, apdruka, izšūšana u.c.)

5. Priekšlikumu un skiču noformēšana

5.1. Izmantotā tehnika — zīmulis, flomāsters, guaša, tuša, datorgrafika.

5.2. Iesniedzamo priekšlikumu un skiču darbu formāts — A4.

6. Aptaujas norises laiks

6.1. Aptauja notiek no 2020.gada 28.janvāra līdz 2020.gada 24.martam

6.2.  Iesniedzamos Papes simbolikas priekšlikumus un skiču kopijas sūtīt uz e-pastu: kursu.fonds@gmail.com ar norādi: PAPES ģerboņa un karoga skiču izstrāde, līdz 24.03.2020.

6.3. Kontakttālrunis papildinformācijai: +371 26759199

7. Priekšlikumu apkopošana

7.1. Visi iesniegtie priekšlikumi tiks apkopoti un uz to pamata tiks izveidoti vairāki Papes ciema simbolikas skiču varianti.

7.2. Iesniegtās skices un no priekšlikumiem izveidotās skices būs apskatāmas kādā no projekta pasākumiem Papē, “Dzintarvējos”.

7.3. Apkopotās skices tiks izsūtītas uz mūsu datu bāzē esošiem e-pastiem, kur cilvēki  varēs iepazīties ar Papes ģerboņa un karoga skicēm un balsot par sev tīkamāko skici.

7.4. Visas skices vasaras sezonā būs apskatāmas Papē, tūrisma informācijas punktā “Dzintarvēji”.