×
LAD seminārs lauksaimniekiem

LAD seminārs lauksaimniekiem

Datums: 18.04.2019


  1. gada 29. aprīlī Rucavas novadā notiks Lauku atbalsta dienesta seminārs par aktualitātēm Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2019. gada platību sezonā un LAP pasākumos.
  • Rucavas pagastā pulksten 11.00 (Rucavas kultūras namā)
  • Dunikas pagastā pulksten 11.30 (Dunikas tautas namā)

Pēc semināra tiks nodrošinātas konsultācijas platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanā.