×
22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus
Mežos sākas ugunsnedrošais laika posms

Mežos sākas ugunsnedrošais laika posms

Datums: 27.04.2020


Valsts meža dienests ar 2020.gada 24.aprīli noteicis  meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā. 

Visiem iedzīvotājiem meža ugunsnedrošajā laikposmā uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības, ko nosaka “Ugunsdrošības noteikumi”.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

  • kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
  • ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

Savukārt meža īpašniekam (valdītājam) pēc Valsts meža dienesta amatpersonas pieprasījuma jāveic meža ugunsgrēka vietas uzraudzība pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

 

 


22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus