×
Nekustamo īpašumu “Kapteiņi”,

Nekustamo īpašumu “Kapteiņi”, "Matroži", "Robežsargi" izsoles

Datums: 11.07.2019


Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kapteiņi” ar kadastra Nr.64840070023, nekustamo īpašumu “Matroži” ar kadastra Nr.64840070038, nekustamo īpašumu “Robežsargi” ar kadastra Nr.64840070053.

Izsole notiks 2019.gada 19.augustā Rucavas novada domes ēkā “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2019.gada 15.augustam pulksten 15.00.

Tālr. informācijai par izsoli 26143329. Sīkāka informācija ŠEIT.