×
Pašvaldība izsludina trīs nekustamo  īpašumu izsoles

Pašvaldība izsludina trīs nekustamo īpašumu izsoles

Datums: 27.11.2019


 

Rucavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamos īpašumus:

1. "Čākuri", kadastra Nr.64840050014, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000580840, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2,78 ha. 

2. “Matroži”, kadastra Nr.64840070038, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000231205, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,75 ha un uz tās esošās sešām dažāda tipa  nefunkcionējošām  būvēm (noliktava, saimniecības ēka, suņu audzētava, šķūnis u.c.) ar kopējo platību 686.3 m2, kas celtas 1980.gadā.

3. “Kapteiņi”, kadastra Nr.64840070023, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000196981, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,679 ha un uz tās esošas būves - kazarmas ar kopējo platību 774.2 m2, kas celta 1980.gadā.

Vairāk informācijas par izsolēm ŠEIT.