×
Roņu mazuļu saudzēšana pludmalē

Roņu mazuļu saudzēšana pludmalē

Datums: 16.02.2021


Katru pavasari Latvijas piekrastē gan apdzīvotās vietās gan ārpus tām sastopami pelēkā roņa Halichoerus grypus mazuļi, kuri izlīduši no ūdens, lai liedagā atpūstos. Šādās situācijās tie ir ļoti neaizsargāti un pakļauti dažādiem riskiem, no kuriem būtiskākais – dzīvniekus traucē un sakož savā vaļā palaisti suņi. Pelēkie roņi ir īpaši aizsargājam suga.

Dabas aizsardzības pārvalde regulāri aicina, pastaigājoties liedagā, suni turēt pavadā, diemžēl liela daļa iedzīvotāju šos aicinājumus neņem vērā. Piemēram, 2020. gada pavasarī speciālistu aprūpē Rīgas Zooloģiskajā dārzā nonāca 18 suņu sakosti roņu mazuļi, no kuriem diemžēl nevienu izglābt neizdevās. Turklāt ronis ir savvaļas dzīvnieks un var būt slims ar kādu infekcijas slimību, līdz ar to kontakts ar roni var būt bīstams arī pašam mājdzīvniekam.

 • konstatējot bīstami savainotu roni Kurzemes piekrastē, aicinām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu pa tālruni

Atgādinām, ka suņu atrašanos pludmalē bez pavadas ierobežo vairāki normatīvie akti, tostarp:

 • Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 12., 13. un 14.pants.
 • Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un
 • uzturēšanas kārtība” 13.pants.

Papildus augstāk minētajam Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2. daļa, nosaka, ka mājas dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.

Kas jāzina, ja pludmalē ievēro roņu mazuli?

 • Neejiet ronim tuvumā, tas dzīvniekam radīs tikai lieku stresu. Mēģiniet to netraucēt, iespējams, tas grib tikai atpūsties.
 • Nekādā gadījumā nemēģiniet mazuli glaudīt, aizsargājoties tas var spēcīgi iekost.
 • Novērtējiet tā vizuālo stāvokli: vai nav kāds būtisks ievainojums, vai tas izskatās veselīgs, vai tas ir balts vai pelēks.
 • Ja roni klāj balta pūka, tas nozīmē, ka mazulis vēl ir ļoti jauns. Parasti pēc baltās pūkas izkrišanas tas dodas patstāvīgā dzīvē.
 • Nekādā gadījumā nedrīkst roni pārvietot, tas jāatstāj speciālistu ziņā.
 • Nebarojiet to! Nepiemērota barība, piemēram, govs piens, roni var pat nogalināt.
 • Ronis bez ēšanas var iztikt pat vairākas dienas, tāpēc neļaujiet to barot arī apkārtējiem cilvēkiem.