×
Sociālās palīdzības saņemšana

Sociālās palīdzības saņemšana

Datums: 22.12.2020


Sociālās palīdzības saņemšana Rucavas novadā,

 ārkārtas situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Rucavas novada pašvaldības noteikto rīcību šajā laikā, Rucavas novada sociālais dienests līdz ārkārtas situācijas beigām ierobežo klientu pieņemšanu klātienē.

 

Ja nepieciešama tikšanās klātienē, aicinām telefoniski vienoties ar sociālajiem darbiniekiem par dienu un laiku. Ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus var ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Domes Rucavā un Pagasta pārvaldes Sikšņos, vai iesniegt attālināti – pastā, e-pastā, telefoniski.

 

Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam vispirms zvanīt:

  • Sociālais darbiniece Dunikas pagastā  27008127,
  • Sociālais darbiniece Rucavas pagastā  29272642,

e-pasts: soc@rucava.lv 

Sociālā dienesta vadītāja 20390819

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma): trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes/personas izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtas situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām.

 PIEMĒRAM:

1) Izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz 2020.gada 30.novembrim, pagarina no 2020.gada 1.decembra līdz 2021.gada 28.februārim, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata.

2) Izziņu, kuras derīguma termiņš ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, pagarina no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 28.februārim, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata.

Papīra formātā izziņas no jauna neizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 2021. gada 28. februārim,  Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur tā nepieciešama. Ārkārtas situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc  beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai. 

Ģimene (persona), kurai pirmreizēji nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti vai nepieciešamības gadījumā klātienē, iepriekš vienojoties par laiku.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek izsniegtas iepriekš telefoniski sazinoties ar sociālo darbinieci Ligitu Freimani 29272642

Aicinām iedzīvotājus ziņot sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

 Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā informācija:

http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

 

 

Rucavas novada sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska, tel.20390819