×
22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus
Var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus

Var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus

Datums: 06.12.2019


Rucavas  novada dome atgādina, ka joprojām ir spēkā 2012.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”. Lai saņemtu kādu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem, nedrīkst būt jebkāds parāds pret pašvaldību, un līdz 10.janvāra darba dienas beigām ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas pārvaldē iesniegums, kurā norādīts, kuru no šiem atvieglojumiem vēlaties piemērot.

Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu ir jāraksta arī represētām personām. Iesniegumam jāpievieno represētās personas apliecības kopija un jāapliecina, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Sīkāka informācija pa tālr. 25904975 (Dzintra Bļinova).

Iesnieguma veidlapas pieejamas ŠEIT


22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus