×
Ziemassvētku noformējumu konkurss „Lai top mūsu svētki visgaišākie” noslēdzies!

Ziemassvētku noformējumu konkurss „Lai top mūsu svētki visgaišākie” noslēdzies!

Datums: 30.12.2020


Rucavas novada pašvaldība decembrī izsludināja Ziemassvētku noformējumu konkursu „Lai top mūsu svētki visgaišākie” ar devīzi Lai gaišs top ikviens novada stūrītis”. Konkursa mērķis bija veicināt Rucavas novada Ziemassvētku laikam atbilstošas noskaņas radīšanu.

Konkursam tika pieteikti 13 objekti Rucavas novada ciema un lauku teritorijā.

Pēc visu pieteikto vietu apskates 28. decembra vakarā, žūrija piešķīra atzinības rakstus un balvas.

Konkursa rezultāti:

  • Rucavas pagasta ciemu teritorijās:

1. vieta - “Smaidas”, Irinai un Edgaram Riežniekiem

2. vieta - “Piebalgas”, Kristapam Pričinam ar ģimeni

3. vieta - “Paēnas”, Agitai Ukstiņai ar ģimeni

  • Rucavas pagasta lauku teritorijā:

1. vieta - SIA G.M.Koks radošajam kolektīvam

2. vieta - “Dārziņi”, Dzintrai un Ronaldam Bļinoviem

3. vieta - “Zvirbuļi”, Daigai Gabrūnai ar ģimeni

  • Dunikas pagasta ciema teritorijā:

1. vieta - “Dangas”, Ingai Kļavai ar ģimeni

2. vieta - “Madaras”, Guntim Ozoliņam ar ģimeni

3. vieta - “Rūķīši”, Evelīnai Klievēnai ar ģimeni

  • Dunikas pagasta lauku teritorijā:

1. vieta - “Ceplinieki”, Verneram Graistem ar ģimeni

2. vieta - “Pārslas”, Upmaļu ģimenei

Pateicības par dalību konkursā piešķirtas Jānim Urkauskim un mājas “Ozoli” iedzīvotājiem.

Konkursa žūrija izteica pateicību arī dažiem konkursam nepieteiktu vietu saimniekiem. Svētku sajūtu novada iedzīvotājiem noteikti ir radījusi Līga Ate ar ģimeni  (Radošā darbnīca “Ligate”, Rucavā) un Lienīte Lieķe ar ģimeni (“Dzelmes”, Sikšņos). Jāpiebilst ka pateicību par radīto gaišumu ir pelnījis ikviens, kas centies šo laiku darīt gaišāku sev un citiem.

Vienam no simpātijas pieteicējiem izlozes kārtā bija iespēja tikt pie nelielas pārsteiguma balvas. To šoreiz ieguva Santa Zuļģe.

Godalgoto vietu ieguvējiem balvās pasniegtas dāvanu kartes no veikala DEPO. Daudzi no konkursa dalībniekiem minēja, ka tās tiks izlietotas jaunu rotājumu iegādei nākamajam gadam.

Lai gaišs un veiksmīgs nākamais 2021. gads!Ziemassvētku noformējumu konkurss 2020. gada nogalē.