×
Labais darbs Rucavas novadam

Labais darbs Rucavas novadam

Datums: 01.03.2019


TURPINOT DARĪT LABOS DARBUS!

Rucavas novada domes organizētajā projektu konkursā “Labais darbs Rucavas novadam” tika saņemti seši projektu pieteikumi, no kuriem projektu konkursa vērtēšanas komisijas sēdē apstiprināti pieci.

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi (Rucavas novada domes kopējais finansējums – 3796,64 eiro):

  • “Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Rucavas novadā” – projektu iesniedza Gundars Timbra;
  • “Baznīcu nakts Rucavā” – projektu iesniedza Natālija Grauduže;
  • “PAPE – nozīmīgs Rucavas novada identitātes elements” – projektu iesniedza Māris Muitnieks;
  • “Brīvā laika pavadīšanas un atpūtas vieta iedzīvotājiem” – projektu iesniedza Santa Zuļģe;
  • “Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums “Bārtas Krastā”” – projektu iesniedza Jānis Lagzdiņš.

 

Rucavas novada dome jau otro gadu atzinīgi vērtē vietējo iedzīvotāju ieinteresētību un aktivitāti labu ideju īstenošanā, atbalstot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes un pasākumus Rucavas novadā, kas palīdz dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabo dzīves kvalitāti.

Apsveicam un novēlam veiksmīgu projektu realizāciju!

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore Santa Korna


Rucavas novada dome izsludina 2019.gada projektu konkursu “Labais darbs Rucavas novadam”

Rucavas novada dome apstiprinājusi un izsludina vietējo projektu konkursu „Labais darbs Rucavas novadam” ar kopējo finansējumu EUR 4 000 apmērā. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt tādu projektu īstenošanu Rucavas novadā, kas sekmētu apkārtējo vidi un sociālo dzīvi, pilnveidotu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī popularizētu kultūras, tēla un tradīcijas, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

  • Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2019.gada 4.marta līdz 29.martam plkst. 11.00.
  • Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 2019. gada aprīļa līdz 29.novembrim.
  • Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 13.decembrim.
  •  

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija paredzēta Rucavas novadā.

Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 800. Projekta kopsumma var būt lielāka, parējos līdzekļus piesaistot no citiem avotiem (pašu finansējums, sponsori, u.tml.).

Sīkāka informācija:

projektu koordinatore Santa Korna

tālr. 25994489

e-pasts: santa.korna@rucava.lv