×
Labais darbs Rucavas novadam

Labais darbs Rucavas novadam

Datums: 01.03.2019


Noslēdzies ikgadējais projektu konkurss "Labais darbs Rucavas novadam 2021"

Kā katru gadu, ikviens tika aicināts savas idejas novada vides labiekārtošanā vai popularizēšanā, realizēt ar projektu palīdzību.Projektu vērtēšanas komisija projektus izvērtēja attālināti.
Tika saņemti pieci projektu pieteikumi, bet viens no pretendentiem savu dalību atteica. Apstiprinātie projektu pieteikumi (Rucavas novada domes kopējais finansējums –4000.00 eiro):

 • Filma "Pārmaiņu vējos" - iesniedzējs biedrība "Domā līdz"
 • Annas Rogas grāmatas "Zvanītāji" izdošana - iesniedzējs biedrība "Rucavas tradīciju klubs"
 • Miera stūrītis pie "Granītiem" - iesniedzējs Nereģistrēta iedzīvotāju interešu grupa "Granīti"
 • Droša vide pie mūsu mājām - iesniedzējs Nereģistrēta iedzīvotāju interešu grupa "Mētras"

Veiksmi projektu realizēšanā!

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore Dace Mieme


Izsludināts ikgadējais projektu konkurss "Labais darbs Rucavas novadam" 2021.

Rucavas novada dome apstiprinājusi un izsludina vietējo projektu konkursu „Labais darbs Rucavas novadam” ar kopējo finansējumu EUR 4000 apmērā, iespēja vienam projektam saņemt finansējumu nepārsniedzot EUR 800, neskaitot no citiem avotiem iegūtos līdzekļus. Projekts ir lieliska iespēja uzlabot apkārtējo vidi, saliedēt vietējo sabiedrību un popularizēt Rucavas novadu.

 

Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2021.gada 29.marta līdz 26.aprīlim plkst. 12.00.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 2021. gada 10.maija līdz 26.novembrim.

Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 13.decembrim.

 

Projekta  dokumenti:

Konkursa nolikums

Iesniegums

Izmaksu tāme

Cenu izpētes apkopojums

Personu saraksts

Atskaite par projekta īstenošanu

Projekta finansēšanas līgums

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore Dace Mieme


Labo darbu tradīcija turpinās

Neskatoties uz neierasto un sarežģīto situāciju valstī un pasaulē, cilvēki turpina domāt radoši un pozitīvi. Jau trešo gadu ikvienam ir iespēja piedalīties Rucavas novada domes organizētajā projektu konkursā “Labais darbs Rucavas novadam”, lai realizētu savas idejas. Konkursa vērtēšanas komisija darbus izvērtēja attālināti, no sešiem saņemtajiem projektu pieteikumiem  apstiprinot piecus.

Apstiprinātie projektu pieteikumi (Rucavas novada domes kopējais finansējums –3990,65 eiro):

 • ”Vides objekta “Bāka – Papes ciema gaismas simbols” izveide Papes ciema centrā” – projekta iesniedzējs biedrība “Kuršu iniciatīvas fonds”
 • ”Rucavas novada prezentācijas video klipa izveide” – projekta iesniedzējs Jānis Vītols
 • ”Rucavas savrupnieks Jānis Žīmants”  - projekta iesniedzējs biedrība “Kuršu laiva”
 • ”Foto izstāde “Daļa Rucavas no putna acīm” – projekta iesniedzējs Edgars Trankalis
 • ”Raķetnieku motokrosa komandas vizuālais noformējums” – projekta iesniedzējs Ingus Liparts

Komisija atzinīgi novērtē visas idejas un ieinteresētību Rucavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un pozitīva novada tēla veidošanā.

Novēlam izdošanos projektus realizējot un tikpat oriģinālas idejas arī turpmāk!

                                                                                                                                                                                                                                 Informāciju sagatavoja:

                                                                                                                                                                                                                 projektu koordinatore Dace Mieme

                                                                                                                                                                                                                          

 

 


Jauns gads un jauns “Labais darbs Rucavas novadam” 2020

Kā jau pēdējos gadus, šī ir kļuvusi kā tradīcija vairojot labo mūsu novadā. Arī šogad ir iespēja iesniegt projektu konkursa pieteikumu “Labais darbs Rucavas novadam” ar atbalsta intensitāti EUR 800. Projekta kopējās pieejamās izmaksas ir EUR 4000

Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2020.gada 2.marta līdz 27.martam plkst. 12.00.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 2020. gada 20.aprīļa līdz 30.novembrim.

Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 12.decembrim.


TURPINOT DARĪT LABOS DARBUS!

Rucavas novada domes organizētajā projektu konkursā “Labais darbs Rucavas novadam” tika saņemti seši projektu pieteikumi, no kuriem projektu konkursa vērtēšanas komisijas sēdē apstiprināti pieci.

 

Apstiprinātie projektu pieteikumi (Rucavas novada domes kopējais finansējums – 3796,64 eiro):

 • “Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Rucavas novadā” – projektu iesniedza Gundars Timbra;
 • “Baznīcu nakts Rucavā” – projektu iesniedza Natālija Grauduže;
 • “PAPE – nozīmīgs Rucavas novada identitātes elements” – projektu iesniedza Māris Muitnieks;
 • “Brīvā laika pavadīšanas un atpūtas vieta iedzīvotājiem” – projektu iesniedza Santa Zuļģe;
 • “Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums “Bārtas Krastā”” – projektu iesniedza Jānis Lagzdiņš.

 

Rucavas novada dome jau otro gadu atzinīgi vērtē vietējo iedzīvotāju ieinteresētību un aktivitāti labu ideju īstenošanā, atbalstot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes un pasākumus Rucavas novadā, kas palīdz dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas un uzlabo dzīves kvalitāti.

Apsveicam un novēlam veiksmīgu projektu realizāciju!

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore Santa Korna


Rucavas novada dome izsludina 2019.gada projektu konkursu “Labais darbs Rucavas novadam”

Rucavas novada dome apstiprinājusi un izsludina vietējo projektu konkursu „Labais darbs Rucavas novadam” ar kopējo finansējumu EUR 4 000 apmērā. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt tādu projektu īstenošanu Rucavas novadā, kas sekmētu apkārtējo vidi un sociālo dzīvi, pilnveidotu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī popularizētu kultūras, tēla un tradīcijas, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

 • Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 2019.gada 4.marta līdz 29.martam plkst. 11.00.
 • Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: no 2019. gada aprīļa līdz 29.novembrim.
 • Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 13.decembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija paredzēta Rucavas novadā.

Vienam projektam pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 800. Projekta kopsumma var būt lielāka, parējos līdzekļus piesaistot no citiem avotiem (pašu finansējums, sponsori, u.tml.).

Sīkāka informācija:

projektu koordinatore Santa Korna

tālr. 25994489

e-pasts: santa.korna@rucava.lv