×
LVAF projekti

LVAF projekti

Datums: 12.03.2019


Noslēdzies kārtējais piekrastes apsaimniekošanas projekts 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes realizēja nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" īstenošanu. Projekts tika realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 30.septembrim.

Projekta mērķis bija īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē.

Šogad vasaras sezonā no Papes bākas stāvlaukuma tika savākti un izvesti 50m3 atkritumu, mazinot vides piesārņojumu, savukārt pludmalē pie peldvietas “Pie Papes bākas” tika uzstādīti 8 zviļņi, 8 soli un 2 volejbollaukuma aprīkojumi. 

Kopumā projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" realizēšanai Rucavas novada piekrastes apsaimniekošanai tika izlietoti EUR 8384,38

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas vadītāja

Santa Korna


Realizēts “Sventājas upes ielejas un “Leju svētavota” labiekārtošana” projekts

15.11.2019

lvaf

Projekta Nr. 1-08/ 396 / 2018

Projekts realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” ietvaros.

"Sventājas upes ielejas un "Leju svētavota" labiekārtošana" projekta rezultātā atjaunota pastaigu taka no  atpūtas vietas pie Sventājas upes līdz “Leju svētavotam”, publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī uzstādītas jaunas šūpoles ar soliem pie "Leju svētavota". 

Projekta labiekārtošanas darbus veica SIA "A-land" saskaņā ar līgumu.

Projekta kopējās izmaksas EUR 14451,18. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 70% no attiecināmajām izmaksām - EUR 10115,80

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore Santa Korna


Noslēdzies projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Rucavas novadā.logo

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras      līča piekrastes pašvaldībām un sadarbības partneriem īstenoja nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes apsaimniekošanas    praktisko aktivitāšu realizēšana" (Reģ. Nr. 1-08/31/2019). Projekts realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda valsts     budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros.

Projekta mērķis bija īstenot labu piekrastes pārvaldību, nodrošinot gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē.

Šogad vasaras sezonā no Papes bākas stāvlaukuma izvesti 32m3 atkritumu, mazinot vides piesārņojumu. Savukārt, pie noejas uzstādīts sezonāls pludmales aprīkojums - kāju skalojamā duša, kā arī apsaimniekošanas un drošības nolūkos, projekta ietvaros iegādāta un stāvlaukumā uzstādīta video novērošanas kamera.

Kopumā projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" realizēšanai Rucavas novada piekrastes apsaimniekošanai tika izlietoti EUR 7894.63

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas projektu koordinatore Santa Korna


Uzsākta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Rucavas novadā

logo

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām un sadarbības partneriem īsteno nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" (Reģ. Nr. 1-08/31/2019). Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 1. novembrim.

Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. 

Šogad vasaras sezonā Papes bākas stāvlaukumā paredzēts izvest 60m3 atkritumu, lai mazinātu vides piesārņojumu. Savukārt, pie noejas tiks izveidots sezonāls pludmales aprīkojums - kāju skalojamā duša, kā arī apsaimniekošanas un drošības nolūkos, projekta ietvaros paredzēts iegādāties un stāvlaukumā uzstādīt novērošanas kameru, kura būs savienota ar Rucavas novada domes mājaslapu un Rucavas pašvaldības policiju.

Projekta realizācijas rezultātā piekrastē tiks mazināta antropogēnā slodze, nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugs cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Kopumā projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" no LVAF budžeta Rucavas novada piekrastes apsaimniekošanai tika piešķirti EUR 8023.00

 

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas projektu koordinatore Santa Korna


Realizēts projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana

un stāvlaukuma izbūve

lvaf

Projekta Nr. 1-08/81/2018

2019. gada martā noslēgusies projekta “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” realizācija.

Projekts norisinājās Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros.

Projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas norādes zīmes, atjaunota atpūtas vieta Sventājas upes ielejā, uzstādīta lapene, sausā tualete un stends, savukārt, Muižas kalnā izveidota koka laipa ar skatu platformu, kā arī izbūvēts stāvlaukums. Saskaņā ar līgumu labiekārtojuma darbus veica SIA “Liepājas Būve”.

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes projektu koordinatore

 


Projekta “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” tehniskās dokumentācijas izstrāde

Rucavas novada dome 23. maijā parakstīja līgumu ar SIA "T3" Nr. 2018/2.3.27.2/176 Par Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošanas tehniskās dokumentācijas izstrādi un topogrāfisko uzmērīšanu.


Projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve”

 

 

 

 

2018. gada 21. martā Rucavas novada dome saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve”. Projekts tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondam (LVAF) valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

 

Projektā paredzēta Rucavas novada domei piederošās atpūtas vietas “Sventājas upes ieleja” atjaunošana, labiekārtošana un stāvlaukuma, koka laipas un skatu platformas izveidošana Muižas kalnā, lai paplašinātu atpūtas iespējas pie upes un nodrošinātu vides pieejamību, veidojot vienotu dabas tūrisma maršrutu.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 30842,65 ar PVN 21%, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 70% no attiecināmajām izmaksām - EUR 21589.85. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 30% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9252,80.

Projektu īstenošana: no 2018. gada maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

LVAF administrējošās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna
Rucavas novada domes projektu koordinatore