×
LVAF projekti

LVAF projekti

Datums: 12.03.2019


Uzsākta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Rucavas novadā

logo

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām un sadarbības partneriem īsteno nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" (Reģ. Nr. 1-08/31/2019). Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 1. novembrim.

Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. 

Šogad vasaras sezonā Papes bākas stāvlaukumā paredzēts izvest 60m3 atkritumu, lai mazinātu vides piesārņojumu. Savukārt, pie noejas tiks izveidots sezonāls pludmales aprīkojums - kāju skalojamā duša, kā arī apsaimniekošanas un drošības nolūkos, projekta ietvaros paredzēts iegādāties un stāvlaukumā uzstādīt novērošanas kameru, kura būs savienota ar Rucavas novada domes mājaslapu un Rucavas pašvaldības policiju.

Projekta realizācijas rezultātā piekrastē tiks mazināta antropogēnā slodze, nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugs cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Kopumā projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" no LVAF budžeta Rucavas novada piekrastes apsaimniekošanai tika piešķirti EUR 8023.00

 

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas projektu koordinatore Santa Korna


Realizēts projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana

un stāvlaukuma izbūve

Projekta Nr. 1-08/81/2018

2019. gada martā noslēgusies projekta “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” realizācija.

Projekts norisinājās Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros.

Projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas norādes zīmes, atjaunota atpūtas vieta Sventājas upes ielejā, uzstādīta lapene, sausā tualete un stends, savukārt, Muižas kalnā izveidota koka laipa ar skatu platformu, kā arī izbūvēts stāvlaukums. Saskaņā ar līgumu labiekārtojuma darbus veica SIA “Liepājas Būve”.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes projektu koordinatore

 


Projekta “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” tehniskās dokumentācijas izstrāde

Rucavas novada dome 23. maijā parakstīja līgumu ar SIA "T3" Nr. 2018/2.3.27.2/176 Par Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošanas tehniskās dokumentācijas izstrādi un topogrāfisko uzmērīšanu.


Projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve”

 

 

 

 

2018. gada 21. martā Rucavas novada dome saņēma Latvijas vides aizsardzības fonda padomes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve”. Projekts tika iesniegts Latvijas vides aizsardzības fondam (LVAF) valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”.

 

Projektā paredzēta Rucavas novada domei piederošās atpūtas vietas “Sventājas upes ieleja” atjaunošana, labiekārtošana un stāvlaukuma, koka laipas un skatu platformas izveidošana Muižas kalnā, lai paplašinātu atpūtas iespējas pie upes un nodrošinātu vides pieejamību, veidojot vienotu dabas tūrisma maršrutu.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 30842,65 ar PVN 21%, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 70% no attiecināmajām izmaksām - EUR 21589.85. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 30% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 9252,80.

Projektu īstenošana: no 2018. gada maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.

LVAF administrējošās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna
Rucavas novada domes projektu koordinatore