×
Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Datums: 06.08.2019


 

 

Projekta “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” pārbūves darbi noslēgušies

Attēlu rezultāti vaicājumam “EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS”

 

Šā gada 25. septembrī noslēdzās projekta ““Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” pārbūves darbi, kas tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta rezultātā tika pārbūvēti pašvaldības grants ceļu posmi: Muižas kalns – Ceplis 2.35 km garumā, Šuķene – Meža ceļš 3.25 km garumā, Mangaļu kapi - Šimji 2.00 km garumā un Irbenāji - Mangaļu kapi 1.32 km garumā.

Kopējās projekta izmaksas veido 713 977,26 EUR, no kurām 638 343,51 EUR līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Rucavas novada domes līdzfinansējums - 75 633,74 EUR.

 

Grants ceļu pārbūves darbus veica SIA “A-LAND” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “d4m”.

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Attīstības nodaļas vadītāja

 


Apstiprināts projekts "Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve"

Attēlu rezultāti vaicājumam “EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS”


Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gada 10.jūlijā ir apstiprinājusi Rucavas novada domes projektu “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr.19-02-A00702-000026, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis - veikt Rucavas novada pašvaldības grants ceļu posmu Muižas kalns – Ceplis pārbūvi 2.35 km garumā, Šuķene – Meža ceļš pārbūvi 3.25 km garumā, Mangaļu kapi - Šimji 2.00 km garumā un Irbenāji - Mangaļu kapi posma pārbūvi 1.32 km garumā, un, saskaņā ar Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013, atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta budžeta sadalījums: projekta kopējās izmaksas - 715 122.89 EUR, atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem jeb 640 000.00 EUR. Rucavas novada domes līdzfinansējums - 75 122.89 EUR

Saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, būvdarbu veicējs ir SIA “A-LAND”.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2021. gada 10.jūlijam.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonda Ābelīte

Attīstības nodaļas vadītāja