×
ZIVJU FONDS

ZIVJU FONDS

Datums: 28.05.2020


Ar Zivju fonda atbalstu iegādāts kvadricikls publisko ūdeņu apsekošanai

Ar Valsts zivju fonda atbalstu Rucavas novada pašvaldība jūlijā iegādājās jaunu kvadriciklu. Braucamrīks ļaus policijai apsekot grūti pieejamās vietas un piekļūt novada publiskajiem ūdeņiem, nodrošinot kvalitatīvāku zivju resursu aizsardzību novada teritorijā.

Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas novada ūdenstilpēs” kopējās izmaksas ir 11993,00 EUR, Zivju fonda finansējums 10163,00 EUR un Rucavas novada pašvaldības līdzfinansējums 1830,00 EUR.

Kvadricikla piegādi nodrošināja SIA “F.F.F. - MOTORS”.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības nodaļas vadītāja

Santa Korna


Zivju fonda padome 2020. gada 28. un 29. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Rucavas novada domes iesniegto projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas novada ūdenstilpēs”.

 

Lai veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus Rucavas novada ūdenstilpēs, projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Rucavas novada ūdenstilpēs” apakšpasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros tiks iegādāts kvadricikls.

Projekta mērķis ir zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Rucavas novada ūdenstilpēs, papildinot materiāltehnisko nodrošinājumu.

Zivju fonda piešķirtais finansējums 10163.00 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums  1830.00 EUR. Projekta kopējās izmaksas ir 11993.00 EUR

Projektu plānots realizēt līdz 2020.gada augustam.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja
Santa Korna