×
Dunikas ev.-lut. draudze

Dunikas ev.-lut. draudze

Datums: 08.04.2019


Prāvests Ainārs Jaunskalže Draudzes priekšnieks Tālivaldis Aškāja
Tālrunis:+371 26073978 Tālrunis:+371 26068995
E-pasts: ineta2002@inbox.lv E-pasts: straumes55@inbox.lv
Adrese: "Golgāta", Sudargi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480

Dievkalpojums Dunikas ev. - lut. draudzē notiek vienu reizi mēnesī Dunikas Golgātas baznīcā pl. 14. 00 iepriekš izziņojot.