×
Dunikas ev.-lut. draudze

Dunikas ev.-lut. draudze

Datums: 08.04.2019


Prāvests Ainārs Jaunskalže Draudzes priekšnieks Tālivaldis Aškāja
Tālrunis:+371 26073978 Tālrunis:+371 26068995
E-pasts: ineta2002@inbox.lv E-pasts: straumes55@inbox.lv
Adrese: "Golgāta", Sudargi, Dunikas pag., Dienvidkurzemes novads, LV-3480

Dievkalpojums Dunikas ev. - lut. draudzē notiek vienu reizi mēnesī Dunikas Golgātas baznīcā pl. 14. 00 iepriekš izziņojot.

 

Dievkalpojumi Dunikas ev. – lut. draudzē 2022. gada augustā.

21.augustā 10. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem pl. 14.00

                                (ar Svēto Vakarēdienu)

                    Kapusvētki Kalvaitu  kapos                        pl. 16.00