×

Datums: 08.05.2019


Dzejas diena

      Septembris kā allaž Dzejas mēnesis ! Ja citu gadu mūsu skolas skolēni paši rakstīja dzejoļus un veidoja savas dzejas dienu, tad šogad baudīja viesmākslinieku priekšnesumu. Pie mums uz Dzejas dienu 17.septembrī ciemojās Liepājas leļļu teātra aktrise V.Mežale kopā ar Liepājas katoļu pamatskolas ansambli „Tikai tā”  ar J.Petera dzejas kompozīciju „Pasakas un nesakas”.  Bija ļoti interesanti dzirdēt jau pazīstamus dzejoļus izspēlējam kā teātri, klausīties pazīstamus dzejoļus pārvērstus skanīgās dziesmās.


Tēvu diena

  Latvijā palēnām par tradīciju kļūst Tēvu dienas atzīmēšana septembra otrajā svētdienā. Sikšņu pamatskolā šogad otro gadu arī notiek Tēvu diena, kad aicinām skolēnu tētus piedalīties sportiskās un citādās aktivitātēs.  Šogad  tēvi sacentās sešās disciplīnās un stafetē.  Tēviem bija jāparāda vai jāatjauno prasmes šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, florbola metienos, futbola „pendelēs”, bija jāatceras, kā ar dambretes kauliņiem spēlēja „knipīšus” un jāparāda, cik precīzi prot bumbu ar atsitienu trāpīt mērķī.  Savukārt, stafetes laikā to visu jau vajadzēja izdarīt ar ieslēgtu hronometru.  Tēviem bija ne tikai jāsacenšas sportiskās aktivitātēs, bet arī jāparāda savs talants zīmēšanā, uzzīmējot savu ģimeni. Šajā reizē  - 1.vieta Ivaram Bukam jeb Danielas tētim, 2.vieta – Edgaram Kļavam jeb Reiņa un Roberta tētim, 3.vieta – Marekam Mihailovam jeb Montas un Sanijas tētim, 4.vieta  - Ģirtam Šternbergam jeb Sendija, Samantas un Elvja tētim, 5.vieta – Guntim Grietēnam jeb Agates un Patrīcijas tētim.  Sakām lielu paldies atnākušajiem tētiem ( un arī līdzjutējām mammām) par atsaucību un iesaistīšanos!!!

  

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit.


Rudens ražas un interesanto darinājumu izstāde

      Katru gadu   Sikšņu pamatskolas skolēni  veido Rudens ražas un interesanto darinājumu izstādi. Aŗī šogad  septembra otrās nedēļas izskaņā  skolas zāle pildījās  gan ar interesanti izaugušiem ķirbjiem un kabačiem, gan ar čaklu un prasmīgu roku veidotiem  darinājumiem  no dārza veltēm.  Uz Tēvu dienu  atnākušajiem skolēnu vecākiem, kā arī skolas darbiniekiem tika dots uzdevums izvēlēties trīs  interesantākos darinājumus.  Un, lūk, rezultātI !  1.vieta – Intai Aldzerei, 2.vieta  - Agnesei Liepniecei, 3.vieta – Danielai Šokolaitei,  atzinība – Linitai Keirānei, Sendijam un Samantai Šternbergiem, Montai  Mihailovai,  Raineram Keirānam, Jānim Ķudam, Agatei Grietēnai, Montai Teļdruvai un Kellijai Ķezēnai. Lielais paldies par piedalīšanos – Uldim Aldzeram, Paulai Čuhnovai, Līgai Beņušei, Sonatai, Donatai, Aurelijai un Gintarei Malakauskām. Liels, liels paldies vecākiem, kuri  iesaistījās, palīdzot bērniem izveidot jauko izstādi!

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit. 

Skolas direktore S. Malakauska


Alternatīva mācību stundām

     Pirmās mācību dienas jaunajā mācību gadā Sikšņu pamatskolā tika aizvadītas neierastāk. 4.septembrī visi skolēni un skolotāji devās uz Bernātiem, lai pludmalē, skaistajā priežu mežā, Liepājas Olimpiskā centra sporta laukumā nodarbotos ar dažādām sportiskām aktivitātēm, baudītu jūras  un meža gaisu, uzceltu vēl pa smilšu pilij. Arī skolas saimnieču sarūpētās un līdz iedotās  pusdienas svaigā gaisā garšoja lieliski.

   5.septembrī visi devās uz Liepājas RAS atkritumu poligonu „Ķīvītes” Grobiņas novadā, lai piedalītos pasākumā „Zaļo ideju RE!STRĀDE”.  Skolēni iepazinās ar atkritumu apstrādi poligonā,  izpētīja „Nenovērtēto lietu muzeju”, piedalījās radošajās darbnīcās par atkritumu šķirošanu un citās interesantās atrakcijās.

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit.

Skolas direktore S. Malakauska


Sācies jaunais 2019./2020.mācību gads!

    Ar Zinību dienu 2.septembrī  Sikšņu pamatskolā un abās pirmsskolas grupās  sācies jaunais 2019./2020.mācību gads . Pirmsskolas  grupas apmeklē  15 audzēkņi  - 8 bērni vecākajā grupiņā ( 5 un 6 gadnieki)  un 7 bērni  jaunākajā grupiņā.  Pamatskolas posmā mācības uzsākuši 40 skolēni, izveidoti  seši klašu komplekti – apvienotā 1.un 2.klase ( audzinātāja  D.Virdziniece),  apvienotā 3 un 4.klase ( audzinātāja V.Keirāne),  5.klase ( audzinātāja S.Malakauska),  apvienotā 6 un 8.klase ( audzinātājs V.Malakausks), 9.klase ( audzinātāja A.Brizga).

«Prieks ir izstarot un izdalīt.

Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga,

vai tā būtu maize vai

māja, doma vai sapnis.

Un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.»

( Zenta Mauriņa)

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit.


Maija pēdējā dienā Sikšņu pamatskolas vecākās pirmsskolas grupiņas  5 bērniem bija izlaidums. Apgūta pirmsskolas programma, un nu priekšā ceļs uz skolu. Lai mācīšanās gadi interesanti, pilni ar jauniem atklājumiem, lai zinātkāre pavada ikvienā skolas dienā!

No kreisās - Marija Anna Šukste,  Linita Keirāne, Reinis Kļava, Paula Čuhnova, Sendijs Šternbergs
Otrā rindā - skolotājas palīdze Inta Pērkone un pirmsskolas skolotāja Rita Knube


2018.– 2019. mācību gada rezultāti

Ar ceriņu un maijpuķīšu smaržu ir atnācis maijs. Tas nozīmē, ka noslēdzies ir kārtējais mācību gads. Laiks apkopot mācību darba rezultātus. Otrajā semestrī esam ražīgi pastrādājuši un varam mācību gadu noslēgt bez skolēniem ar nepietiekamiem mācību vērtējumiem, nevienam nav jāmācās papildus jūnijā.

Apkopojot mācību gada vērtējumus, mums ir 12 skolēni, kuri mācību gadu ir noslēguši tikai ar labām un teicamām sekmēm (7, 8, 9, 10 balles). 2.klases skolnieces Daniela Šokolaite un Evelīna Glužģe; 3.klases skolēni – Roberts Alksnis, Rainers Keirāns, Līga Beņuše un Selīna Gerkena; 4.klasē – Roberts Kļava, Kellija Līga Ķezēna un Daniels Pičkurovs; 6.klasē – Patrīcija Andrejeva; 8.klasē – Monta Amanda Mihailova; 9.klasē – Emīls Kristiāns Tiļugs.

Apkopoti ir arī „Labākās liecības” konkursa rezultāti. Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums, salīdzinot ar 1.semestri, ir Enijai Elisai Prūsei par 2 ballēm. 2.vieta ir Elfai Esēnijai Prūsei, kurai  vidējās atzīmes pieaugums ir 1,5 balles. Ar vidējās atzīmes pieaugumu 0,5 balles 3.vietā ir 8.klases skolniece Gintāre Malakauska. Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums 0,645 balles ir 8.klasei.

Esam aprēķinājuši arī skolēnu vidējās atzīmes. Visaugstākā vidējā atzīme 9 balles ir 4.klases skolniekam Robertam Kļavam. Otrajā vietā ierindojas 6.klases skolniece Patrīcija Andrejeva ar vidējo atzīmi 8,643 balles. 4.klases skolniece Kellija Līga Ķezēna ar vidējo atzīmi 8,444 balles ir palikusi trešajā vietā. Starp klasēm visaugstākā vidējā atzīme ir 4.klasei - 7,704 balles.

     Piedaloties  mācību priekšmetu olimpiādēs  un konkursos, vislabākais rezultāts  Raineram Keirānam  - 2.pakāpes diploms Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā.

            Veiksmīgs  mācību gads sporta jomā. Skolēni  piedalījās Liepājas rajona novadu  skolēnu sporta spēlēs un izcīnīja godalgotas vietas -  meiteņu komandām  1.vieta florbola sacensībās, 2.vieta basketbola sacensībās un   3.vieta  volejbola sacensībās.    Zēnu komandām  2.vieta volejbolā un   3.vieta basketbola sacensībās.  Liepājas rajona novadu skolēnu sacensībās vieglatlētikā  skolu pārstāvēji  izcīnīja divas   3.vietas  diska mešanā ( Dāvisa Viktorija Lagzdiņa un Eva Saulīte) , bet dambretes sacensībās  izcīnītas 1.vieta ( Monta Amanda Mihailova), 2.vieta ( Karīna Gerkena), 3.vieta ( Evelīna Glužģe).

      2018./2019.mācību gadā skola piedalījās četros projektos:

*  Latvijas simtgades iniciatīvā „Latvijas skolas soma”

* „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( nr. 8.3.2.2/16/I/001)

* „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (nr. 8.3.4.0/16/I/001)

* Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’( nr. 8.3.5.0 /16/I/001)

Pēc laba darba visiem pienākas atpūta. Vēlam visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem piedzīvojumiem bagātu un saulainu vasaru, lai varam atpūsties un uzkrāt spēkus nākošajam mācību gadam.

Agrita Brizga, direktores vietniece mācību darbā


„Kurzemes pasakas”

       Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( nr. 8.3.2.2./16/I/001)  ietvaros Sikšņu pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijās, kuru kopējais nosaukums „Kurzemes pasakas”.  1.-5.klašu skolēni apmeklēja Pūres šokolādes muzeju, kurā notika arī šokolādes gatavošanas meistarklase zinoša meistara pavadībā. Pēc tam devās uz muzeju „Salmu lietas” Tukumā, kur bija iespēja iepazīties ar tik ļoti daudziem interesantiem tēliem, kas izgatavoti no siena vai salmiem. Arī pašiem skolēniem tika dota iespēja darboties salmu darbnīcā un izgatavot salmu gliemezīti.  Tad 1. – 5.klašu skolēni devās uz zemnieku sētu „Indāni”  Kandavas novadā. Lai arī paši dzīvojam laukos, tomēr viesošanās šajā sētā bērnos raisīja ļoti jaukas un patīkamas emocijas, jo varēja aplūkot, samīļot un barot dažādus mājdzīvniekus – zirgus, govis ar teliņiem, aitiņas ar jēriņiem, kazas, vistas un zosis.  Saimniece  bērniem aizrautīgi izstāstīja par savu pieredzi saimniecības veidošanā, par piedalīšanos šovā „Lauku sēta”, par sadarbību  ar kino bērnu filmu uzņemšanā šajā saimniecībā.  6. -9.klašu skolēni devās līdzīgā mācību ekskursijā – pabija Pūres šokolādes muzejā, kur piedalījās ne tikai meistarklasē, bet arī uzzināja par darba iespējām SIA Pure Chocolate;   viesojās Tukuma Salmu lietu muzejā, bet ekskursijas noslēgumā apmeklēja Kurzemes cietokšņa muzeju .

   Par veiksmīgo projekta mācību ekskursiju norisi sakām lielu PALDIES Rucavas pamatskolai par doto iespēju izmantot viņu autobusu un lielu PALDIES šoferim Mārim Narbutam par atsaucību.

Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska


Mātes dienai veltīts koncerts

     Skaistajā laikā, kad daba zied un zaļo, kad gaiss ir burvīgu smaržu un skaņu pilns, mēs sakām paldies mūsu māmiņām – par mīlestību, par gādību, par sapratni, mācot bērnam gan caur darbu, gan caur dziesmu, gan caur mīlestību dzīvesgudram kļūt.

„ Visvairāk vēlos es, lai būtu man māmiņa vislaimīgākā,

Lai katra diena gaiša kļūtu, kad ienāk viņa istabā.

Visvairāk vēlos es, lai viņa tik smaidīga un mīļa kļūst,

Kad saritinos kamoliņā viņas  klēpī – sirds tad kūst!

Visvairāk šodien mīļu vārdu es vēlos viņai pasacīt,

Un noķert saules staru kādu, lai varu kamoliņā tīt.

Lai kamolītis zelta gaismā var katru dienu atmirdzēt,

Un mīļās māmuliņas acīs ik katru rītu atspīdēt.”

   Sikšņu pamatskolas skolēni  un pirmsskolas grupu bērni  ar svētku koncertu savas māmiņas un vecmāmiņas sveica piektdien, 10.maijā.


Debija Lejaskurzemes novadu skolu šaha un dambretes sacensībās

6.aprīlī Grobiņā pulcējās skolēni no bijušā Liepājas rajona skolām uz šaha un dambretes sacensībām.

Pirmo reizi no Sikšņu pamatskolas trīs skolēni – Selīna Gerkena, Līga Beņuše un Roberts Alksnis - izmēģināja spēkus šaha sacensībās. Lai iemācītos spēlēt šo spēli, vajadzīgi vismaz divi gadi, tāpēc, iespējam, šie topošie šahisti jutās kā kucēni, kas iemesti upē peldēšanas apmācībām. Taču visi cīnījās no sirds un bez punktiem mājās nepārbrauca.

Līdz nākamā gada sacensībām vēl laiks turpināt apgūt šaha gudrības.

Pēc ilgāka laika atkal no Sikšņu pamatskolas jaunie dambretisti - Donata Malakauska, Evelīna Glužģe, Monta Mihailova, Karīna Gerkena, Dāvis Hopovs, Alekss Robežnieks, Elvis Šternbergs un Kristiāns Baikovskis bija gatavi cīnīties par godalgotām vietām.

Spēcīgajā zēnu konkurencē mūsējiem mazliet pietrūka gan pieredzes, gan arī meistarības, taču meitenes cīnījās godam un pārveda mājās trīs medaļas.

Vecākajā grupā 1.vietu un zelta medaļu ieguva Monta Mihailova, Karīnai Gerkenai – 3.vieta un bronzas medaļa.

Jaunākajā grupā 2.vieta un sudraba medaļa Evelīnai Glužģei.

Skolotāja Aija Dejus


Dambretes sacensības Sikšņu pamatskolā.

Pēc šaha sacensībām februārī vairāki skolēni ierosināja, ka vajadzētu sarīkot dambretes turnīru.

Sacīts – darīts. Pieteicās kupls dalībnieku skaits – 21 skolēns no 1.līdz 8.klasei. Sacensības noritēja pēc riņķveida sistēmas visiem kopā vienā grupā.

 Vērtēšana notika atsevišķi jaunākajā grupā no 1.-4.klasei un no 5.-8.klasei, nedalot atsevišķi zēnus un meitenes, jo pēdējās izrādījās ļoti spēcīgas konkurentes.

Jaunākajā grupā  1.vietā Evelīna Glužģe. 2.- Selīna Gerkena, 3.- Līga Beņuše, 4.- Sonata Malakauska, tikai par puspunktu atpaliekot no 3.vietas ieguvējas.

Vecākajā grupā 1.vietā Kristiāns Baikovskis, 2.- Monta Mihailova, 3.- Dāvis Hopovs, 4.– Elvis Šternbergs, 5. – Aurēlija Malakauska.

Arī vecākajā grupā rezultāti bija ļoti blīvi Pirmās un otrās vietas ieguvējiem bija vienāds punktu skaits, visu izšķīra savstarpējā spēle. Pārējie atpalika par puspunktu.

Uzvarētāji 6.aprīlī piedalīsies piedalīsies  Lejaskurzemes novadu skolu dambretes sacensībās.

Skolotāja Aija Dejus


Lieldienu jampadracis

   Sagaidot Lieldienas,  Sikšņu pamatskolā arī šogad neiztika bez tradicionālā  Lieldienu jampadrača. Pirmssvētku mācību diena šoreiz bija saplānota savādāka  nekā parastās mācību dienas.  Visāda izmēra zaķi, izrotātas ligzdiņas  un oliņas šajā dienā bija visās iespējamās vietās – pie ziņojuma dēļiem, uz palodzēm, pie sienām,  skolas zāles un koridoru stūros. Skolēniem  tika piedāvāts darboties  četrās darbnīcās -  Olu dekupāžas, Olu ripināšanas, Olu nešanas un Olu mešanas darbnīcās. Ļoti skaisti tika  izdekorētas olas dekupāžas darbnīcā – par to visiem bija liels prieks.  Olu  mešanas darbnīcā aktivitātes izvērsās pavisam jautri, jo oliņas tenisa bumbiņu izskatā bija jāiedabū iekšā olu kastē.  Olu nešanas darbnīcā ātrākie un veiklākie šoreiz izrādījās Daniels no 4.klases un Rihards no 9.klases. Īsts sacensību gars uzvirmoja olu ripināšanas darbnīcā, jo tur vajadzēja sacensties, kuram ola tālāk aizripos. Sākumā tika noskaidroti veiksmīgākie pa klasēm, bet pēc tam sacentās finālā  pa klašu grupām. Izrādījās, ka visizturīgākā  krāsotā ola ir Raineram no 3.klases un Karīnai no 5.klases. Dienas noslēgumā skolas zālē norisinājās krāsoto olu kaujas. Tajās par stiprākajām tika atzītas 1.klases Agates ola un 5.klases Karīnas ola.


Aicinām uz vecāku dienu!

2019.gada 16.aprīlī, Sikšņu pamatskola aicina skolēnu vecākus viesoties skolā:

  • Aicinām vērot mācību stundas (no plkst.8.30 – 12.40)
  • No 13.00 – 13.50 skolas vadība un mācību priekšmetu skolotāji piedāvā sniegt atbildes uz individuāliem vecāku jautājumiem
  • 14.00 – Skolas vecāku sapulce – piedāvājam tikšanos ar dakteri Lailu Atiķi (Tēma – Atkarību profilakse)

Pēc sapulces – tikšanās ar klašu audzinātājiem


Putnu dienas 2019 Sikšņu pamatskolā

Pavasaris sevi piesaka ne vien ar sauli un sniegpulksteņiem, garāku dienu, bet arī ar putnu atgriešanos no tālām zemē. Putni ir dabas daļa, ko mēs sadzirdam, saredzam un reizē arī apbrīnojam. Šogad putni atgriezās agrāk nekā parasti tas notiek. Jau marta sākumā agri rītos un vēlu vakaros debesis skanēja no spārnu švīkstiem un putnu klaigām - esam mājās!

Mūsu skolā ir tradīcija rīkot Putnu dienas, lai labāk iepazītu putnu dzīvi, paradumus un putnu nenovērtējamo nozīmi dabā. Šogad Putnu dienas notika 29.martā. Skolas zālē pulcējās visas klases, lai parādīti ko jau zina un uzzinātu  kaut ko vairāk par putniem. Katrai klasei bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Skolas mazākie - 1.klase krāsoja putnus tādās krāsās, kādās tie sastopami dabā,  2.klase zīmēja stilīgus un modernus putnu būrus, 3.klase iepazīstināja skolas biedrus ar dažādiem faktiem par putniem. 4.klasei bija uzdevums uzzīmēt skolas ģerboni, kurā būtu putns - un lielākai daļai skolēnu tas bija baltais stārķis. 5.klase visus iepazīstināja ar interesantiem faktiem par Dunikas pagasta ģerbonī redzamo melno stārķi. Cik un kādas putnu sugas attēlotas  Latvijas pilsētu un pagastu ģerboņos - to noskaidroja un izstāstīja 6.klase. Pelēkai vārnai un pūcei CV rakstīja 7.un 8.klase. Ko sapnī nozīmē redzēt putnus, ticējumus un parunas par putniem - to izstāstīja Rihards un Emīls.

Jau iepriekš skolēni un viņu ģimenes tika uzaicinātas piedalīties akcijā, kuras mērķis bija ziedot jau izgatavotu putnu būrīti skolas apkārtnes kokiem. Akcija bija veiksmīga - tagad 10 jaunās putnu mājas ir apdzīvotas un rosība ap tām nenorimst! Ziedotāji saņēma praktiskas pateicības balvas, kas noderēs arī citos saimnieciskos darbos.

Pasākuma izskaņā visi iemācījāmies jautro rotaļu ’’Nāc man līdzi, lakstīgala’’ un visi kopā sadancojām "Putniņu deju’’.

Paldies ģimenēm, kas atbalstīja putnu būrīšu ziedojumu akciju! Paldies tēviem, vectēviem, kuri palīdzēja ar padomu un  materiālu sagatavošanu!

Un vēl jau ir mazliet laika, lai ikviens paspētu izgatavot pa putnu būrim savam dārzam. Pasteigsimies! Mēs tiksim katru rītu līdz vakaram sveikti ar skanīgām putnu dziesmām!

Sikšņu pamatskolas dabaszinību skolotāja Inta Inne


Šahs Sikšņu pamatskolā

Šajā mācību gadā Sikšņu pamatskolā sāka darboties šaha pulciņš. Pieteicās kupls dalībnieku pulks – 16 skolēni no 2. līdz 8.klasei ar dažādām priekšzināšanām, tāpēc tika izveidotas divas grupas. Vēlāk ieinteresējās vēl citi un kopā šaha pulciņā darbojas 21 skolēns. Pirmajā pusgadā tika apgūti gājieni un pašas vienkāršākās šaha pamatzinības.

Bet, ja gājieni zināmi, tad taču jāsāk spēlēt! Un pirmā pusgada novembrī sākās pirmais šaha turnīrs Sikšņu pamatskolā. Spēle notika divās vecuma grupās: no 1.-4.klasei, atsevišķi spēlējot zēniem un meitenēm un no 5.-8.klasei. Turnīrs beidzās šā gada februārī.

Uzvarētāji jaunākajā grupā zēniem: 1.vietā Daniels Pičkurovs, 2. – Roberts Alksnis, 3.- Jānis Ķuda.

Jaunākajā grupā meitenēm pārliecinoši uzvarēja Selīna Gerkena, 2.un 3.vietu dalīja Evelīna Glužģe un Līga Beņuše ar vienādu punktu skaitu un neizšķirtu savstarpējo rezultātu. Tikai par puspunktu no viņām atpalika Sonata Malakauska.

Vecākajā grupā visas godalgotās vietas ieņēma puiši: 1.- Dāvis Hopovs, 2.- Alekss Robežnieks, 3.- Kristians Baikovskis. Jāatzīmē meitenes – Monta Mihailova un Karīna Gerkena, kuras sīksti cīnījās ar zēniem.

Uzvarētāji tika godalgoti ar medaļām, otro un trešo vietu ieguvējus apbalvoja ar mazām dāvanām un visiem dalībniekiem tika saldumi.

Šo sacensību laikā tika apgūti šaha spēļu noteikumi, atkārtotas iegūtās zināšanas, kā arī, apgūtas jaunas, jo spēlējot šahu, jāmācās nepārtraukti.

Aija Dejus, šaha pulciņa skolotāja


Volejbola sacensības

Liepājas rajona novadu skolēnu sporta spēļu ietvaros  marta mēnesī notika sacensības volejbolā. Šajās sacensībās no Sikšņu pamatskolas piedalījās gan meiteņu komanda, gan zēnu komanda. Šogad labāk veicās zēnu komandai – viņi ieguva 2.vietu, piekāpjoties vienīgi Vērgales pamatskolas zēnu komandai. Mūsu komandā cīnījās – Tomass Seļivānos, Kristians Zuļģis, Rihards Bertrams Brizga, Emīls Kristiāns Tiļugs, Krists Stirna, Jānis Aldzers un Elvis Šternbergs.

Sikšņu pamatskolas meiteņu komanda ieguva 3.vietu – Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Gintare Malakauska, Aurēlija Malakauska, Eva Saulīte, Viktorija Aldzere, Karīna Seļivānova, Elfa Esēnija Prūse.

Sporta skolotājs V.Malakausks


Dzimtās valodas diena

21.februāris ir Vispasaules dzimtās valodas diena. Šajā dienā visā pasaulē tautas godina savu dzimto valodu, aicina to kopt, mīlēt un neaizmirst. Arī Sikšņu pamatskolā šogad tika atzīmēta dzimtās valodas diena. Skolēni iepazinās ar  dzimtās valodas cildinājumu  latviešu tautas dziesmās:

„Smejiet, ļaudis, dziesmiņai,
Nesmejiet valodai;
Dziesmiņ man aizdodama,
Valodiņa Dieva dota.”

Skolēni iepazinās ar gudru un pazīstamu cilvēku izteiktajām atziņām par valodu, tās nozīmību un valodas sargāšanu. Viena no tām ir Jura Alunāna atziņa, kuru vajadzētu mums visiem iegaumēt:

„Turiet, latvieši, savu valodu godā un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas pats sevi negodā, to arī citi negodās”

Bija iespējams iepazīties arī ar latviešu valodas dialektiem. Izskanēja dzejolis ventiņu valodā:

„Ventiņ i vien varen pilset,
Sakopt, iztīrīt un smuk.
Tā ro i ka pilset vec,
Vadīb grož ņem saves rokes.
Ventiņ paš i varen lepen,
Strūklaks pilsēte ka mudž.

 

Akvaparke – nu tur i brīnum,
Zieme nav uz ūden lēd
Un caur trubem, ļautiņ,
Šļūc uz vēder tā kā šņāc!
Kur tu redzēs vel tāds brīnums,
Skries pa pasaul, tērēs naud?
Atlaiž tak uz Kurzems piekrast,
Ventiņ sagaidis Tev šik! „

Jautrībai bija sagatavoti arī lasījumi pupiņu valodā.

Gatavojoties dzimtās valodas dienai, skolēni rakstīja diktātu latviešu valodā. Pasākuma laikā tika apbalvoti klašu labākie diktāta rakstītāji – Agnese Liepniece (1.klasē), Evelīna Glužģe (2.klasē), Roberts Alksnis un Monta Teļdruva (3.klasē), Kellija Līga Ķezēna un Beāte Alksne (4.klasē), Uldis Aldzers (5.klasē), Elfa Esēnija Prūse un Patrīcija Andrējeva (6.klasē), Viktorija Aldzere (7.klasē), Līga Aldzere, Monta Amanda Mihailova un Tomass Seļivānovs (8.klasē), Kristiāns Emīls Tiļugs un Karīna Seļivānova (9.klasē).

Saulainu pavasarīgu sveicienu un pateicību pasākuma laikā saņēma arī dzimtās valodas skolotāji mūsu skolā – Daina Freiberga, Valentīna Keirāne, Sandra Malakauska un Inta Inne.


"Mana Magadana"

19.februārī Sikšņu pamatskolas 6. – 9.klases skolēni apmeklēja kārtējo pasākumu, kurš notika pateicoties Latvijas simtgades iniciatīvai “Latvijas skolas soma”. Šoreiz tā bija aktiera un režisora Ērika Vilsona monoizrāde “Mana Magadana”, kas pulcēja skatītājus Bārtas kultūras namā. Izrādes mērķis ir pievērst jaunatnes uzmanību Latvijas valsts veidošanās un attīstības procesam, rosinot domāt par vēstures notikumiem, cēloņu likumsakarībām caur viena cilvēka dzīves stāstu. Izrādes autors Ē.Vilsons stāsta par sevi, par savu dzimtu, par savas ģimenes saknēm, tādējādi aicinot ikvienu skatītāju izzināt savas dzimtas vēsturi, savu senču ceļus Latvijā un pasaulē. Izrādes materiāls ietver paša Ē.Vilsona bērnības atmiņas, mammas Zentas Vilsones vēstules un izsūtījumā sarakstītos dzejoļus, kā arī dienasgrāmatas fragmentus par 2013.gada braucienu uz Magadanu kopā ar fondu “Sibīrijas bērni”. Izrāde “Mana Magadana” ir Ērika Vilsona personisks skatījums uz vēstures notikumiem, uz savu dzimšanas vietu – Kolimas pilsētu Magadanu. Izrāde bija aizkustinoša un izglītojoša.


Jaunieši piedalās seminārā

15.februārī Sikšņu pamatskolas 7., 8.un 9.klases skolēni piedalījās izglītojošā seminārā „Narkotiku, alkohola un smēķēšanas kaitīgums un atkarība”, kurš notika Rucavas novadā īstenotā projekta nr. 9.2.4.2/16/I/074 „Veselīgs Rucavas novads” ietvaros. Semināru vadīja pieredzes bagāta un profesionāla narkoloģe un ģimenes ārste Laila Atiķe. Jauniešiem tika piedāvātas teorētiskās atziņas dažādu atkarību – smēķēšanas, alkohola, narkotisko vielu – profilakses jautājumos, bija iespēja iesaistīties diskusijās un iepazīties ar piemēriem no lektores darba prakses. Jaunieši izteica vēlmi šo sarunu turpināt.


Alternatīva mācību diena

1.februāris bija alternatīva mācību diena Sikšņu pamatskolas skolēniem. Izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu projekta nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sniegtās iespējas visi skolas skolēni tika aicināti piedalīties sportiskā un veselību veicinošā nodarbībā Liepājas Olimpiskā centra slidotavā. Dažam skolēnam jau bija iemaņas slidošanā, un viņi varēja pilnībā izbaudīt slidošanas priekus. Bet dažam skolēnam šī bija pirmā reize, kad izmēģināja „uzkāpt uz slidām”, un tad sākums bija grūtāks. Taču palēnām un prātīgi, un pamatiemaņas tika apgūtas. Projekta ietvaros paredzēta vēl viena sportiskā nodarbība ledushallē. Ceram, ka bērniem slidošana būs iepatikusies un viņi aicinās arī savas ģimenes izbaudīt slidošanas priekus.

Otrā daļa alternatīvajai mācību dienai norisinājās folkloras centrā „Namīns”, kur atraktīvo „Atštauku” vadībā pārrunāja latviešu gadskārtu svētkus un tradīcijas, dziedāja dziesmas, mācījās izgatavot maskas, minēja mīklas, gāja latviskās rotaļās.


Projekts "Mana zeme skaistā" 

Pagājušā mācību gadā mūsu skolas skolēni piedalījās Latvijas simtgadei veltītā fotokonkursā „Mana zeme skaistā”, kura mērķis bija stiprināt skolu jaunatnes piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi un dzimto vietu. Skolēni tika aicināti fotografēt mūsu Latvijas skaistos dabas skatus un iesūtīt fotogrāfijas konkursa organizatoriem. Pēc tam notika elektroniskā balsošana, un tika izvirzītas skaistākās fotogrāfijas. Konkursa organizētāji – nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” – trīs labākos skolēnu darbus izgatavojuši kā fotogleznas un nu tās nonākušas skolā, lai padarītu skaistākas mācību iestādes telpas un priecētu apmeklētājus. No Sikšņu pamatskolas labākie darbi izrādījās – 1.vieta Rainera Keirāna fotografētajam dabas skatam, bet 2./3.vietu dalīja Dāvisas Viktorijas Lagzdiņas un Riharda Bertrama Brizgas fotogrāfijas. Skolēni saņēma arī nelielas pateicības dāvanas no konkursa organizētājiem, bet fotogleznas tagad pieliktas skolā pie sienas apskatei.


Skolēnu sporta spēlēs noslēgušās cīņas florbolā

Liepājas rajona novadu skolēnu sporta spēlēs noslēgušās cīņas florbola laukumos. Ar izciliem panākumiem no florbola sacensībām atgriezās Sikšņu pamatskolas meiteņu komanda – Liepājas rajona novadu pamatskolu grupā izcīnīta 1.vieta. Uzvaru kaldināja – Monta Amanda Mihailova, Eva Saulīte, Gintāre Malakauska, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Viktorija Aldzere un Samanta Šternberga. Tagad skolēnu komandas uzsākušas gatavošanos volejbola sacensībām, kuras notiks martā.

Sikšņu pamatskolas sporta skolotājs V.Malakausks


Sadraudzības pasākums skolēniem

Skolēniem aizvien interesantāki un aizraujošāki šķiet ārpusstundu pasākumi, kuros piedalās ne tikai pašu skolas skolēni, bet arī ciemiņi no citām skolām. Tādēļ mūspuses skolas sadarbojas, lai skolēni varētu sapazīties un arī pedagogi pārrunātu aktuālo un padalītos pieredzē. Mācību gada laikā apkārtējās skolās tradicionāli notiek vairāki šādi pasākumi, kurus organizē attiecīgās skolas skolēnu pašpārvalde un uz kuriem tiek aicināti kaimiņu skolu skolēni.

25.janvāra pēcpusdienā Sikšņu pamatskolā notika pasākums Zēnu diena. Sagaidījām ciemiņus no Rucavas, Bārtas un Kalētu pamatskolām. Pēc pašu skolēnu ierosmes pasākuma pirmajā daļā bija florbola turnīrs starp dalībskolu zēnu komandām. Cīņas bija spraigas! Šoreiz 1.vietu izcīnīja Kalētu zēni, 2.vietā ierindojās Sikšņu zēni, 3.vieta tika Rucavas zēniem, bet Bārtas zēni saņēma pateicību par izturību un cīņas sparu. Pasākumā darbojās ne tikai zēni. Florbola spēļu starplaikā mājas uzdevumu atrādīja arī meitenes – karsējmeiteņu grupu priekšnesumus. Pasākuma otrajā daļā visi varēja izpriecāties un izdejoties diskotēkā. Šādi pasākumi palīdz skolēniem iepazīties un sadraudzēties, kā arī padara skolas ikdienu interesantāku un sniedz skolēniem atpūtu pēc mācību darba.

Sikšņu pamatskolas direktores vietniece  A.Brizga


1.semetris Sikšņu pamatskolā

Laika ratam griežoties, nemanot ir atkal aizritējis viens semestris. Kāds tas bijis mūsu skolai? Manuprāt, gads ir bijis ļoti darbīgs, meklējumiem un ieguvumiem piepildīts.

Pirmajā semestrī esam ne tikai mācījušies, bet aktīvi darbojušies arī citās jomās. Skolēniem bija iespēja darboties sporta pulciņā, teātra pulciņā, angļu valodas pulciņā, vēstures pulciņā, dziedāt ansambļos un veidot savu stāju ritmikas pulciņā. Ar bērniem darbojās arī jaunsargu instruktors. Šogad skolā darbu sāka arī šaha pulciņš.

Daudz dažādu pasākumu esam aizvadījuši arī ārpus skolas. Mācību gadu iesākām ar Sporta dienu Bernātos un pārgājienu pa purva laipām. Skolā notika arī ražas izstāde, kura papildināja Dzejas dienu. Šoruden pirmo reizi skolā notika arī Tēvu diena, kurā bērni varēja darboties kopīgi ar tēviem. Arī šogad piedalījāmies Olimpiskajā dienā.  Gan lielajiem, gan mazajiem bērniem bija iespēja divas reizes mēnesī braukt uz Liepāju uz baseinu instruktora pavadībā mācīties peldēt. Mūsu skola atbalstīja projektu “Iededz gaismu savā sirdī”, kurā mūsu skolēni jau vasarā izgatavoja svečturīšus, bet rudenī sagatavoja koncertu gan Dunikas, gan Rucavas senioriem. Novembrī notika Mārtiņdienas pasākums jaunāko klašu skolēniem un Mārtiņdienas tirdziņš. Visi skolas skolēni brauca ekskursijā uz “Lāču” maizes ceptuvi un apmeklēja Cinevillu, kur paši varēja iejusties aktieru lomās. Apmeklējām Liepājas teātra izrādi “Smaragda pils@ta. Enter.” un Liepājas leļļu teātra izrādi “Baltā trusīša Ziemassvētki”. Ar soļošanu, skolas noformēšanu un svinīgo pasākumu skolā atzīmējām Latvijas simtgadi. Jaunāko klašu skolēni apmeklēja Amatu māju, kur varēja iepazīties ar dzintara apstrādi, klūdziņu pīšanu, atstarotāju gatavošanu, sveču liešanu un aušanu. Decembris aizsteidzies ar skolas rotāšanu un gatavošanos Ziemassvētku kopīgajam pasākumam ar vecākiem. Pa visiem kopā izveidots priekšnesums – mūzikls “Pasaka par brīnumsvecīti”, kurā piedalās visi skolas skolēni. Dažādu pasākumu ir bijis  daudz, kas  skolēniem sniedz jaunas zināšanas un pieredzi, bet nedrīkst aizmirst par ikdienas mācību darbu klasē.

Veiksmīgi sporta sezonu ir iesākuši skolas basketbolisti. Liepājas rajona novadu skolēnu sporta spēlēs meiteņu basketbola komanda ieguva 2.vietu. Komandā spēlēja: Karīna Seļivānova, Monta Amanda Mihailova, Gintāre Malakauska, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Eva Saulīte, Viktorija Aldzere un Samanta Šternberga. Zēnu komanda izcīnīja 3. vietu. Komandā spēlēja: Emīls Kristiāns Tiļugs, Rihards Bertrams Brizga, Krists Stirna, Kristians Zuļģis, Tomass Seļivānovs, Jānis Aldzers un Elvis Šternbergs.

Esam vienu semestri mācījušies. Pienācis laiks apkopot, kā nu kuram ir veicies. Dažs ir cītīgi strādājis visu pusgadu, cits drusciņ paslinkojis.   Kā katru gadu 1.semestra noslēgumā esam apkopojuši mācību darba rezultātus. Liecības ar labām un teicamām atzīmēm (7, 8, 9, 10 balles) saņēma un eglītē svecītes aizdedzināja deviņi skolēni: Evelīna Glužģe, Daniela Šokolaite, Roberts Alksnis, Rainers Keirāns, Līga Beņuše, Roberts Kļava, Uldis Aldzers, Patrīcija Andrejeva, Monta Amanda Mihailova.

Apkopoti ir arī „Labākās liecības konkursa” rezultāti. Salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada rezultātiem, vislielākais vidējās atzīmes pieaugums ir Kristianam Zuļģim – 0.688 balles, otrā vieta ir Gvido Zuļģim – ar pieaugumu par 0.677 ballēm, bet trešā vieta ir diviem skolēniem Līgai Aldzerei un Tomasam Seļivānovam ar pieaugumu – 0.5 balles. Vislielākais vidējais pieaugums šogad ir 9.klasei – 0.594. Savukārt visaugstākā vidējā atzīme ir Robertam Kļavam – 8.889 balles. Otrā vietā ir Patrīcija Andrejeva – 8.5 balles. Bet trešajā vietā palika Monta Amanda Mihailova ar vidējo atzīmi 8.375. Klašu konkursā visaugstākā vidējā atzīme bija 4.klasei – 7.619.

Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēka sirds ir atvērta visam labajam, ir lielo novēlējumu laiks, dāvināšanas un saņemšanas prieks. Iziesim cits citam pretī, pasniegsim roku laba vēlējumam, uzmundrināsim viens otru ar smaidu un labestību.


"Mana jūra - tīra jūra"

2017.gada 14.septembrī Sikšņu pamatskolas 1.-9. klases skolēni piedalījās Rucavas novada pašvaldības pārrobežu projektā "Mana jūra - tīra jūra", kuras laikā mācījās šķirot atkritumus, uzzināja, kāpēc tik svarīga ir tīra jūra un tīra pludmale, izspēlēja dažādas interesantas vides spēles. Stiprais vējš un lietus netraucēja visiem dalībniekiem pabūt pie jūras un redzēt, kāda izskatās Papes jūrmala vētras laikā.


1.Septembris

„Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji” (Ričards Bahs)

Jaunais 2017./2018.m.g. Sikšņu pamatskolas skolēniem un pirmsskolas grupiņu bērniem iesākās ar svinīgo pasākumu 1.septembrī. Šis septembris uz skolu atvedis 48 skolēnus skolā un 21 audzēkni pirmsskolas grupās. 1.klasē šogad mācības uzsāka 5 skolēni. Audzinātāja - Valentīna Keirāne.


Karjeras atbalsta pasākums

2017.gada 28.augustā 5.-9.klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumā profesijas izpēte “Inženierzinātne un uzņēmējdarbība”, kurš notika Liepājā „Blue Shock Race kartingu halle” Vecā ostmala 22. Pasākuma mērķis bija,  apzinot dažādas profesijas inženierzinātnes nozarē un uzņēmējdarbībā, motivēt skolēnus mērķtiecīgi pievērsties mācību procesam, tādējādi veicinot iespējamo profesijas un karjeras izvēli. Skolēni klausoties un vērojot praktiķu prezentāciju, ieguva informāciju un izzināja  profesijas veidus un karjeras iespējas inženierzinātnes nozarē un uzņēmējdarbībā. Kopā ar praktiķiem skolēni aplūkoja  un uzzināja, kā darbojas elektrokartingi, to motori, elektroriteņi un citas ierīces un mehānismi.

Nodarbības skolēniem vadīja uzņēmuma dibinātājs Artis Daugins un uzņēmuma vadītājs Eižens Prāmalts. Notika arī praktiskās nodarbības, kuras vadīja mehāniķis /inženieris Jānis Lakstīgala un uzņēmuma tehniskais vadītājs Ainars Zaicevs.