×

Datums: 08.05.2019


 

Iznācis Sikšņu pamatskolas avīzes "Starpbrīžu Stāstiņi" šī mācību gada otrais numurs!  - Skatīt šeit!


Sikšņu pamatskola sveic ziemassvētkos!

 

“Ziemassvētki nenāk no noplēstas kalendāra lapiņas,

Bet no sirsniņas nāk –

jau tad, kad krīt  pirmais sniedziņš,

jau tad, kad pārsliņas viz –

baltas, baltas top domas,

balta, balta top sirds.

Ziemassvētki nenāk no kalendāra lapiņas,

Ziemassvētki nāk tad, kad tu man

pasaki kaut ko labu,

Kad es tev

izdaru kaut ko labu –

tad Ziemassvētki ir klāt.” ( M.Laukmane)

 

 Dāvāsim viens otram labus vārdus un  gaišas domas! Darīsim labus darbus!

Sirsnīgus, mīļus un priecīgus Ziemassvētkus jūsu ģimenēs!

Lai jaunajā 2021.gadā možs garastāvoklis, ļoti laba veselība,

dzīvesprieks un darba prieks, savstarpēja saskaņa ikdienā!

 

 

Sikšņu pamatskolas kolektīva vārdā -  direktore Sandra Malakauska


Informācija par pirmo mācību nedēļu Sikšņu pamatskolā

1.septembris – svinīgā sanāksme skolas zālē plkst. 10.00, pēc tam klases stunda .  Aicinām piedalīties skolēnus, skolas darbiniekus un 1.klases vecākus. Pirmsskolas grupās – aicinām audzēkņus kopā ar vecākiem. ( Autobuss uz skolu vedīs pa ierasto maršrutu, izbraucot 9.00 no Sikšņiem. Mājup braukšana 11.30 no skolas)

2.septembris – autobuss uz skolu vedīs, izbraucot no Sikšņiem 8.00)

                            plkst.9.00 – 9.50 – klases stunda

                            Plkst. 10.00 – 11.00 – skolā viesojas cirka studija

                            Plkst. 11.10 – izbraucam pārgājienā uz Dunikas purva laipām ( Līdzi jāņem padzerties, kāds tomāts un gurķis kopīgam piknikam. Desiņas un maizīti nodrošinās skolas virtuve). Atgriešanās – ap 15.30.  Pirmsskolas grupas bērni mājās brauc 15.30.

3.septembris – mācību stundas pēc saraksta no 8.30 – 12.40. Autobuss mājup visus ved 13.00

4.septembris – piedāvājam mācību ekskursiju uz Siguldu  1.-9.klašu skolēniem!

 Apmeklēsim:

 • tehnoloģiju un izglītības centru “Mazā brīnumzeme” ( ieejas biļete 7 eiro – maksā no projekta līdzekļiem)
 • uzņēmumu “ Siguldas saldējums” un baudīsim meistarklasi ( biļete 5 eiro – maksā no projekta līdzekļiem)
 • Siguldas spieķu darbnīcu – mācīsimies paši izgatavot spieķīti ( biļete 1,50 eiro – maksājam paši)
 • Slaveno karuseli “ Siguldas panorāmas rats” ( pēc izvēles, biļete 2 eiro – maksājam paši )
 • Un pabūsim vēl dažās interesantās Siguldas apkārtnes vietās.

Kopīgā pašu maksa – 3.50 eiro. Autobusu nodrošina pašvaldība. Līdzi jāņem ēdamais un dzeramais visai dienai. Iesim arī kādā veikalā.  Izbraukšana no skolas 6.00, atgriešanās ap 22.00 ( vecākiem jāsagaida savi bērni).

Pirmsskolas grupas  4.septembrī strādā no 8.00 – 13.00

( Bērnus atvedīs un aizvedīs pagasta mazais autobuss,  šoferis Imants  Burģelis, ja vecāki ved paši bērnus – lūgums paziņot šoferim pa telef. 22481659)

Ja nepieciešama papildus informācija par skolēnu autobusa braukšanas laikiem, lūdzu zvanīt šoferim Egonam – tel.nr. 22323005

Pielikumā: 

1.  Aktuālā informācija par jauno 2020.-2021.mācību gadu

2. Kārtība, kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Sikšņu pamatskolā

3. Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

4. Sikšņu pamatskolas kārtība mācību procesa organizēšanai


1.septembris Sikšņu pamatskolā

Sikšņu pamatskola aicina savus audzēkņus uz jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu 2020.gada 1. septembrī plkst. 10.00.

afiša par 1.septembri

 


Par attālinātā mācību procesa norisi Sikšņu pamatskolā

         No 23.marta līdz turpmākam Ministru kabineta rīkojumam mācību process notiek attālināti.  Attālinātās mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie datora ekrāna. Dators un internets nepieciešams , lai skolēni  e-klasē saņemtu veicamo uzdevumu sarakstu, sazinātos, saņemtu skolotāja konsultāciju.

Skolēniem par attālinātām mācībām

 • Visa attālināto mācību informācija būs pieejama e-klasē.
 • Līdz pirmdienas, 23.marta ( arī 30.03., 06.04.) plkst.11.00  e-klases pastā  skolēns saņems vēstules no katra mācību priekšmeta skolotāja par veicamajiem uzdevumiem nedēļai.  Uzdevumi būs dažādi – gan lasāmi no mācību grāmatām, gan pildāmi darba burtnīcās, gan pildāmi parastajās burtnīcās, gan darba lapas, gan darbiņi platformās  lv  vai soma.lv . ( Pieslēgties platformām uzdevumi.lv  un soma.lv  var no e-klases ( kreisajā malā apakšā) vai arī ar e-klases paroli. Pieslēgties platformai maconis.zvaigzne.lv  ar savu e-pastu )
 • Skolēns uzdotos uzdevumus var pildīt tajās dienās, kad viņam būtu bijusi attiecīgā stunda skolā, bet var to darīt arī sev vēlamā laikā. Galvenais, lai līdz nedēļas beigām viss nedēļai paredzētais būtu izpildīts.
 • Katrs mācību priekšmeta skolotājs būs norādījis, kurš izpildītais darbs būs jānosūta atpakaļ skolotājam pārbaudei. Veiktos darbus  jānosūta skolotājam pārbaudei līdz nedēļas beigām – piektdienai, plkst.18.00.
 • Mācību dienas laikā no 8.30 – 16.00 skolotāji būs sasniedzami telefoniski. Savus neskaidros jautājumus var uzdot skolotājam arī rakstot vēstuli e-klases pastā.

Skolotāju telefoni sekojoši – sk.Sandra – 22306823 vai 26895178 (arī WhatsApp) , sk.Agrita-29736978, sk.Valentīna -22180622, sk.Kristīne -26794579, sk.Vaclovs -28249683, sk.Mārīte – 26399009, sk.Egita – 22817977, sk.Daina – 26193065, sk.Aija ( ģeogrāfija) – 28801218, sk.Inta Inne ( soc.zinības, ētika, vēsture) - 27030211

 • Skolēnam līdz katras darba dienas beigām jāuzraksta īsa vēstule savam klases audzinātājam par to, kā pa dienu veicies, ko izdarījis. Vēstuli var rakstīt e-klases pastā vai arī telefonā īsziņu. Ja nesaņemsim šo ziņu no skolēna, tad klases audzinātājs sazināsies ar vecākiem.

Ieteikumi

 • Izmantojiet mācību dienas lietderīgi un mērķtiecīgi!
 • Izturies atbildīgi pret patstāvīgo mācīšanos! Ievēro noteikumus !
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību!
 • Ārkārtas gadījumā sazinies ar klases audzinātāju vai skolas direktori!

Vecākiem par attālināto mācīšanos

 • Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, nepieciešamības gadījumā palīdziet ar padomu.
 • Lai Jums būtu izpratne par mācību procesā notiekošo, lūdzu iepazīstaties ar e-klases pastā skolēnam nosūtītajiem darba uzdevumiem nedēļai.
 • Atbalstiet bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdzēt iekārtot darba vietu, plānot laiku, dienas beigās pārrunāt kā veicies un palīdzēt nosūtīt ziņu klases audzinātājam.
 • Par ārkārtas gadījumiem ( slimība, interneta, datora problēmas, utml.) ziņojiet klases audzinātājam vai skolas direktorei.
 • Parūpējaties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskās vietas un ievēro piesardzību.
 • Ja ir neskaidrības, lūdzu zvaniet vai rakstiet skolotājiem vēstules e-klases pastā.

Skolu volejbola sacensības

  Ka katru mācību gadu martā, arī šogad notika Liepājas rajona novadu skolēnu 11.sporta spēļu sacensības volejbolā. Pirmie  cīņās volejbola laukumā   devās zēni -  4.martā Vērgales pamatskolā notika skolu komandu sacensības zēniem. Sikšņu pamatskolas zēnu komanda izcīnīja 2.vietu, piekāpjoties tikai mājiniekiem – Vērgales pamatskolas komandai.   Mūsu komandā cīnījās – Krists Stirna, Tomass Seļivānovs, Jānis Aldzers,  Elvis Šternbergs, Dāvis Hopovs, Uldis Aldzers un Kristians Anrijs Baikovskis.  

    Meiteņu volejbolistu komanda cīņās devās 10.martā. Pēc sīvām un spraigām spēlēm Vērgales pamatskolas sporta zālē mūsu meitenēm 3.vieta.  Komandā spēlēja – Monta Amanda Mihailova, Gintare Malakauska, Eva Saulīte, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Patrīcija Andrejeva, Līga Aldzere, Aurelija Malakauska, Sanija Marta Mihailova.

Sikšņu pamatskolas sporta skolotājs Vaclovs Malakausks


Projekta “Latvijas Skolas soma” pasākumi

              Pateicoties dalībai projektā “Latvijas Skolas soma”  šī mācību gada 2.semestrī Sikšņu pamatskolas skolēniem jau bija iespēja piedalīties divos pasākumos.

             1.līdz 5.klases skolēni 20.februarī devās uz koncertzāli Lielais Dzintars Liepājā, kur skatījās koncertprogrammu “Leļļu meistara sapnis”. Šis stāsts ir sens – par leļļu meistaru, kurš izgatavoja brīnišķīgas lelles, tikai viņas bija nedzīvas. Bet izrādē notika dažādi pasakaini brīnumi! Koncertprogrammā skanēja pasaulē slavenu mūziklu melodijas – no mūzikla  “Kaķi”, “Mūzikas skaņas” un citiem. Uz skatuves talantīgi mūziķi un stāsta varoņi – leļļu meistars ( Nauris Indzeris), lelle Olimpija ( Annija Putniņa), priecīgais klauns Tonijs (Emīls Kivlenieks), labestīgā kaķene ( Baiba Renerte) un citi. Kā arī jaunie dziedātāji no Rīgas Doma skolas.

               5.līdz 9.klašu skolēni 2.martā arī devās un Liepājas koncertzāli Lielais Dzintars, kur skatījās koncertprogrammu “Mana tautasdziesma”. Programmu veidoja latviešu tautas mūzika, bet jaunā un mūsdienīgā skanējumā.  Uz skatuves kāpa folkloras grupa “Skandi”, koklētāja Laima Jansone un grupa “Tautumeitas”, solisti Asnāte Rancāne, Annija Putniņa, Miks Dukurs, kā arī DJ Monstra.

                 Nākošais projekta “Latvijas Skolas soma” pasākums plānots 5.maijā – koncertuzvedums “Virtuves rēvija”.

Direktore Sandra Malakauska


Sikšņu pamatskolas šaha turnīrs

      17.februārī noslēdzās Sikšņu pamatskolas 2019./2020.m.g. šaha sacensības, kurās piedalījās deviņi skolēni no 3.līdz 8.klasei.  Sakarā ar nelielo dalībnieku skaitu katrs ar katru spēlēja divas partijas. Kopvērtējumā visvairāk punktu ieguva Dāvis Hopovs – 13 punktus. Kristians Anrijs Baikovskis ieguva 12 punktus,  9 punkti bija diviem spēlētājiem – Līgai Beņušei un Danielam Pičkurovam.   

     Pēc sacensībām apbalvojām zēnus un meitenes atsevišķi. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma medaļas, diplomus un nelielas pārsteiguma balvas.           

Meitenēm: 1.vietā Līga Beņuše, 2.vietā Donata Malakauska, 3.vietā Kellija Līga Ķezēna.

  Zēniem: 1.vietā Dāvis Hopovs, 2.vietā – Kristians Anrijs Baikovskis, 3.vietā – Daniels Pičkurovs. 

Atzinību un “mierinājuma balviņu” par neatlaidību un cīņas sparu saņēma Sonata Malakauska, Madara Aldzere un Monta Teļdruva.

Aija Dejus

Šaha un dambretes pulciņa vadītāja


1.semestra mācību rezultāti Sikšņu pamatskolā

            Pienācis ilgi gaidītais Ziemassvētku laiks. Mēs visi šajā Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikā dzīvojam ar domām par atnākošo gadu un atceramies aizvadīto, kurš, katram no mums ir bijis citādāks – kāds paspējis padarīt visu, citam pietrūcis laika, apņēmības, veiksmes.

            Esam apkopojuši 2019. – 2020. mācību gada 1. semestra mācību darba rezultātus. Tiesības aizdedzināt svecīti svētku eglītē un diplomu par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem saņem skolēni, kuru mācību sasniegumi ir novērtēti ar 7, 8, 9 un 10 ballēm. Tādi mums ir trīspadsmit skolēni. 1.klasē: Paula Čuhnova, Linita Keirāne un Reinis Kļava; 3.klasē: Daniela Šokolaite; 4.klasē: Līga Beņuše un Rainers Keirāns; 5.klasē: Roberts Kļava, Kellija Līga Ķezēna un Daniels Pičkurovs; 7.klasē: Patrīcija Andrejeva; 8.klasē: Viktorija Aldzere; 9.klasē: Dāvisa Viktorija Lagzdiņa un Monta Amanda Mihailova.

            Ir mums arī trīs skolēni, kuru zināšanas ir nepietiekamā līmenī. Šiem skolēniem otrajā pusgadā būs daudz jāstrādā, lai uzlabotu savas zināšanas.

            Šogad turpinām tradīciju un organizējam “Labākās liecības konkursu”. Konkursā par visaugstāko vidējo atzīmi 1. vieta ir 7.klases skolniecei Patrīcijai Andrejevai (8,8 balles). 2.vietu ir nopelnījis Roberts Kļava (8,727 balles), bet 3.vieta pieder Raineram Keirānam (8,444 balles). Klašu grupā visaugstākā vidējā atzīme ir 4.klasei (8,023 balles).

Notika arī konkurss par vidējās atzīmes pieaugumu salīdzinot ar pagājušā mācību gada gada vērtējumu. Šajā konkursā ir iespējas uzvarēt jebkuram skolēnam, kurš uzlabo savas sekmes. Šogad 1.vietu saņem 8.klases skolniece Enija Elisa Prūse, kura savus vērtējumus ir uzlabojusi par 2,075 ballēm. Savukārt, 7.klases skolniece Elfa Esēnija Prūse savus mācību sasniegumus ir uzlabojusi par 1,829 ballēm, 3.vietā atstājot 8.klases skolnieci Viktoriju Aldzeri, kuras vērtējumu pieaugums ir 0,763 balles. Klašu grupā savus mācību sasniegumus visvairāk ir uzlabojusi 8.klase ar pieaugumu 0,713 balles.

            Gadumijas slieksnis teju vērs savas durvis jaunam laika ritējumam. Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un cits citam! Lai Ziemassvētku laiks sniedz mierinājumu un gaišumu ikkatrā mājā! Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,

Lai sirds siltums sasilda ikvienu,

 ko satiekat savā ceļā,

Lai acis saskata gaišumu,

 kas paveras, dāvājot tikai labu,

Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.

/Imants Ziedonis/

Bildes skatīt šeit!

Sikšņu pamatskolas direktores vietniece Agrita Brizga


Panākumi basketbola sacensībās

27.novembrī  Sikšņu pamatskolas  sportisti – gan zēni, gan meitenes  piedalījās Liepājas rajona novadu skolēnu sporta sacensībās basketbolā, kuras notika Kalētu pamatskolā. Šogad komandu, kuras pieteikušas savu dalību basketbola sacensībām, nebija daudz, tomēr cīņas izvērtās gana spraigas. Treniņi sporta zālē nesuši rezultātus. Gan zēnu komanda , gan meiteņu komanda izcīnīja 2.vietu. Skolas sportisko godu aizstāvēja – Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Gintare Malakauska, Monta Amanda Mihailova, Eva Saulīte, Patrīcija Andrejeva, Sanija Marta Mihailova, Samanta Šternberga, Aurelija Malakauska, Krists Stirna, Elvis Šternbergs, Tomass Seļivānovs, Jānis Aldzers un Uldis Aldzers.  Skolas zēnu komanda  ar 19 : 17 uzvarēja Kalētu zēnus, ar 22 : 8 uzvarēja rucavniekus, bet ar 18 : 34 zaudēja Bārtas zēniem. Meiteņu komanda  ar 10 : 7 uzvarēja Rucavas meitenes, bet ar 8 : 9 zaudēja Durbes skolas meitenēm.


Latvijas 101.dzimšanas dienai veltīts pasākums “Mēs lepojamies!” Sikšņu pamatskolā

 Katra Latvijas vieta - katrs ciems, katrs pagasts godina un lepojas ar saviem cilvēkiem. Arī mūsu – Dunikas pagasts. Bezgala daudz ir cilvēku, kuri atstājuši savu darbu, devuši savu ieguldījumu kopīgā pagasta un Latvijas vēstures rakstā.

Veidojot Latvijas 101.dzimšanas dienas pasākumu,  izvēlējāmies īpašu uzmanību veltīt  Astrai Rancānei – skolotājai, dzejniecei, rakstniecei.  Astra Rancāne dzimusi un augusi Rucavā, pēc tam dzīvojusi Sikšņos un strādājusi Sikšņu pamatskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Šajā rudenī – 16.novembrī – mēs Astru  Rancāni sveiktu 65.dzimšanas dienā, ja vien viņa būtu kopā ar mums. Mēs lepojamies, ka Astra Rancāne ir mūsējā. Pasākuma laikā atcerējāmies Astras dzīves stāstu. Klausījāmies Astras sarakstītos dzejoļus no grāmatas “Ja tas vispār ir iespējams”  un  prozas lasījumus no grāmatas “Cūkpieņu laiks” 7. un 9.klases skolēnu un skolotājas Dainas Freibergas izpildījumā.  Dzejoļi un proza - par dzīvi, par dabu, par mīlestību, par ikdienā piedzīvoto, pateikto vai nepateikto, izjusto, bet visam cauri skaidri saskatāma mīlestība un cieņa pret savu dzimto vietu, mājām, Latviju. Pie mums viesojās skolas absolvents, bijušais skolotājs un mūziķis Renārs Juzups, kurš izpildīja savas  dziesmas ar Astras Rancānes dzeju. Arī mūsu skolas mūzikas skolotāja Kristīne Inne kopā ar ansambli prezentēja savu radīto dziesmu ar Astras Rancānes vārdiem. Bibliotekāre Rasma Juzupa dalījās atmiņās un iepazīstināja ar sagatavoto izstādi par Astras Rancānes daiļradi.

     Latvijas 101.dzimšanas dienas pasākumā, turpinot tradīciju, sveicām skolotājus, kuriem nostrādāto gadu skaits Sikšņu pamatskolā mērāms “apaļos” skaitļos – Kristīni Inni, Līgu Jaunzemi, Vaclovu Malakausku un Sandru Malakausku.

     Pasākuma laikā visi varēja iepazīties ar skolēnu sagatavoto mājas darbu – klašu plakātiem “Es lepojos ar….”. Bija interesanti vērot, ka blakus sabiedrībā zināmiem un ievērojamiem cilvēkiem, skolēni lepojas arī ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Tas rada prieku, jo pierāda, ka skolēni novērtē viņu darbu un ieguldījumu, novērtē ģimeni, mājas un dzimto vietu.

Bildes skatīt šeit!


Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

        Arī 2019./2020.mācību gadā  Sikšņu pamatskola turpina piedalīties  projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Šajā projektā darbojamies kopā divi novadi – Rucavas un Nīcas novads.

          Pirmajā semestrī:

 •  7.-9.klašu skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums „Vīzija un mērķi kā neatņemama karjeras veidošanas sastāvdaļa”, kura laikā skolēni tikās ar  personīgās izaugsmes treneri A.Daumi. Nodarbības laikā skolēni tika mudināti domāt par savas dzīves atbildīgu vadīšanu, par izglītības nozīmi dzīves veidošanā. 
 • 7.-9.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties arī karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Profesiju aizkulises”, kura laikā skolēni viesojās Liepājas teātrī un iepazinās ar darba vidi, ar nepieciešamajām profesijām, ar izglītības un darba tirgus iespējām teātra mākslas nozarē.
 • 1.- 4.klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Neparastas profesijas kurpēs”, kura laikā iepazinās ar kanisterapeita profesiju, viņa ikdienas pienākumiem un nepieciešamajām prasmēm.
 • 1.-6.klašu skolēni karjeras nedēļas laikā  domāja un runāja par savu nākamo profesiju. Skolēni  zīmēja un veidoja izstādi „Es būšu… jeb mana nākotnes profesija”

Lāčplēša diena

    Lāčplēša dienas rītā Sikšņu skolas skolēni  veidoja Latvijas kontūru no koka ripiņām,  lika uz tām karoga krāsās nokrāsotas burciņas ar aizdegtām svecītēm  - pieminējām un godinājām karavīrus, kas cīnījušies par brīvas un neatkarīgas Latvijas izveidošanu.  Pēc tam par godu Lāčplēša dienai notika soļošanas skate, kurā katra klase rādīja savu prasmi  ierindas mācībā un soļošanā. Šajā dienā  devāmies arī uz  Buku kapiem un Smiltnieku kapiem, lai piemiņas brīdī godinātu tur apbedītos Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus – Jāni Dižgalvi un Jāni Šliseri.

Bildes skatīt šeit!


Mācību ekskursija

          Pēdējā mācību dienā pirms rudens brīvdienām Sikšņu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Ziemeļkurzemi. 

            Pirmais apskates un izpētes objekts – senā Kubalu skola. Tas ir senākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves skolas nams. Klases telpā bērnus sagaidīja vecie soli.  Vajadzēja arī mācīties – apgūt vārdus Dundagas izloksnē, rakstīt ar spalvas kātu un tinti, rēķināt tā laika aritmētikas uzdevumus. Skolēni  uzzināja arī par Kubalu skolas izveidotāju – skolotāju un rakstnieku E.Dinsberģi.

         Nākamais apskates objekts - Dundagas pils. Izpētījām pili, tās apkārtni, dzirdējām nostāstus un teikas par pils celtniecības laiku, par pilī dzīvojošiem cilvēkiem, arī par Zaļo Jumpravu, kas vēl šodien reizēm sastopama pilī.

     Tālāk ceļš mūs veda uz Kolku, lai paviesotos Lībiešu Saieta namā. Klausījāmies interesantu stāstījumu par lībiešiem Latvijā un mācījāmies lībiešu valodu. Praktiskajās nodarbībās bija atraktīvas spēles un uzdevumi, lai to labāk apgūtu.

         Ekskursijas noslēgumā apmeklējām Ovīšu bāku, kas uzskatāma par pirmo un vecāko navigācijas būvi Latvijā. Ovīšu bāka uzcelta 1814.gadā un sastāv no diviem 37 metrus augstiem torņiem, kas iebūvēti viens otrā. Bākā izvietota arī Latvijas bāku vēstures ekspozīcija. Priecājamies, ka visiem skolēniem pietika drosmes uzkāpt bākas  7 stāvu augstajā skatu tornī un apskatīt Kurzemes piekrasti no augšas.

Bildes skatīt šeit!


Skolēnu līdzpārvaldes pasākums – Zēnu diena – 2019

      Sekojot aizsāktajai tradīcijai, arī šogad Sikšņu pamatskolas skolēnu līdzpārvalde 11.oktobrī  organizēja pasākumu „Zēnu diena – 2019” , kurā piedalīties aicināja kaimiņu skolas – Rucavas pamatskolu, Kalētu pamatskolu un Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas skolēnus, kuri mācās Bārtā. Šogad skolu zēnu komandas sacentās basketbolā un stafetēs ar dažādiem basketbola elementiem. Cīņas bija spraigas, jo visi zēni gribēja parādīt savas prasmes. Spēcīgākie izrādījās Bārtas zēni, 2.vietā – Rucavas zēnu komanda, bet 3./4.vietu draudzīgi sadalīja Sikšņu un Kalētu zēnu komandas.  Pasākuma laikā uzdevumi bija arī meitenēm – sagatavot karsējmeiteņu priekšnesumus spēļu starplaikos. Pasākums noslēdzās ar kopīgu diskotēku.

Bildes skatīt šeit!


Dzejas diena

      Septembris kā allaž Dzejas mēnesis ! Ja citu gadu mūsu skolas skolēni paši rakstīja dzejoļus un veidoja savas dzejas dienu, tad šogad baudīja viesmākslinieku priekšnesumu. Pie mums uz Dzejas dienu 17.septembrī ciemojās Liepājas leļļu teātra aktrise V.Mežale kopā ar Liepājas katoļu pamatskolas ansambli „Tikai tā”  ar J.Petera dzejas kompozīciju „Pasakas un nesakas”.  Bija ļoti interesanti dzirdēt jau pazīstamus dzejoļus izspēlējam kā teātri, klausīties pazīstamus dzejoļus pārvērstus skanīgās dziesmās.


Tēvu diena

  Latvijā palēnām par tradīciju kļūst Tēvu dienas atzīmēšana septembra otrajā svētdienā. Sikšņu pamatskolā šogad otro gadu arī notiek Tēvu diena, kad aicinām skolēnu tētus piedalīties sportiskās un citādās aktivitātēs.  Šogad  tēvi sacentās sešās disciplīnās un stafetē.  Tēviem bija jāparāda vai jāatjauno prasmes šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, florbola metienos, futbola „pendelēs”, bija jāatceras, kā ar dambretes kauliņiem spēlēja „knipīšus” un jāparāda, cik precīzi prot bumbu ar atsitienu trāpīt mērķī.  Savukārt, stafetes laikā to visu jau vajadzēja izdarīt ar ieslēgtu hronometru.  Tēviem bija ne tikai jāsacenšas sportiskās aktivitātēs, bet arī jāparāda savs talants zīmēšanā, uzzīmējot savu ģimeni. Šajā reizē  - 1.vieta Ivaram Bukam jeb Danielas tētim, 2.vieta – Edgaram Kļavam jeb Reiņa un Roberta tētim, 3.vieta – Marekam Mihailovam jeb Montas un Sanijas tētim, 4.vieta  - Ģirtam Šternbergam jeb Sendija, Samantas un Elvja tētim, 5.vieta – Guntim Grietēnam jeb Agates un Patrīcijas tētim.  Sakām lielu paldies atnākušajiem tētiem ( un arī līdzjutējām mammām) par atsaucību un iesaistīšanos!!!

  

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit.


Rudens ražas un interesanto darinājumu izstāde

      Katru gadu   Sikšņu pamatskolas skolēni  veido Rudens ražas un interesanto darinājumu izstādi. Aŗī šogad  septembra otrās nedēļas izskaņā  skolas zāle pildījās  gan ar interesanti izaugušiem ķirbjiem un kabačiem, gan ar čaklu un prasmīgu roku veidotiem  darinājumiem  no dārza veltēm.  Uz Tēvu dienu  atnākušajiem skolēnu vecākiem, kā arī skolas darbiniekiem tika dots uzdevums izvēlēties trīs  interesantākos darinājumus.  Un, lūk, rezultātI !  1.vieta – Intai Aldzerei, 2.vieta  - Agnesei Liepniecei, 3.vieta – Danielai Šokolaitei,  atzinība – Linitai Keirānei, Sendijam un Samantai Šternbergiem, Montai  Mihailovai,  Raineram Keirānam, Jānim Ķudam, Agatei Grietēnai, Montai Teļdruvai un Kellijai Ķezēnai. Lielais paldies par piedalīšanos – Uldim Aldzeram, Paulai Čuhnovai, Līgai Beņušei, Sonatai, Donatai, Aurelijai un Gintarei Malakauskām. Liels, liels paldies vecākiem, kuri  iesaistījās, palīdzot bērniem izveidot jauko izstādi!

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit. 

Skolas direktore S. Malakauska


Alternatīva mācību stundām

     Pirmās mācību dienas jaunajā mācību gadā Sikšņu pamatskolā tika aizvadītas neierastāk. 4.septembrī visi skolēni un skolotāji devās uz Bernātiem, lai pludmalē, skaistajā priežu mežā, Liepājas Olimpiskā centra sporta laukumā nodarbotos ar dažādām sportiskām aktivitātēm, baudītu jūras  un meža gaisu, uzceltu vēl pa smilšu pilij. Arī skolas saimnieču sarūpētās un līdz iedotās  pusdienas svaigā gaisā garšoja lieliski.

   5.septembrī visi devās uz Liepājas RAS atkritumu poligonu „Ķīvītes” Grobiņas novadā, lai piedalītos pasākumā „Zaļo ideju RE!STRĀDE”.  Skolēni iepazinās ar atkritumu apstrādi poligonā,  izpētīja „Nenovērtēto lietu muzeju”, piedalījās radošajās darbnīcās par atkritumu šķirošanu un citās interesantās atrakcijās.

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit.

Skolas direktore S. Malakauska


Sācies jaunais 2019./2020.mācību gads!

    Ar Zinību dienu 2.septembrī  Sikšņu pamatskolā un abās pirmsskolas grupās  sācies jaunais 2019./2020.mācību gads . Pirmsskolas  grupas apmeklē  15 audzēkņi  - 8 bērni vecākajā grupiņā ( 5 un 6 gadnieki)  un 7 bērni  jaunākajā grupiņā.  Pamatskolas posmā mācības uzsākuši 40 skolēni, izveidoti  seši klašu komplekti – apvienotā 1.un 2.klase ( audzinātāja  D.Virdziniece),  apvienotā 3 un 4.klase ( audzinātāja V.Keirāne),  5.klase ( audzinātāja S.Malakauska),  apvienotā 6 un 8.klase ( audzinātājs V.Malakausks), 9.klase ( audzinātāja A.Brizga).

«Prieks ir izstarot un izdalīt.

Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga,

vai tā būtu maize vai

māja, doma vai sapnis.

Un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.»

( Zenta Mauriņa)

Lai apskatītu vairāk bilžu spied šeit.


Maija pēdējā dienā Sikšņu pamatskolas vecākās pirmsskolas grupiņas  5 bērniem bija izlaidums. Apgūta pirmsskolas programma, un nu priekšā ceļs uz skolu. Lai mācīšanās gadi interesanti, pilni ar jauniem atklājumiem, lai zinātkāre pavada ikvienā skolas dienā!

No kreisās - Marija Anna Šukste,  Linita Keirāne, Reinis Kļava, Paula Čuhnova, Sendijs Šternbergs
Otrā rindā - skolotājas palīdze Inta Pērkone un pirmsskolas skolotāja Rita Knube


2018.– 2019. mācību gada rezultāti

Ar ceriņu un maijpuķīšu smaržu ir atnācis maijs. Tas nozīmē, ka noslēdzies ir kārtējais mācību gads. Laiks apkopot mācību darba rezultātus. Otrajā semestrī esam ražīgi pastrādājuši un varam mācību gadu noslēgt bez skolēniem ar nepietiekamiem mācību vērtējumiem, nevienam nav jāmācās papildus jūnijā.

Apkopojot mācību gada vērtējumus, mums ir 12 skolēni, kuri mācību gadu ir noslēguši tikai ar labām un teicamām sekmēm (7, 8, 9, 10 balles). 2.klases skolnieces Daniela Šokolaite un Evelīna Glužģe; 3.klases skolēni – Roberts Alksnis, Rainers Keirāns, Līga Beņuše un Selīna Gerkena; 4.klasē – Roberts Kļava, Kellija Līga Ķezēna un Daniels Pičkurovs; 6.klasē – Patrīcija Andrejeva; 8.klasē – Monta Amanda Mihailova; 9.klasē – Emīls Kristiāns Tiļugs.

Apkopoti ir arī „Labākās liecības” konkursa rezultāti. Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums, salīdzinot ar 1.semestri, ir Enijai Elisai Prūsei par 2 ballēm. 2.vieta ir Elfai Esēnijai Prūsei, kurai  vidējās atzīmes pieaugums ir 1,5 balles. Ar vidējās atzīmes pieaugumu 0,5 balles 3.vietā ir 8.klases skolniece Gintāre Malakauska. Vislielākais vidējās atzīmes pieaugums 0,645 balles ir 8.klasei.

Esam aprēķinājuši arī skolēnu vidējās atzīmes. Visaugstākā vidējā atzīme 9 balles ir 4.klases skolniekam Robertam Kļavam. Otrajā vietā ierindojas 6.klases skolniece Patrīcija Andrejeva ar vidējo atzīmi 8,643 balles. 4.klases skolniece Kellija Līga Ķezēna ar vidējo atzīmi 8,444 balles ir palikusi trešajā vietā. Starp klasēm visaugstākā vidējā atzīme ir 4.klasei - 7,704 balles.

     Piedaloties  mācību priekšmetu olimpiādēs  un konkursos, vislabākais rezultāts  Raineram Keirānam  - 2.pakāpes diploms Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā.

            Veiksmīgs  mācību gads sporta jomā. Skolēni  piedalījās Liepājas rajona novadu  skolēnu sporta spēlēs un izcīnīja godalgotas vietas -  meiteņu komandām  1.vieta florbola sacensībās, 2.vieta basketbola sacensībās un   3.vieta  volejbola sacensībās.    Zēnu komandām  2.vieta volejbolā un   3.vieta basketbola sacensībās.  Liepājas rajona novadu skolēnu sacensībās vieglatlētikā  skolu pārstāvēji  izcīnīja divas   3.vietas  diska mešanā ( Dāvisa Viktorija Lagzdiņa un Eva Saulīte) , bet dambretes sacensībās  izcīnītas 1.vieta ( Monta Amanda Mihailova), 2.vieta ( Karīna Gerkena), 3.vieta ( Evelīna Glužģe).

      2018./2019.mācību gadā skola piedalījās četros projektos:

*  Latvijas simtgades iniciatīvā „Latvijas skolas soma”

* „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( nr. 8.3.2.2/16/I/001)

* „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (nr. 8.3.4.0/16/I/001)

* Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs’( nr. 8.3.5.0 /16/I/001)

Pēc laba darba visiem pienākas atpūta. Vēlam visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem piedzīvojumiem bagātu un saulainu vasaru, lai varam atpūsties un uzkrāt spēkus nākošajam mācību gadam.

Agrita Brizga, direktores vietniece mācību darbā


„Kurzemes pasakas”

       Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ( nr. 8.3.2.2./16/I/001)  ietvaros Sikšņu pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijās, kuru kopējais nosaukums „Kurzemes pasakas”.  1.-5.klašu skolēni apmeklēja Pūres šokolādes muzeju, kurā notika arī šokolādes gatavošanas meistarklase zinoša meistara pavadībā. Pēc tam devās uz muzeju „Salmu lietas” Tukumā, kur bija iespēja iepazīties ar tik ļoti daudziem interesantiem tēliem, kas izgatavoti no siena vai salmiem. Arī pašiem skolēniem tika dota iespēja darboties salmu darbnīcā un izgatavot salmu gliemezīti.  Tad 1. – 5.klašu skolēni devās uz zemnieku sētu „Indāni”  Kandavas novadā. Lai arī paši dzīvojam laukos, tomēr viesošanās šajā sētā bērnos raisīja ļoti jaukas un patīkamas emocijas, jo varēja aplūkot, samīļot un barot dažādus mājdzīvniekus – zirgus, govis ar teliņiem, aitiņas ar jēriņiem, kazas, vistas un zosis.  Saimniece  bērniem aizrautīgi izstāstīja par savu pieredzi saimniecības veidošanā, par piedalīšanos šovā „Lauku sēta”, par sadarbību  ar kino bērnu filmu uzņemšanā šajā saimniecībā.  6. -9.klašu skolēni devās līdzīgā mācību ekskursijā – pabija Pūres šokolādes muzejā, kur piedalījās ne tikai meistarklasē, bet arī uzzināja par darba iespējām SIA Pure Chocolate;   viesojās Tukuma Salmu lietu muzejā, bet ekskursijas noslēgumā apmeklēja Kurzemes cietokšņa muzeju .

   Par veiksmīgo projekta mācību ekskursiju norisi sakām lielu PALDIES Rucavas pamatskolai par doto iespēju izmantot viņu autobusu un lielu PALDIES šoferim Mārim Narbutam par atsaucību.

Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska


Mātes dienai veltīts koncerts

     Skaistajā laikā, kad daba zied un zaļo, kad gaiss ir burvīgu smaržu un skaņu pilns, mēs sakām paldies mūsu māmiņām – par mīlestību, par gādību, par sapratni, mācot bērnam gan caur darbu, gan caur dziesmu, gan caur mīlestību dzīvesgudram kļūt.

„ Visvairāk vēlos es, lai būtu man māmiņa vislaimīgākā,

Lai katra diena gaiša kļūtu, kad ienāk viņa istabā.

Visvairāk vēlos es, lai viņa tik smaidīga un mīļa kļūst,

Kad saritinos kamoliņā viņas  klēpī – sirds tad kūst!

Visvairāk šodien mīļu vārdu es vēlos viņai pasacīt,

Un noķert saules staru kādu, lai varu kamoliņā tīt.

Lai kamolītis zelta gaismā var katru dienu atmirdzēt,

Un mīļās māmuliņas acīs ik katru rītu atspīdēt.”

   Sikšņu pamatskolas skolēni  un pirmsskolas grupu bērni  ar svētku koncertu savas māmiņas un vecmāmiņas sveica piektdien, 10.maijā.


Debija Lejaskurzemes novadu skolu šaha un dambretes sacensībās

6.aprīlī Grobiņā pulcējās skolēni no bijušā Liepājas rajona skolām uz šaha un dambretes sacensībām.

Pirmo reizi no Sikšņu pamatskolas trīs skolēni – Selīna Gerkena, Līga Beņuše un Roberts Alksnis - izmēģināja spēkus šaha sacensībās. Lai iemācītos spēlēt šo spēli, vajadzīgi vismaz divi gadi, tāpēc, iespējam, šie topošie šahisti jutās kā kucēni, kas iemesti upē peldēšanas apmācībām. Taču visi cīnījās no sirds un bez punktiem mājās nepārbrauca.

Līdz nākamā gada sacensībām vēl laiks turpināt apgūt šaha gudrības.

Pēc ilgāka laika atkal no Sikšņu pamatskolas jaunie dambretisti - Donata Malakauska, Evelīna Glužģe, Monta Mihailova, Karīna Gerkena, Dāvis Hopovs, Alekss Robežnieks, Elvis Šternbergs un Kristiāns Baikovskis bija gatavi cīnīties par godalgotām vietām.

Spēcīgajā zēnu konkurencē mūsējiem mazliet pietrūka gan pieredzes, gan arī meistarības, taču meitenes cīnījās godam un pārveda mājās trīs medaļas.

Vecākajā grupā 1.vietu un zelta medaļu ieguva Monta Mihailova, Karīnai Gerkenai – 3.vieta un bronzas medaļa.

Jaunākajā grupā 2.vieta un sudraba medaļa Evelīnai Glužģei.

Skolotāja Aija Dejus


Dambretes sacensības Sikšņu pamatskolā.

Pēc šaha sacensībām februārī vairāki skolēni ierosināja, ka vajadzētu sarīkot dambretes turnīru.

Sacīts – darīts. Pieteicās kupls dalībnieku skaits – 21 skolēns no 1.līdz 8.klasei. Sacensības noritēja pēc riņķveida sistēmas visiem kopā vienā grupā.

 Vērtēšana notika atsevišķi jaunākajā grupā no 1.-4.klasei un no 5.-8.klasei, nedalot atsevišķi zēnus un meitenes, jo pēdējās izrādījās ļoti spēcīgas konkurentes.

Jaunākajā grupā  1.vietā Evelīna Glužģe. 2.- Selīna Gerkena, 3.- Līga Beņuše, 4.- Sonata Malakauska, tikai par puspunktu atpaliekot no 3.vietas ieguvējas.

Vecākajā grupā 1.vietā Kristiāns Baikovskis, 2.- Monta Mihailova, 3.- Dāvis Hopovs, 4.– Elvis Šternbergs, 5. – Aurēlija Malakauska.

Arī vecākajā grupā rezultāti bija ļoti blīvi Pirmās un otrās vietas ieguvējiem bija vienāds punktu skaits, visu izšķīra savstarpējā spēle. Pārējie atpalika par puspunktu.

Uzvarētāji 6.aprīlī piedalīsies piedalīsies  Lejaskurzemes novadu skolu dambretes sacensībās.

Skolotāja Aija Dejus


Lieldienu jampadracis

   Sagaidot Lieldienas,  Sikšņu pamatskolā arī šogad neiztika bez tradicionālā  Lieldienu jampadrača. Pirmssvētku mācību diena šoreiz bija saplānota savādāka  nekā parastās mācību dienas.  Visāda izmēra zaķi, izrotātas ligzdiņas  un oliņas šajā dienā bija visās iespējamās vietās – pie ziņojuma dēļiem, uz palodzēm, pie sienām,  skolas zāles un koridoru stūros. Skolēniem  tika piedāvāts darboties  četrās darbnīcās -  Olu dekupāžas, Olu ripināšanas, Olu nešanas un Olu mešanas darbnīcās. Ļoti skaisti tika  izdekorētas olas dekupāžas darbnīcā – par to visiem bija liels prieks.  Olu  mešanas darbnīcā aktivitātes izvērsās pavisam jautri, jo oliņas tenisa bumbiņu izskatā bija jāiedabū iekšā olu kastē.  Olu nešanas darbnīcā ātrākie un veiklākie šoreiz izrādījās Daniels no 4.klases un Rihards no 9.klases. Īsts sacensību gars uzvirmoja olu ripināšanas darbnīcā, jo tur vajadzēja sacensties, kuram ola tālāk aizripos. Sākumā tika noskaidroti veiksmīgākie pa klasēm, bet pēc tam sacentās finālā  pa klašu grupām. Izrādījās, ka visizturīgākā  krāsotā ola ir Raineram no 3.klases un Karīnai no 5.klases. Dienas noslēgumā skolas zālē norisinājās krāsoto olu kaujas. Tajās par stiprākajām tika atzītas 1.klases Agates ola un 5.klases Karīnas ola.


Aicinām uz vecāku dienu!

2019.gada 16.aprīlī, Sikšņu pamatskola aicina skolēnu vecākus viesoties skolā:

 • Aicinām vērot mācību stundas (no plkst.8.30 – 12.40)
 • No 13.00 – 13.50 skolas vadība un mācību priekšmetu skolotāji piedāvā sniegt atbildes uz individuāliem vecāku jautājumiem
 • 14.00 – Skolas vecāku sapulce – piedāvājam tikšanos ar dakteri Lailu Atiķi (Tēma – Atkarību profilakse)

Pēc sapulces – tikšanās ar klašu audzinātājiem


Putnu dienas 2019 Sikšņu pamatskolā

Pavasaris sevi piesaka ne vien ar sauli un sniegpulksteņiem, garāku dienu, bet arī ar putnu atgriešanos no tālām zemē. Putni ir dabas daļa, ko mēs sadzirdam, saredzam un reizē arī apbrīnojam. Šogad putni atgriezās agrāk nekā parasti tas notiek. Jau marta sākumā agri rītos un vēlu vakaros debesis skanēja no spārnu švīkstiem un putnu klaigām - esam mājās!

Mūsu skolā ir tradīcija rīkot Putnu dienas, lai labāk iepazītu putnu dzīvi, paradumus un putnu nenovērtējamo nozīmi dabā. Šogad Putnu dienas notika 29.martā. Skolas zālē pulcējās visas klases, lai parādīti ko jau zina un uzzinātu  kaut ko vairāk par putniem. Katrai klasei bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Skolas mazākie - 1.klase krāsoja putnus tādās krāsās, kādās tie sastopami dabā,  2.klase zīmēja stilīgus un modernus putnu būrus, 3.klase iepazīstināja skolas biedrus ar dažādiem faktiem par putniem. 4.klasei bija uzdevums uzzīmēt skolas ģerboni, kurā būtu putns - un lielākai daļai skolēnu tas bija baltais stārķis. 5.klase visus iepazīstināja ar interesantiem faktiem par Dunikas pagasta ģerbonī redzamo melno stārķi. Cik un kādas putnu sugas attēlotas  Latvijas pilsētu un pagastu ģerboņos - to noskaidroja un izstāstīja 6.klase. Pelēkai vārnai un pūcei CV rakstīja 7.un 8.klase. Ko sapnī nozīmē redzēt putnus, ticējumus un parunas par putniem - to izstāstīja Rihards un Emīls.

Jau iepriekš skolēni un viņu ģimenes tika uzaicinātas piedalīties akcijā, kuras mērķis bija ziedot jau izgatavotu putnu būrīti skolas apkārtnes kokiem. Akcija bija veiksmīga - tagad 10 jaunās putnu mājas ir apdzīvotas un rosība ap tām nenorimst! Ziedotāji saņēma praktiskas pateicības balvas, kas noderēs arī citos saimnieciskos darbos.

Pasākuma izskaņā visi iemācījāmies jautro rotaļu ’’Nāc man līdzi, lakstīgala’’ un visi kopā sadancojām "Putniņu deju’’.

Paldies ģimenēm, kas atbalstīja putnu būrīšu ziedojumu akciju! Paldies tēviem, vectēviem, kuri palīdzēja ar padomu un  materiālu sagatavošanu!

Un vēl jau ir mazliet laika, lai ikviens paspētu izgatavot pa putnu būrim savam dārzam. Pasteigsimies! Mēs tiksim katru rītu līdz vakaram sveikti ar skanīgām putnu dziesmām!

Sikšņu pamatskolas dabaszinību skolotāja Inta Inne


Šahs Sikšņu pamatskolā

Šajā mācību gadā Sikšņu pamatskolā sāka darboties šaha pulciņš. Pieteicās kupls dalībnieku pulks – 16 skolēni no 2. līdz 8.klasei ar dažādām priekšzināšanām, tāpēc tika izveidotas divas grupas. Vēlāk ieinteresējās vēl citi un kopā šaha pulciņā darbojas 21 skolēns. Pirmajā pusgadā tika apgūti gājieni un pašas vienkāršākās šaha pamatzinības.

Bet, ja gājieni zināmi, tad taču jāsāk spēlēt! Un pirmā pusgada novembrī sākās pirmais šaha turnīrs Sikšņu pamatskolā. Spēle notika divās vecuma grupās: no 1.-4.klasei, atsevišķi spēlējot zēniem un meitenēm un no 5.-8.klasei. Turnīrs beidzās šā gada februārī.

Uzvarētāji jaunākajā grupā zēniem: 1.vietā Daniels Pičkurovs, 2. – Roberts Alksnis, 3.- Jānis Ķuda.

Jaunākajā grupā meitenēm pārliecinoši uzvarēja Selīna Gerkena, 2.un 3.vietu dalīja Evelīna Glužģe un Līga Beņuše ar vienādu punktu skaitu un neizšķirtu savstarpējo rezultātu. Tikai par puspunktu no viņām atpalika Sonata Malakauska.

Vecākajā grupā visas godalgotās vietas ieņēma puiši: 1.- Dāvis Hopovs, 2.- Alekss Robežnieks, 3.- Kristians Baikovskis. Jāatzīmē meitenes – Monta Mihailova un Karīna Gerkena, kuras sīksti cīnījās ar zēniem.

Uzvarētāji tika godalgoti ar medaļām, otro un trešo vietu ieguvējus apbalvoja ar mazām dāvanām un visiem dalībniekiem tika saldumi.

Šo sacensību laikā tika apgūti šaha spēļu noteikumi, atkārtotas iegūtās zināšanas, kā arī, apgūtas jaunas, jo spēlējot šahu, jāmācās nepārtraukti.

Aija Dejus, šaha pulciņa skolotāja


Volejbola sacensības

Liepājas rajona novadu skolēnu sporta spēļu ietvaros  marta mēnesī notika sacensības volejbolā. Šajās sacensībās no Sikšņu pamatskolas piedalījās gan meiteņu komanda, gan zēnu komanda. Šogad labāk veicās zēnu komandai – viņi ieguva 2.vietu, piekāpjoties vienīgi Vērgales pamatskolas zēnu komandai. Mūsu komandā cīnījās – Tomass Seļivānos, Kristians Zuļģis, Rihards Bertrams Brizga, Emīls Kristiāns Tiļugs, Krists Stirna, Jānis Aldzers un Elvis Šternbergs.

Sikšņu pamatskolas meiteņu komanda ieguva 3.vietu – Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Gintare Malakauska, Aurēlija Malakauska, Eva Saulīte, Viktorija Aldzere, Karīna Seļivānova, Elfa Esēnija Prūse.

Sporta skolotājs V.Malakausks


Dzimtās valodas diena

21.februāris ir Vispasaules dzimtās valodas diena. Šajā dienā visā pasaulē tautas godina savu dzimto valodu, aicina to kopt, mīlēt un neaizmirst. Arī Sikšņu pamatskolā šogad tika atzīmēta dzimtās valodas diena. Skolēni iepazinās ar  dzimtās valodas cildinājumu  latviešu tautas dziesmās:

„Smejiet, ļaudis, dziesmiņai,
Nesmejiet valodai;
Dziesmiņ man aizdodama,
Valodiņa Dieva dota.”

Skolēni iepazinās ar gudru un pazīstamu cilvēku izteiktajām atziņām par valodu, tās nozīmību un valodas sargāšanu. Viena no tām ir Jura Alunāna atziņa, kuru vajadzētu mums visiem iegaumēt:

„Turiet, latvieši, savu valodu godā un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas pats sevi negodā, to arī citi negodās”

Bija iespējams iepazīties arī ar latviešu valodas dialektiem. Izskanēja dzejolis ventiņu valodā:

„Ventiņ i vien varen pilset,
Sakopt, iztīrīt un smuk.
Tā ro i ka pilset vec,
Vadīb grož ņem saves rokes.
Ventiņ paš i varen lepen,
Strūklaks pilsēte ka mudž.

 

Akvaparke – nu tur i brīnum,
Zieme nav uz ūden lēd
Un caur trubem, ļautiņ,
Šļūc uz vēder tā kā šņāc!
Kur tu redzēs vel tāds brīnums,
Skries pa pasaul, tērēs naud?
Atlaiž tak uz Kurzems piekrast,
Ventiņ sagaidis Tev šik! „

Jautrībai bija sagatavoti arī lasījumi pupiņu valodā.

Gatavojoties dzimtās valodas dienai, skolēni rakstīja diktātu latviešu valodā. Pasākuma laikā tika apbalvoti klašu labākie diktāta rakstītāji – Agnese Liepniece (1.klasē), Evelīna Glužģe (2.klasē), Roberts Alksnis un Monta Teļdruva (3.klasē), Kellija Līga Ķezēna un Beāte Alksne (4.klasē), Uldis Aldzers (5.klasē), Elfa Esēnija Prūse un Patrīcija Andrējeva (6.klasē), Viktorija Aldzere (7.klasē), Līga Aldzere, Monta Amanda Mihailova un Tomass Seļivānovs (8.klasē), Kristiāns Emīls Tiļugs un Karīna Seļivānova (9.klasē).

Saulainu pavasarīgu sveicienu un pateicību pasākuma laikā saņēma arī dzimtās valodas skolotāji mūsu skolā – Daina Freiberga, Valentīna Keirāne, Sandra Malakauska un Inta Inne.


"Mana Magadana"

19.februārī Sikšņu pamatskolas 6. – 9.klases skolēni apmeklēja kārtējo pasākumu, kurš notika pateicoties Latvijas simtgades iniciatīvai “Latvijas skolas soma”. Šoreiz tā bija aktiera un režisora Ērika Vilsona monoizrāde “Mana Magadana”, kas pulcēja skatītājus Bārtas kultūras namā. Izrādes mērķis ir pievērst jaunatnes uzmanību Latvijas valsts veidošanās un attīstības procesam, rosinot domāt par vēstures notikumiem, cēloņu likumsakarībām caur viena cilvēka dzīves stāstu. Izrādes autors Ē.Vilsons stāsta par sevi, par savu dzimtu, par savas ģimenes saknēm, tādējādi aicinot ikvienu skatītāju izzināt savas dzimtas vēsturi, savu senču ceļus Latvijā un pasaulē. Izrādes materiāls ietver paša Ē.Vilsona bērnības atmiņas, mammas Zentas Vilsones vēstules un izsūtījumā sarakstītos dzejoļus, kā arī dienasgrāmatas fragmentus par 2013.gada braucienu uz Magadanu kopā ar fondu “Sibīrijas bērni”. Izrāde “Mana Magadana” ir Ērika Vilsona personisks skatījums uz vēstures notikumiem, uz savu dzimšanas vietu – Kolimas pilsētu Magadanu. Izrāde bija aizkustinoša un izglītojoša.


Jaunieši piedalās seminārā

15.februārī Sikšņu pamatskolas 7., 8.un 9.klases skolēni piedalījās izglītojošā seminārā „Narkotiku, alkohola un smēķēšanas kaitīgums un atkarība”, kurš notika Rucavas novadā īstenotā projekta nr. 9.2.4.2/16/I/074 „Veselīgs Rucavas novads” ietvaros. Semināru vadīja pieredzes bagāta un profesionāla narkoloģe un ģimenes ārste Laila Atiķe. Jauniešiem tika piedāvātas teorētiskās atziņas dažādu atkarību – smēķēšanas, alkohola, narkotisko vielu – profilakses jautājumos, bija iespēja iesaistīties diskusijās un iepazīties ar piemēriem no lektores darba prakses. Jaunieši izteica vēlmi šo sarunu turpināt.


Alternatīva mācību diena

1.februāris bija alternatīva mācību diena Sikšņu pamatskolas skolēniem. Izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu projekta nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” sniegtās iespējas visi skolas skolēni tika aicināti piedalīties sportiskā un veselību veicinošā nodarbībā Liepājas Olimpiskā centra slidotavā. Dažam skolēnam jau bija iemaņas slidošanā, un viņi varēja pilnībā izbaudīt slidošanas priekus. Bet dažam skolēnam šī bija pirmā reize, kad izmēģināja „uzkāpt uz slidām”, un tad sākums bija grūtāks. Taču palēnām un prātīgi, un pamatiemaņas tika apgūtas. Projekta ietvaros paredzēta vēl viena sportiskā nodarbība ledushallē. Ceram, ka bērniem slidošana būs iepatikusies un viņi aicinās arī savas ģimenes izbaudīt slidošanas priekus.

Otrā daļa alternatīvajai mācību dienai norisinājās folkloras centrā „Namīns”, kur atraktīvo „Atštauku” vadībā pārrunāja latviešu gadskārtu svētkus un tradīcijas, dziedāja dziesmas, mācījās izgatavot maskas, minēja mīklas, gāja latviskās rotaļās.


Projekts "Mana zeme skaistā" 

Pagājušā mācību gadā mūsu skolas skolēni piedalījās Latvijas simtgadei veltītā fotokonkursā „Mana zeme skaistā”, kura mērķis bija stiprināt skolu jaunatnes piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi un dzimto vietu. Skolēni tika aicināti fotografēt mūsu Latvijas skaistos dabas skatus un iesūtīt fotogrāfijas konkursa organizatoriem. Pēc tam notika elektroniskā balsošana, un tika izvirzītas skaistākās fotogrāfijas. Konkursa organizētāji – nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” – trīs labākos skolēnu darbus izgatavojuši kā fotogleznas un nu tās nonākušas skolā, lai padarītu skaistākas mācību iestādes telpas un priecētu apmeklētājus. No Sikšņu pamatskolas labākie darbi izrādījās – 1.vieta Rainera Keirāna fotografētajam dabas skatam, bet 2./3.vietu dalīja Dāvisas Viktorijas Lagzdiņas un Riharda Bertrama Brizgas fotogrāfijas. Skolēni saņēma arī nelielas pateicības dāvanas no konkursa organizētājiem, bet fotogleznas tagad pieliktas skolā pie sienas apskatei.


Skolēnu sporta spēlēs noslēgušās cīņas florbolā

Liepājas rajona novadu skolēnu sporta spēlēs noslēgušās cīņas florbola laukumos. Ar izciliem panākumiem no florbola sacensībām atgriezās Sikšņu pamatskolas meiteņu komanda – Liepājas rajona novadu pamatskolu grupā izcīnīta 1.vieta. Uzvaru kaldināja – Monta Amanda Mihailova, Eva Saulīte, Gintāre Malakauska, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Viktorija Aldzere un Samanta Šternberga. Tagad skolēnu komandas uzsākušas gatavošanos volejbola sacensībām, kuras notiks martā.

Sikšņu pamatskolas sporta skolotājs V.Malakausks


Sadraudzības pasākums skolēniem

Skolēniem aizvien interesantāki un aizraujošāki šķiet ārpusstundu pasākumi, kuros piedalās ne tikai pašu skolas skolēni, bet arī ciemiņi no citām skolām. Tādēļ mūspuses skolas sadarbojas, lai skolēni varētu sapazīties un arī pedagogi pārrunātu aktuālo un padalītos pieredzē. Mācību gada laikā apkārtējās skolās tradicionāli notiek vairāki šādi pasākumi, kurus organizē attiecīgās skolas skolēnu pašpārvalde un uz kuriem tiek aicināti kaimiņu skolu skolēni.

25.janvāra pēcpusdienā Sikšņu pamatskolā notika pasākums Zēnu diena. Sagaidījām ciemiņus no Rucavas, Bārtas un Kalētu pamatskolām. Pēc pašu skolēnu ierosmes pasākuma pirmajā daļā bija florbola turnīrs starp dalībskolu zēnu komandām. Cīņas bija spraigas! Šoreiz 1.vietu izcīnīja Kalētu zēni, 2.vietā ierindojās Sikšņu zēni, 3.vieta tika Rucavas zēniem, bet Bārtas zēni saņēma pateicību par izturību un cīņas sparu. Pasākumā darbojās ne tikai zēni. Florbola spēļu starplaikā mājas uzdevumu atrādīja arī meitenes – karsējmeiteņu grupu priekšnesumus. Pasākuma otrajā daļā visi varēja izpriecāties un izdejoties diskotēkā. Šādi pasākumi palīdz skolēniem iepazīties un sadraudzēties, kā arī padara skolas ikdienu interesantāku un sniedz skolēniem atpūtu pēc mācību darba.

Sikšņu pamatskolas direktores vietniece  A.Brizga


1.semetris Sikšņu pamatskolā

Laika ratam griežoties, nemanot ir atkal aizritējis viens semestris. Kāds tas bijis mūsu skolai? Manuprāt, gads ir bijis ļoti darbīgs, meklējumiem un ieguvumiem piepildīts.

Pirmajā semestrī esam ne tikai mācījušies, bet aktīvi darbojušies arī citās jomās. Skolēniem bija iespēja darboties sporta pulciņā, teātra pulciņā, angļu valodas pulciņā, vēstures pulciņā, dziedāt ansambļos un veidot savu stāju ritmikas pulciņā. Ar bērniem darbojās arī jaunsargu instruktors. Šogad skolā darbu sāka arī šaha pulciņš.

Daudz dažādu pasākumu esam aizvadījuši arī ārpus skolas. Mācību gadu iesākām ar Sporta dienu Bernātos un pārgājienu pa purva laipām. Skolā notika arī ražas izstāde, kura papildināja Dzejas dienu. Šoruden pirmo reizi skolā notika arī Tēvu diena, kurā bērni varēja darboties kopīgi ar tēviem. Arī šogad piedalījāmies Olimpiskajā dienā.  Gan lielajiem, gan mazajiem bērniem bija iespēja divas reizes mēnesī braukt uz Liepāju uz baseinu instruktora pavadībā mācīties peldēt. Mūsu skola atbalstīja projektu “Iededz gaismu savā sirdī”, kurā mūsu skolēni jau vasarā izgatavoja svečturīšus, bet rudenī sagatavoja koncertu gan Dunikas, gan Rucavas senioriem. Novembrī notika Mārtiņdienas pasākums jaunāko klašu skolēniem un Mārtiņdienas tirdziņš. Visi skolas skolēni brauca ekskursijā uz “Lāču” maizes ceptuvi un apmeklēja Cinevillu, kur paši varēja iejusties aktieru lomās. Apmeklējām Liepājas teātra izrādi “Smaragda pils@ta. Enter.” un Liepājas leļļu teātra izrādi “Baltā trusīša Ziemassvētki”. Ar soļošanu, skolas noformēšanu un svinīgo pasākumu skolā atzīmējām Latvijas simtgadi. Jaunāko klašu skolēni apmeklēja Amatu māju, kur varēja iepazīties ar dzintara apstrādi, klūdziņu pīšanu, atstarotāju gatavošanu, sveču liešanu un aušanu. Decembris aizsteidzies ar skolas rotāšanu un gatavošanos Ziemassvētku kopīgajam pasākumam ar vecākiem. Pa visiem kopā izveidots priekšnesums – mūzikls “Pasaka par brīnumsvecīti”, kurā piedalās visi skolas skolēni. Dažādu pasākumu ir bijis  daudz, kas  skolēniem sniedz jaunas zināšanas un pieredzi, bet nedrīkst aizmirst par ikdienas mācību darbu klasē.

Veiksmīgi sporta sezonu ir iesākuši skolas basketbolisti. Liepājas rajona novadu skolēnu sporta spēlēs meiteņu basketbola komanda ieguva 2.vietu. Komandā spēlēja: Karīna Seļivānova, Monta Amanda Mihailova, Gintāre Malakauska, Dāvisa Viktorija Lagzdiņa, Eva Saulīte, Viktorija Aldzere un Samanta Šternberga. Zēnu komanda izcīnīja 3. vietu. Komandā spēlēja: Emīls Kristiāns Tiļugs, Rihards Bertrams Brizga, Krists Stirna, Kristians Zuļģis, Tomass Seļivānovs, Jānis Aldzers un Elvis Šternbergs.

Esam vienu semestri mācījušies. Pienācis laiks apkopot, kā nu kuram ir veicies. Dažs ir cītīgi strādājis visu pusgadu, cits drusciņ paslinkojis.   Kā katru gadu 1.semestra noslēgumā esam apkopojuši mācību darba rezultātus. Liecības ar labām un teicamām atzīmēm (7, 8, 9, 10 balles) saņēma un eglītē svecītes aizdedzināja deviņi skolēni: Evelīna Glužģe, Daniela Šokolaite, Roberts Alksnis, Rainers Keirāns, Līga Beņuše, Roberts Kļava, Uldis Aldzers, Patrīcija Andrejeva, Monta Amanda Mihailova.

Apkopoti ir arī „Labākās liecības konkursa” rezultāti. Salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada rezultātiem, vislielākais vidējās atzīmes pieaugums ir Kristianam Zuļģim – 0.688 balles, otrā vieta ir Gvido Zuļģim – ar pieaugumu par 0.677 ballēm, bet trešā vieta ir diviem skolēniem Līgai Aldzerei un Tomasam Seļivānovam ar pieaugumu – 0.5 balles. Vislielākais vidējais pieaugums šogad ir 9.klasei – 0.594. Savukārt visaugstākā vidējā atzīme ir Robertam Kļavam – 8.889 balles. Otrā vietā ir Patrīcija Andrejeva – 8.5 balles. Bet trešajā vietā palika Monta Amanda Mihailova ar vidējo atzīmi 8.375. Klašu konkursā visaugstākā vidējā atzīme bija 4.klasei – 7.619.

Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēka sirds ir atvērta visam labajam, ir lielo novēlējumu laiks, dāvināšanas un saņemšanas prieks. Iziesim cits citam pretī, pasniegsim roku laba vēlējumam, uzmundrināsim viens otru ar smaidu un labestību.


"Mana jūra - tīra jūra"

2017.gada 14.septembrī Sikšņu pamatskolas 1.-9. klases skolēni piedalījās Rucavas novada pašvaldības pārrobežu projektā "Mana jūra - tīra jūra", kuras laikā mācījās šķirot atkritumus, uzzināja, kāpēc tik svarīga ir tīra jūra un tīra pludmale, izspēlēja dažādas interesantas vides spēles. Stiprais vējš un lietus netraucēja visiem dalībniekiem pabūt pie jūras un redzēt, kāda izskatās Papes jūrmala vētras laikā.


1.Septembris

„Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji” (Ričards Bahs)

Jaunais 2017./2018.m.g. Sikšņu pamatskolas skolēniem un pirmsskolas grupiņu bērniem iesākās ar svinīgo pasākumu 1.septembrī. Šis septembris uz skolu atvedis 48 skolēnus skolā un 21 audzēkni pirmsskolas grupās. 1.klasē šogad mācības uzsāka 5 skolēni. Audzinātāja - Valentīna Keirāne.


Karjeras atbalsta pasākums

2017.gada 28.augustā 5.-9.klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta pasākumā profesijas izpēte “Inženierzinātne un uzņēmējdarbība”, kurš notika Liepājā „Blue Shock Race kartingu halle” Vecā ostmala 22. Pasākuma mērķis bija,  apzinot dažādas profesijas inženierzinātnes nozarē un uzņēmējdarbībā, motivēt skolēnus mērķtiecīgi pievērsties mācību procesam, tādējādi veicinot iespējamo profesijas un karjeras izvēli. Skolēni klausoties un vērojot praktiķu prezentāciju, ieguva informāciju un izzināja  profesijas veidus un karjeras iespējas inženierzinātnes nozarē un uzņēmējdarbībā. Kopā ar praktiķiem skolēni aplūkoja  un uzzināja, kā darbojas elektrokartingi, to motori, elektroriteņi un citas ierīces un mehānismi.

Nodarbības skolēniem vadīja uzņēmuma dibinātājs Artis Daugins un uzņēmuma vadītājs Eižens Prāmalts. Notika arī praktiskās nodarbības, kuras vadīja mehāniķis /inženieris Jānis Lakstīgala un uzņēmuma tehniskais vadītājs Ainars Zaicevs.