×

Datums: 08.04.2019


KOMUNĀLĀ DAĻA

EDGARS RIEŽNIEKS

Komunālās daļas vadītājs
28373224
edgars.rieznieks@rucava.lv

 

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI RUCAVAS NOVADĀ

Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rucavas pagastā:

Ar 2013.gada 26.septembra Rucavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4.1.1 no 2014.gada 1.janvāra noteikts ūdensapgādes pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru 0.46 EUR  (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru 0.94 EUR (bez PVN).

Ar 2019.gada 26.septembra Rucavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4.6 no 2020.gada 1.janvāra noteikts Ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa norma, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem ir 6.0 kubikmetri vienam cilvēkam mēnesī:

 • Ūdensapgāde vienam cilvēkam mēnesī EUR 2.76 (bez PVN);
 • Kanalizācija vienam cilvēkam mēnesī EUR 5.64 (bez PVN).

Ar 2019.gada 26.septembra Rucavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4.6 no 2020.gada 1.janvāra apstiprināta ūdens patēriņa norma un tarifi mājlopu dzirdināšanai mēnesī, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji Rucavas pagastā:

Mājlopu kategorijas

Ūdens patēriņa norma vienai vienībai (m3 mēnesī)

Tarifs lopu dzirdināšanai (euro bez PVN)

Liellops

3.0

1.38

Teļš

1.5

0.69

Cūka

0.45

0.21

Zirgi

2.4

1.10

Aitas

0.3

0.14

Vistas, tītari, pīles, zosis

0.03

0.01

 

Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Dunikas pagastā:

Ar 2018.gada 25.oktobra Rucavas novada domes sēdes lēmumu 9. no 2018.gada 1.decembra noteikts ūdensapgādes pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru 0.52 EUR (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs par vienu kubikmetru 0.56 EUR (bez PVN).

Ar 2019.gada 26.septembra Rucavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4.6 no 2020.gada 1.janvāra noteikts Ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa norma, ja uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem ir 2.2 kubikmetri vienam cilvēkam mēnesī:

 • Ūdensapgāde vienam cilvēkam mēnesī EUR 3.12 (bez PVN);
 • Kanalizācija vienam cilvēkam mēnesī EUR 3.36 (bez PVN).

 

Ar 2019.gada 26.septembra Rucavas novada domes sēdes lēmumu Nr.4.6 no 2020.gada 1.janvāra apstiprināta ūdens patēriņa norma un tarifi mājlopu dzirdināšanai mēnesī, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji Dunikas pagastā:

Mājlopu kategorijas

Ūdens patēriņa norma vienai vienībai (m3 mēnesī)

Tarifs lopu dzirdināšanai (euro bez PVN)

Liellops

3.0

1.56

Teļš

1.5

0.78

Cūka

0.45

0.23

Zirgi

2.4

1.25

Aitas

0.3

0.16

Vistas, tītari, pīles, zosis

0.03

0.02

 

Informācija par apkures tarifiem Dunikas pagastā:

Ar 2018.gada 25.oktobra Rucavas novada domes sēdes lēmumu 4.8. no 2018.gada 1.decembra apstiprināts apkures tarifs par kopējo platību, atskaitot balkonu un lodžiju platību 1.00 EUR/m2 (bez PVN).


ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMI RUCAVAS NOVADĀ

Asenizācijas pakalpojumus juridiskās un fiziskās personas var pieteikt, vēršoties Rucavas novada domē Komunālajā daļā, aizpildot iesniegumu.

Pakalpojumu var saņemt fiziskas un juridiskas personas Rucavas novada administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma izcenojums, apstiprināts Rucavas novada domes sēdē 2018.gada 25.janvārī, lēmums Nr.5.8., protokols Nr.1:

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena (euro) bez PVN

Asenizācijas pakalpojums (traktors + 5 m3 muca) par vienu stundu

1 muca

30.00

Par katru nākamo stundu

Euro/stunda

5.27

 

Pakalpojumu var pieprasīt Rucavas novada domes ēkā “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads 1.stāva 10 kabinetā un 2.stāva 32.kabinetā, sūtot iesniegumu e-pastā dome@rucava.lv.

Iesnieguma forma pieejama ŠEIT.

 

Pakalpojuma saņemšanas vieta ir klienta norādītā adrese.


 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA RUCAVAS NOVADĀ

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus veic tikai viens atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu.

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā”, ID Nr. LLP 2016/8, rezultātiem, starp Pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai” un Rucavas novada pašvaldību 2016.gada 26.septembrī tika noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novada administratīvajā teritorijā.

Turpmākos 7 gadus Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” nodrošinās atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā. Informācija par atkritumu apsaimniekotāju Rucavas novadā atrodama https://vpgrupa.lv/lv/.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Rucavas novada pašvaldībā nosaka saistošie noteikumi Nr.19 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā”.

Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Rucavas novadā, sākot no 2021.gada 1.janvāra, ir 18.37 eiro par m3 (t.sk.PVN).

Izmaksas par vienu konteinera izvešanas reizi:

Konteinera tilpums m³

Tarifs 18.37 EUR/m³ (t.sk. PVN) no 01.01.2021.

0,12

2.20

0,24

4.40

0,66

12.12

1,1

20.21

Priekšapmaksas maiss 100 litri

2.08

Atkritumu konteineru nodrošina atkritumu apsaimniekotājs bez papildu maksas.

Atkritumu izvešanas grafiks: piektdienas, ņemot vērā līgumā norādīto (1.,2.,3.,4. vai katra piektdiena).


ŠĶIROTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Rucavas novadā gādājot par iedzīvotājiem ērtu un pieejamu atkritumu šķirošanas infrastruktūru, ir pieejami vairāki šķirošanas punkti :

 • Rucavas tirgus laukums (stikls, plastmasa);
 • Papes bākas stāvlaukums (stikls, plastmasa);
 • Daudzdzīvokļu mājas Liedagi, Kalves pagalms Rucavas pagastā (stikls, plastmasa);
 • Daudzdzīvokļu mājas Granīti pagalms Dunikas pagastā (stikls, plastmasa).

Infografika par atkritumu šķirošanu pieejama šeit: PDF

Pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai” izbūvētajā šķiroto atkritumu laukumā Rucavā “Mehāniskajās darbnīcās”, Rucavas pagastā katrs iedzīvotājs var bezmaksas nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus.

Nebīstamie atkritumi:

 • plastmasas atkritumi un izlietotais plastmasas iepakojums;
 • papīrs un kartons, izlietotais papīra un kartona iepakojums;
 • izlietotais stikla iepakojums, cita veida stikla atkritumi;
 • metāla iepakojums;

Bīstamie atkritumi:

 • Motoreļļas un smēreļļas, eļļas filtri;
 • Nolietota sadzīves elektrotehnika;
 • Baterijas;
 • Nolietotas autoriepas (līdz 4 riepām no cilvēka).

 Šķiroto atkritumu laukums ir atvērts un pieejams apmeklētājiem otrdienās (15.00-19.00), trešdienās (10.00-14.00), ceturtdienās (10.00-14.00), piektdienās (12.00-16.00) un sestdienās (10.00-14.00).