×

Datums: 26.03.2019


RUCAVAS KULTŪRAS NAMS DUNIKAS TAUTAS NAMS
STAŅISLAVA SKUDIĶE

Rucavas Kultūras nama direktore
25904980
stanislava.skudike@rucava.lv

LANDRA VALDMANE

Dunikas Tautas nama vadītāja
27010330
landra.valdmane@rucava.lv

Pašdarbības kolektīvi:
Pašdarbības kolektīvi:

Etnogrāfiskais ansamblis

vadītāja Staņislava Skudiķe 25904980

 

Amatierteātris

vadītāja Dace Solovjova - 29377219

 

Sieviešu vokālais ansamblis

vadītāja Staņislava Skudiķe - 25904980

 

Lauku kapela “Paurupīte”

vadītāja Inta Jaunciema - 26131174

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saksinis”

vadītāja Agija Kaunese 28313084,

koncertmeistare Indra Štube - 28879726

Amatierteātris

Sieviešu aerobikas grupa

Meiteņu šova deju grupa "Aurum"